Chương trình kiểm toán mẫu

Thảo luận trong 'Thảo luận về kiểm toán' bắt đầu bởi Trịnh Hồng Khánh, 2 Tháng mười một 2014.

 1. Trịnh Hồng Khánh

  Trịnh Hồng Khánh Kiểm toán viên Việt Nam

  VACPA - Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam ( Vietnam Association of Certified Public Accountants ) là tổ chức nghề nghiệp phi lợi nhuận của công dân Việt Nam có chứng chỉ kiểm toán viên độc lập ở Việt Nam, nhằm tập hợp những tổ chức, cá nhân cùng nghề kiểm toán; duy trì, phát triển và nâng cao trình độ kiểm toán viên, chất lượng dịch vụ kế toán, kiểm toán; giữ gìn uy tín và phẩm chất đạo đức nghề nghiệp để trở thành Hội nghề nghiệp chuyên nghiệp được khu vực và quốc tế thừa nhận, nhằm góp phần công khai, minh bạch thông tin kinh tế, tài chính của doanh nghiệp và tổ chức theo qui định của pháp luật.
  Chương trình kiểm toán mẫu là tài liệu hướng dẫn kiểm toán viên và DN kiểm toán thực hiện cuộc kiểm toán Báo cáo tài chính theo quy trình, chuẩn mực kiểm toán, là một tài liệu đúc kết kinh nghiệm kiểm toán của thế giới và hơn 20 năm kiểm toán Việt Nam.
  Chương trình kiểm toán mẫu được ban hành theo Quyết định số 368/QĐ-VACPA ngày 23 tháng 12 năm 2013 do Chủ tịch VACPA áp dụng từ 01/01/2014.
  Chương trình kiểm toán mẫu gồm:
  A - Kế hoạch kiểm toán
  B - Tổng hợp, kết luận và lập báo cáo kiểm toán
  C - Kiểm tra hệ thống kiểm soát nội bộ
  D - Kiểm tra chi tiết tài sản
  E - Kiểm tra chi tiết nợ phải trả
  F - Kiểm tra chi tiết nguồn vốn
  G - Kiểm tra chi tiết Kết quả kinh doanh
  H - Soát xét tổng thể khác

  Tài liệu này là không thể thiếu đối với các bạn sinh viên chuyên ngành kiểm toán, các trợ lý mới vào nghề kiểm toán, các DN bắt buộc kiểm toán và một số DN kiểm toán tại Việt Nam

  Nguồn: vacpa.org.vn
  Thức Nguyễn Văn thích bài này.
 2. Trịnh Hồng Khánh

  Trịnh Hồng Khánh Kiểm toán viên Việt Nam

  Bổ sung tài liệu chương trình kiểm toán mẫu VACPA cho các bạn sinh viên hoặc trợ lý kiểm toán cần tham khảo

  Các file đính kèm:

Chia sẻ trang này