Doanh Nghiệp bắt buộc kiểm toán báo cáo tài chính

Thảo luận trong 'Thảo luận về kiểm toán' bắt đầu bởi Trịnh Hồng Khánh, 2 Tháng mười một 2014.

 1. Trịnh Hồng Khánh

  Trịnh Hồng Khánh Kiểm toán viên Việt Nam

  Theo hướng dẫn tại điều 37, Chương IV Luật kiểm toán độc lập 67/2011/QH12 ban hành ngày 29 tháng 03 năm 2011 có hiệu lực từ 01 tháng 01 năm 2012, các DN bắt buộc kiểm toán gồm:

  - DN có vốn đầu tư nước ngoài;
  - Tổ chức tín dụng được thành lập và hoạt động theo Luật các tổ chức tín dụng;
  - Tổ chức tài chính, doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm;
  - Công ty đại chúng, tổ chức phát hành và tổ chức kinh doanh chứng khoán;
  - DN kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam phải được kiểm toán đối với báo cáo tài chính hàng năm;
  - Trừ Doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực bí mật thì các DN nhà nước, DN thực hiện dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A sử dụng vốn nhà nước, DN có vốn góp nhà nước và dự án sử dụng vốn nhà nước cũng thuộc đối tượng phải kiểm toán

  Thực hiện triệt để vấn đề này, Bộ Tài Chính ban hành Công văn 1339/BTC-CĐKT ngày 24 tháng 01 năm 2014 quy định các DN bắt buộc kiểm toán phải nộp báo cáo kiểm toán kèm với báo cáo tài chính khi nộp cho Cơ quan thuế, Cơ quan thống kê, Sở kế hoạch đầu tư, Sở tài chính.

  Trường hợp các DN này không thực hiện ký kết hợp đồng và thực hiện kiểm toán sẽ bị phạt vi phạm tại khoản H, điểm 2, điều 10, Nghị định 105/2013/NĐ - CP, mức phạt từ 20.000.000 - 30.000.000 đồng.

  Đây cũng là cơ sở pháp lý để các DN bắt buộc kiểm toán và các DN cung cấp dịch vụ kiểm toán có thêm các cơ hội hợp tác lẫn nhau, giá phí kiểm toán tối thiểu ở một số Công ty kiểm toán có uy tín cũng bằng mức phạt trên, tạo điều kiện phát triển chuyên môn và chất lượng báo cáo kiểm toán.
  Thức Nguyễn Văn thích bài này.
 2. Trịnh Hồng Khánh

  Trịnh Hồng Khánh Kiểm toán viên Việt Nam

  Bổ sung thêm công văn 1339/BTC-CĐKT ngày 24 tháng 01 năm 2014 về vấn đề này

  Các file đính kèm:

  Thức Nguyễn Văn thích bài này.
 3. Trịnh Hồng Khánh

  Trịnh Hồng Khánh Kiểm toán viên Việt Nam

  Khoản 4, điều 15, Nghị định 17/2012/NĐ - CP hướng dẫn một số điều Luật kiểm toán độc lập quy định:
  "4. Các doanh nghiệp, tổ chức thuộc đối tượng phải kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này nếu theo quy định của pháp luật phải lập báo cáo tài chính hợp nhất hoặc báo cáo tài chính tổng hợp thì phải thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất hoặc báo cáo tài chính tổng hợp."

  Từ quy định này cho thấy, nếu các công ty không thuộc đối tượng kiểm toán bắt buộc nêu trên nhưng thuộc quyền kiểm soát từ 20% trở lên (có thể là liên kết, đồng kiểm soát, công ty con) thì vẫn phải kiểm toán tùy theo từng quy mô hoạt động của Công ty -> qua quá trình kiểm toán các công ty bị kiểm soát, KTV và DN kiểm toán mới có thể đưa ý kiến kiểm toán phù hợp về các báo cáo tài chính hợp nhất hay báo cáo tài chính hợp cộng cho Công ty mẹ.

  Do vậy một số công ty thành viên cũng nên nắm rõ quy định này và liên hệ sớm với Công ty mẹ hoặc công ty kiểm soát, và các DN kiểm toán để thực hiện đúng và đủ, tránh xảy ra tình huống ý kiến kiểm toán đưa ra dạng "từ chối đưa ý kiến" hoặc "không chấp nhận" khi DN kiểm toán không tiếp cận được số liệu của các DN bị kiểm soát này.
  Thức Nguyễn Văn thích bài này.

Chia sẻ trang này