Thông tư 157/2014/TT-BTC : quy định về kiểm soát chất lượng dịch vụ kiểm toán

Thảo luận trong 'Văn bản pháp luật về kiểm toán' bắt đầu bởi Thức Nguyễn Văn, 6 Tháng mười một 2014.

 1. Thức Nguyễn Văn

  Thức Nguyễn Văn Tài Chính - Kế Toán - Thuế Thành viên BQT

  Ngày 23 tháng 10 năm 2014 Bộ Tài Chính ban hành thông tư 157/2014/TT-BTC
  quy định việc tổ chức và thực hiện kiểm soát chất lượng dịch vụ kiểm toán, dịch vụ soát xét báo cáo tài chính, thông tin tài chính và dịch vụ đảm bảo khác theo quy định tại Khoản 1 Điều 40 Luật kiểm toán độc lập của kiểm toán viên hành nghề và doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam.

  Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

  Các nội dung liên quan đến kiểm soát chất lượng dịch vụ kiểm toán trong doanh nghiệp kiểm toán theo quy định tại Quy chế kiểm soát chất lượng dịch vụ kế toán, kiểm toán ban hành kèm theo Quyết định số 32/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/2007 của Bộ Tài chính hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.

  Tải thông tư theo file đính kèm:

  Các file đính kèm:

Chia sẻ trang này