Thông tư 26/2015/TT-BTC : Hướng dẫn về thuế GTGT và nghị định 12/2015/NĐ-CP

Thảo luận trong 'Văn bản pháp luật dùng chung' bắt đầu bởi Thức Nguyễn Văn, 5 Tháng ba 2015.

 1. Thức Nguyễn Văn

  Thức Nguyễn Văn Tài Chính - Kế Toán - Thuế Thành viên BQT

  Ngày 27 tháng 02 năm 2015, Bộ Tài Chính ban hành thông tư số 26/2015/TT-BTC
  Hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ  Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày Luật số 71/2014/QH13 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế có hiệu lực thi hành.

  Tải thông tư 26/2015/TT-BTC và phụ lục tại: Thư viên động đồng kế toán

Chia sẻ trang này