Chia sẻ Văn bản về quản lý thuế áp dụng cho kỳ thuế năm 2014

Thảo luận trong 'Văn bản pháp luật dùng chung' bắt đầu bởi Thức Nguyễn Văn, 4 Tháng năm 2017.

 1. Thức Nguyễn Văn

  Thức Nguyễn Văn Tài Chính - Kế Toán - Thuế Thành viên BQT

  1. Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006
  2. Luật quản lý thuế sửa đổi bổ sung số 21/2012/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2012
  3. Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 07 năm 2013
  4. Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2014
  5. Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22 tháng 05 năm 2012
  6. Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013
  7. Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25 tháng 08 năm 2014
  8. Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10 tháng 10 năm 2014

Chia sẻ trang này