Chia sẻ Văn bản về quản lý thuế áp dụng cho kỳ thuế năm 2016

Thảo luận trong 'Văn bản pháp luật dùng chung' bắt đầu bởi Thức Nguyễn Văn, 4 Tháng năm 2017.

 1. Thức Nguyễn Văn

  Thức Nguyễn Văn Tài Chính - Kế Toán - Thuế Thành viên BQT

  1. Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006
  2. Luật quản lý thuế sửa đổi bổ sung số 21/2012/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2012
  3. Luật quản lý thuế 106/2016/QH13 ngày 06 tháng 04 năm 2016
  4. Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 07 năm 2013
  5. Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2014
  6. Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2015
  7. Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22 tháng 05 năm 2012
  8. Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013
  9. Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25 tháng 08 năm 2014
  10. Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10 tháng 10 năm 2014
  11. Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27 tháng 02 năm 2015
  12. Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15 tháng 06 năm 2015
  13. Thông tư số 110/2015/TT-BTC ngày 28 tháng 07 năm 2015
  14. Thông tư 95/2016/TT-BTC ngày 28 tháng 06 năm 2016 ( Thay thế thông tư 80/2012/TT-BTC từ ngày 12 tháng 08 năm 2016 )

Chia sẻ trang này