Kết quả tìm kiếm

 1. Thức Nguyễn Văn

  Chia sẻ Học tiếng anh chuyên ngành qua 51 câu phỏng vấn khi xin việc đối với doanh nghiệp nước ngoài (Phần 3)

  51 câu phỏng vấn khi xin việc đối với doanh nghiệp nước ngoài (Phần 3) 1. What do you mean by Money Laundering? 2. What is Salary TDS & TDS? 3. What do you have to do after finishing work shift? 4. What is the deferred revenue expenditure and its treatment in accounts? 5. What is MIS Report ...
 2. Thức Nguyễn Văn

  Chia sẻ Học tiếng anh chuyên ngành qua 50 câu phỏng vấn khi xin việc đối với doanh nghiệp nước ngoài (Phần 2)

  50 câu phỏng vấn khi xin việc đối với doanh nghiệp nước ngoài (Phần 2) 1. How does the payment mechanism work? 2. What is the difference between Consiner and Consinee? 3. What steps would you take before approving an invoice for payment? 4. How to pass a JV when we receive bill including...
 3. Thức Nguyễn Văn

  Chia sẻ Học tiếng anh chuyên ngành qua 49 câu phỏng vấn khi xin việc đối với doanh nghiệp nước ngoài (Phần 1)

  49 câu phỏng vấn khi tuyển dụng Kế toán của các Cty FDI ( Phần 1) 1. Tell me about yourself? 2. Why did you leave your last job? 3. What is your greatest weakness? 4. Why do you want to work as an accountant? 5. Why you chose your A Levels for Accounting? 6. What are the qualities that make for...
 4. Thức Nguyễn Văn

  Thảo luận Hóa đơn điện tử - Gian nan hay dễ dàng !

  Hi em Em có nắm rõ vấn đề này không?
 5. Thức Nguyễn Văn

  Chia sẻ Văn bản pháp luật về thuế thu nhập cá nhân áp dụng cho năm 2018

  Để thuận tiện cho việc truy cập văn bản áp dụng cho từng năm, chúng tôi thống kế các văn bản về thuế thu nhập cá nhân áp dụng cho năm 2018 như sau: I. Các văn bản luật do Quốc hội ban hành 1. Luật thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH11 2. Luật thuế thu nhập cá nhân số 26/2012/QH13 II. Các...
 6. Thức Nguyễn Văn

  Chia sẻ Văn bản pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp áp dụng cho năm 2012

  Để thuận tiện cho việc truy cập văn bản áp dụng cho từng năm, chúng tôi thống kế các văn bản về thuế thu nhập doanh nghiệp áp dụng cho năm 2012 như sau: I. Các văn bản luật do Quốc hội ban hành 1. Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 II. Các Nghị định do Chính Phủ ban hành 1. Nghị...
 7. Thức Nguyễn Văn

  Chia sẻ Văn bản pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp áp dụng cho năm 2013

  Để thuận tiện cho việc truy cập văn bản áp dụng cho từng năm, chúng tôi thống kế các văn bản về thuế thu nhập doanh nghiệp áp dụng cho năm 2013 như sau: I. Các văn bản luật do Quốc hội ban hành 1. Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 II. Các Nghị định do Chính Phủ ban hành 1. Nghị...
 8. Thức Nguyễn Văn

  Chia sẻ Văn bản pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp áp dụng cho năm 2014

  Để thuận tiện cho việc truy cập văn bản áp dụng cho từng năm, chúng tôi thống kế các văn bản về thuế thu nhập doanh nghiệp áp dụng cho năm 2014 như sau: I. Các văn bản luật do Quốc hội ban hành 1. Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 2. Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số...
 9. Thức Nguyễn Văn

  Chia sẻ Văn bản pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp áp dụng cho năm 2015

  Để thuận tiện cho việc truy cập văn bản áp dụng cho từng năm, chúng tôi thống kế các văn bản về thuế thu nhập doanh nghiệp áp dụng cho năm 2015 như sau: I. Các văn bản luật do Quốc hội ban hành 1. Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 2. Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số...
 10. Thức Nguyễn Văn

  Chia sẻ Văn bản pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp áp dụng cho năm 2016

  Để thuận tiện cho việc truy cập văn bản áp dụng cho từng năm, chúng tôi thống kế các văn bản về thuế thu nhập doanh nghiệp áp dụng cho năm 2016 như sau: I. Các văn bản luật do Quốc hội ban hành 1. Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 2. Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số...
 11. Thức Nguyễn Văn

  Chia sẻ Văn bản pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp áp dụng cho năm 2017

  Để thuận tiện cho việc truy cập văn bản áp dụng cho từng năm, chúng tôi thống kế các văn bản về thuế thu nhập doanh nghiệp áp dụng cho năm 2017 như sau: I. Các văn bản luật do Quốc hội ban hành 1. Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 2. Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số...
 12. Thức Nguyễn Văn

  Chia sẻ Văn bản pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp áp dụng cho năm 2018

  Để thuận tiện cho việc truy cập văn bản áp dụng cho từng năm, chúng tôi thống kế các văn bản về thuế thu nhập doanh nghiệp áp dụng cho năm 2018 như sau: I. Các văn bản luật do Quốc hội ban hành 1. Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 2. Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số...
 13. Thức Nguyễn Văn

  Chia sẻ Văn bản pháp luật về quản lý thuế áp dụng cho năm 2013

  Để thuận tiện cho việc truy cập văn bản áp dụng cho từng năm, chúng tôi thống kế các văn bản về quản lý thuế áp dụng cho năm 2013 như sau: I. Các văn bản luật do quốc hội ban hành 1. Luật quản lý thuế số số 78/2006/QH11 2. Luật quản lý thuế số 21/2012/QH13 II. Các Nghị định do chính phủ ban...
 14. Thức Nguyễn Văn

  Chia sẻ Văn bản pháp luật về quản lý thuế áp dụng cho năm 2015

  Để thuận tiện cho việc truy cập văn bản áp dụng cho từng năm, chúng tôi thống kế các văn bản về quản lý thuế áp dụng cho năm 2015 như sau: I. Các văn bản luật do quốc hội ban hành 1. Luật quản lý thuế số số 78/2006/QH11 2. Luật quản lý thuế số 21/2012/QH13 3. Luật quản lý thuế số...
 15. Thức Nguyễn Văn

  Chia sẻ Văn bản pháp luật về quản lý thuế áp dụng cho năm 2016

  Để thuận tiện cho việc truy cập văn bản áp dụng cho từng năm, chúng tôi thống kế các văn bản về quản lý thuế áp dụng cho năm 2016 như sau: I. Các văn bản luật do quốc hội ban hành 1. Luật quản lý thuế số số 78/2006/QH11 2. Luật quản lý thuế số 21/2012/QH13 3. Luật quản lý thuế số...
 16. Thức Nguyễn Văn

  Chia sẻ Văn bản pháp luật về quản lý thuế áp dụng cho năm 2017

  Để thuận tiện cho việc truy cập văn bản áp dụng cho từng năm, chúng tôi thống kế các văn bản về quản lý thuế áp dụng cho năm 2017 như sau: I. Các văn bản luật do quốc hội ban hành 1. Luật quản lý thuế số số 78/2006/QH11 2. Luật quản lý thuế số 21/2012/QH13 3. Luật quản lý thuế số...
 17. Thức Nguyễn Văn

  Chia sẻ Văn bản pháp luật về quản lý thuế áp dụng cho năm 2018

  Để thuận tiện cho việc truy cập văn bản áp dụng cho từng năm, chúng tôi thống kế các văn bản về quản lý thuế áp dụng cho năm 2018 như sau: I. Các văn bản luật do quốc hội ban hành 1. Luật quản lý thuế số số 78/2006/QH11 2. Luật quản lý thuế số 21/2012/QH13 3. Luật quản lý thuế số...
 18. Thức Nguyễn Văn

  Chia sẻ Nghị định số 157/2018/NĐ-CP về lương tối thiểu vùng áp dụng từ 01/01/2019

  Nghị định số 157/2018/NĐ-CP về mức lương tối thiểu vùng áp dụng cho năm 2019 + Vùng I: 4.180.000 đồng. + Vùng II: 3.710.000 đồng + Vùng III: 3.250.000 đồng + Vùng IV: 2.920.000 đồng Nghị định này sẽ thay thế cho Nghị định 141/2017/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao...
 19. Thức Nguyễn Văn

  Thông báo TUYỂN KẾ TOÁN VIÊN TẠI TP HÀ NỘI

  TUYỂN NHÂN VIÊN KẾ TOÁN Công ty TNHH TM XNK VINA WINNER Đ/c: 57 Đàm Quang Trung, Q Long Biên. Kinh doanh thương mại máy may công nghiệp và phụ tùng máy may cần tuyển gấp: 1 Kế Toán nội bộ (FULLTIME) Yếu cầu : - Tốt nghiệp các trường chuyên ngành . - Thành thạo nghiệp vụ và vi tính văn phòng . -...