Kết quả tìm kiếm

 1. Thức Nguyễn Văn

  Chia sẻ Thông tư số 78/2020/TT-BTC hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự

  Thông tư số 78/2020/TT-BTC ngày 14 tháng 08 năm 2020 hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 10 năm 2020 Thông tư này thay thế thông tư số 91/2010/TT-BTC Link tải: Thông tư số 78/2020/TT-BTC Link tải: Thông tư số 91/2010/TT-BTC
 2. Thức Nguyễn Văn

  Chia sẻ Nghị định số 100/2020/NĐ-CP về kinh doanh hàng miễn thuế

  Nghị định số 100/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 08 năm 2020 về kinh doanh hàng miễn thuế. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 10 năm 2020. Nghị định này bãi bỏ Nghị định số 167/2016/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh hàng miễn thuế Link tải: Nghị định số...
 3. Thức Nguyễn Văn

  Chia sẻ Nghị định số 99/2020/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí

  Nghị định số 99/2020/NĐ-CP ngày 26 tháng 08 năm 2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 11 tháng 10 năm 2020. Nghị định số 67/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi...
 4. Thức Nguyễn Văn

  Chia sẻ Nghị định số 98/2020/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

  Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26 tháng 08 năm 2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 10 năm 2020. Nghị định này thay thế: Nghị định số...
 5. Thức Nguyễn Văn

  Chia sẻ Nghị định số 97/2020/NĐ-CP Về tăng mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại của người vận chuyển trong vận chuyển bằng đường hàng không

  Nghị định số 97/2020/NĐ-CP ngày 26 tháng 08 năm 2020 về tăng mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại của người vận chuyển trong vận chuyển bằng đường hàng không. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 10 năm 2020. Link tải: Nghị định số 97/2020/NĐ-CP
 6. Thức Nguyễn Văn

  Chia sẻ Nghị định số 95/2020/NĐ-CP Hướng dẫn thực hiện về đấu thầu mua sắm theo Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương

  Nghị định số 95/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 08 năm 2020 hướng dẫn thực hiện về đấu thầu mua sắm theo Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành./ Link tải: Nghị định số 95/2020/NĐ-CP
 7. Thức Nguyễn Văn

  Chia sẻ Bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử từ ngày 01/07/2022

  Hiện tại có quá nhiều luồng ý kiến về thời hạn bắt buộc dùng hóa đơn điện tử. Mình vừa có bài viết anh chị em tham khảo nhé Bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử khi nào?
 8. Thức Nguyễn Văn

  Chia sẻ Bất kỳ anh chị em kế toán nào bán được các sản phẩm chữ ký số, HĐĐT, Phần mềm đều có hoa hồng

  Cần tuyển Cộng tác viên bán chữ ký số, hóa đơn điện tử, phần mềm kế toán.... trên toàn quốc! Có 2 dạng công tác viên để anh chị em lựa chọn 1. Không áp chỉ tiêu doanh số, bán được cái nào, thu tiền khách hàng xong là lượm hoa hồng ăn dẫn người yêu đi cafe! 2. Áp chỉ tiêu để có mức hoa hồng...
 9. Thức Nguyễn Văn

  Chia sẻ Công văn số 2543/CT-TTHT Về thời hạn bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử

  Công văn số 2543/CT-TTHT ngày 19 tháng 08 năm 2020 về thời hạn bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử. Công văn của Cục Thuế Tỉnh Bắc Ninh ban hành Mọi người tham khảo để biết nhé Link tải: Công văn số 2543/CT-TTHT
 10. Thức Nguyễn Văn

  Chia sẻ Công văn số 3275/TCT-DNNCN Về quỹ phòng chống thiên tai được giảm trừ khi tính thuế TNCN

  Công văn số 3275/TCT-DNNCN ngày 11 tháng 08 năm 2020 về quỹ phòng chống thiên tai được giảm trừ khi tính thuế TNCN. Link tải: Công văn số 3275/TCT-DNNCN
 11. Thức Nguyễn Văn

  Chia sẻ Thông tư số 77/2020/TT-BTC Quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp

  Thông tư số 77/2020/TT-BTC ngày 14 tháng 08 năm 2020 Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 81/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 12 năm 2018 của Chính phủ quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp...
 12. Thức Nguyễn Văn

  Chia sẻ Thông tư số 06/2020/TT-BLĐTBXH Ban hành Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động

  Thông tư số 06/2020/TT-BLĐTBXH ngày 20 tháng 08 năm 2020 Ban hành Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 05 tháng 10 năm 2020. Thông tư này thay thế thông tư số 13/2016/TT-BLĐTBXH Link tải: Thông tư số 06/2020/TT-BLĐTBXH...
 13. Thức Nguyễn Văn

  Chia sẻ Quyết định số 1040/QĐ-BHXH Ban hành mẫu Báo cáo tình hình sử dụng lao động và danh sách tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

  Quyết định số 1040/QĐ-BHXH ngày 18 tháng 08 năm 2020 Ban hành mẫu Báo cáo tình hình sử dụng lao động và danh sách tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Link tải: Quyết định số 1040/QĐ-BHXH
 14. Thức Nguyễn Văn

  Chia sẻ Nghị định số 90/2020/NĐ-CP về đánh giá, xếp hạng chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

  Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13 tháng 08 năm 2020 về đánh giá, xếp hạng chất lượng cán bộ, công chức, viên chức. Nghị định có hiệu lực từ ngày 20 tháng 08 năm 2020 Nghị định này thay thế các Nghị định số 56/2015/NĐ-CP, Nghị định số 88/2017/NĐ-CP Link tải: Nghị định số 90/2020/NĐ-CP Link...
 15. Thức Nguyễn Văn

  Chia sẻ Công văn số 4750/BKHĐT- ĐKKD về đăng ký kinh doanh ngành, nghề tư vấn pháp luật, dịch vụ pháp lý

  Công văn số 4750/BKHĐT- ĐKKD ngày 23 tháng 07 năm 2020 về đăng ký kinh doanh ngành, nghề tư vấn pháp luật, dịch vụ pháp lý. Công văn có hiệu lực kể từ ngày ký. Link tải: Công văn số 4750/BKHĐT-ĐKKD
 16. Thức Nguyễn Văn

  Chia sẻ Quyết định số 22/2020/QĐ-TTg Về việc giảm tiền thuê đất của năm 2020 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

  Quyết định số 22/2020/QĐ-TTg ngày 10 tháng 08 năm 2020 về việc giảm tiền thuê đất của năm 2020 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Link tải: Quyết định số...
 17. Thức Nguyễn Văn

  Chia sẻ Thông tư số 72/2020/TT-BTC Bãi bỏ Thông tư số 84/2017/TT-BTC hướng dẫn chi tiết một số điều của Nghị định số 68/2016/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan.

  Ngày 31 tháng 07 năm 2020, Bộ Tài Chính đã ban hành Thông tư số 72/2020/TT-BTC bãi bỏ Thông tư số 84/2017/TT-BTC ngày 05/08/2017 hướng dẫn chi tiết một số điều của Nghị định số 68/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết...
 18. Thức Nguyễn Văn

  Chia sẻ Công văn số 2466/BHXH-CSXH Hướng dẫn thực hiện phụ cấp khu vực tại các địa bàn mới sáp nhập

  Ngày 03 tháng 08 năm 2020, Bảo Hiểm Việt nam đã ban hành Công văn số 2466/BHXH-CSXH hướng dẫn thực hiện phụ cấp khu vực tại các địa bàn mới sáp nhập. Văn bản này thay thế Công văn số 136/QĐ-BHXH ngày 14/01/2020 của BHXH Việt Nam. Link tải: Công văn số 2466/BHXH-CSXH Link tải: Công văn số...
 19. Thức Nguyễn Văn

  Chia sẻ Công văn số 771/TLĐ miễn đóng đoàn phí công đoàn

  Ngày 29 tháng 07 năm 2020 Tổng Liên Đoàn Lao động đã ban hành Công văn số 771/TLĐ miễn đóng đoàn phí công đoàn. Miễn đến hết ngày 31/12/2020. Link tải: Công văn số 771/TLĐ