Cần hỏi Các loại thuế cần phải nộp khi chuyển nhược vốn góp

Tham gia
8/6/21
Bài viết
5
Thích
0
Bác Thức ơi cho em hỏi chút với ạ
Hiện em đang là đại diện của 1 cty TNHH MTV vốn điều lệ là : 2 tỷ. Nhưng do nhu cầu và các bạn bè cùng muốn chung vốn và làm ăn nên đã thay đổi tên Cty , tăng vốn điều lệ lên 5 tỷ với thêm 3 thành viên góp vốn. Số vốn 2 tỷ của cty MTV kia em chuyển nhượng cho 3 Ông mỗi ông : 500tr . em chỉ còn lại có 500tr thay đổi hình thức DN. Cho em hỏi là em cần phải nộp các loại thuế nào ạ.
 

Moon Sailor

Kế Toán Tổng Hợp
Tham gia
26/3/21
Bài viết
650
Thích
385
Bác Thức ơi cho em hỏi chút với ạ
Hiện em đang là đại diện của 1 cty TNHH MTV vốn điều lệ là : 2 tỷ. Nhưng do nhu cầu và các bạn bè cùng muốn chung vốn và làm ăn nên đã thay đổi tên Cty , tăng vốn điều lệ lên 5 tỷ với thêm 3 thành viên góp vốn. Số vốn 2 tỷ của cty MTV kia em chuyển nhượng cho 3 Ông mỗi ông : 500tr . em chỉ còn lại có 500tr thay đổi hình thức DN. Cho em hỏi là em cần phải nộp các loại thuế nào ạ.
Bạn Chỉ nộp thuế thu nhập cá nhân cho chuyển nhượng vốn thôi !
 
Tham gia
8/6/21
Bài viết
5
Thích
0
Cho em hỏi với là tỷ lệ nộp như thế nào ạ
vì em đọc thì đang là như thế này:
Nộp thuế: Công ty đứng ra nộp thuế TNCN thay cho người chuyển nhượng vốn, hoặc người chuyển nhượng vốn có thể trực tiếp tiến hành nộp. Giá trị nộp như sau (i) nếu chuyển nhượng có lãi thì nộp 20% giá trị trên phần có lãi; (ii) Nếu chuyển không lãi hoặc lỗ thì phần này không phải nộp.
 
Tham gia
8/6/21
Bài viết
5
Thích
0
Bạn Chỉ nộp thuế thu nhập cá nhân cho chuyển nhượng vốn thôi !

Tham gia8/6/21Bài viết1Thích0
Cho em hỏi với là tỷ lệ nộp như thế nào ạ
vì em đọc thì đang là như thế này:
Nộp thuế: Công ty đứng ra nộp thuế TNCN thay cho người chuyển nhượng vốn, hoặc người chuyển nhượng vốn có thể trực tiếp tiến hành nộp. Giá trị nộp như sau (i) nếu chuyển nhượng có lãi thì nộp 20% giá trị trên phần có lãi; (ii) Nếu chuyển không lãi hoặc lỗ thì phần này không phải nộp.
 

Moon Sailor

Kế Toán Tổng Hợp
Tham gia
26/3/21
Bài viết
650
Thích
385
Cho em hỏi với là tỷ lệ nộp như thế nào ạ
vì em đọc thì đang là như thế này:
Nộp thuế: Công ty đứng ra nộp thuế TNCN thay cho người chuyển nhượng vốn, hoặc người chuyển nhượng vốn có thể trực tiếp tiến hành nộp. Giá trị nộp như sau (i) nếu chuyển nhượng có lãi thì nộp 20% giá trị trên phần có lãi; (ii) Nếu chuyển không lãi hoặc lỗ thì phần này không phải nộp.
Bạn nộp tỷ lệ 0,1% trên giá chuyển nhượng vốn nhé ! Ko kể lỗ hay lãi nhé !
 
Tham gia
15/11/21
Bài viết
104
Thích
75
Bác Thức ơi cho em hỏi chút với ạ
Hiện em đang là đại diện của 1 cty TNHH MTV vốn điều lệ là : 2 tỷ. Nhưng do nhu cầu và các bạn bè cùng muốn chung vốn và làm ăn nên đã thay đổi tên Cty , tăng vốn điều lệ lên 5 tỷ với thêm 3 thành viên góp vốn. Số vốn 2 tỷ của cty MTV kia em chuyển nhượng cho 3 Ông mỗi ông : 500tr . em chỉ còn lại có 500tr thay đổi hình thức DN. Cho em hỏi là em cần phải nộp các loại thuế nào ạ.
Nếu chuyển nhượng vốn công ty TNHH thì bạn nộp 20% X thu nhập tính thuế
TNTT=Gía bán - Gía vốn phần vốn CN - chi phí chuyển nhượng
Hồ sơ bao gồm: hợp đồng chuyển nhượng, báo cáo tài chính gần nhất thời điểm chuyển nhượng, chứng từ thanh toán... Cần phải xác định giá cẩn thận, thường thì tối thiểu giá chuyển nhương phải bằng giá trị sổ sách.
 

Ứng dụng BCTC

APP BCTC - Hỗ trợ kế toán, kiểm toán

LIÊN KẾT WEBSITE

1. Tra cứu hạch toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC
https://baocaotaichinh.vn/thong-tu-200

2. Tra cứu hạch toán theo Thông tư 133/2016/TT-BTC
https://baocaotaichinh.vn/thong-tu-133

3. Tra cứu ngành nghề kinh doanh
https://baocaotaichinh.vn/nganh-nghe-kinh-doanh

4. Tra cứu chương, tiểu mục nộp thuế
https://baocaotaichinh.vn/ma-chuong-tieu-muc

5. Tải APP Báo Cáo Tài Chính dành cho IPHONE
https://apps.apple.com/us/app/b%C3%A1o-c%C3%A1o-t%C3%A0i-ch%C3%ADnh-bctc/id1459288162

6. Tải APP Báo Cáo Tài Chính dành cho ĐT khác
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bctc.myapp&hl=vi

7. Trang đăng ký kinh doanh
https://dangkykinhdoanh.gov.vn

8. Trang thuế điện tử
https://thuedientu.gdt.gov.vn

9. Trang cổng thông tin BHXH Việt nam
https://baohiemxahoi.gov.vn

10. Trang tổng cục hải quan
https://www.customs.gov.vn

11. Trang Dịch vụ công quốc gia
https://dichvucong.gov.vn

12. Bộ tài chính
https://mof.gov.vn/webcenter/portal/btcvn

13. Trang tra cứu MST TNCN
http://tracuunnt.gdt.gov.vn/tcnnt/mstdn.jsp

14. Tra cứu hóa đơn đã phát hành hay chưa
http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn

15. Danh sách doanh nghiệp rủi do về thuế
http://www.gdt.gov.vn/wps/portal

16. Tra cứu tờ khai hải quan
http://pus1.customs.gov.vn/TraCuuToKhaiHQ/ToKhaiHQ.aspx

17. Tra cứu bảo hiểm
https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/diem-thu-dai-ly.aspx

18. Tra cứu nợ thuế (Hải quan)
https://www.customs.gov.vn/SitePages/TraCuuNoThue.aspx

19. Quyết định cưỡng chế hóa đơn
http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/qdcchd1