Thảo luận CHUYỂN LỖ TỪ CÔNG TY CON SANG CÔNG TY MẸ

Kim Dung

Sinh viên kế toán
Tham gia
24/8/19
Bài viết
1
Thích
0
Em muốn hỏi là trường hợp công ty A mua cổ phần của công ty B (trên 51% - công ty mẹ và công ty con).
Hàng năm lập báo cáo tài chính, trường hợp công ty B kinh doanh thua lỗ, có được chuyển lỗ sang cho công ty A ( để công ty A giảm bớt thuế TNDN phải nộp của năm đó ). không ?
- Và hàng năm công ty A phải lập báo cáo tài chính hợp nhất thì cần nộp cho cơ quan nhà nước nào không ? hay lưu nội bộ
 

Thức Nguyễn Văn

Administrator
Thành viên BQT
Tham gia
3/11/18
Bài viết
1,613
Thích
907
Em muốn hỏi là trường hợp công ty A mua cổ phần của công ty B (trên 51% - công ty mẹ và công ty con).
Hàng năm lập báo cáo tài chính, trường hợp công ty B kinh doanh thua lỗ, có được chuyển lỗ sang cho công ty A ( để công ty A giảm bớt thuế TNDN phải nộp của năm đó ). không ?
- Và hàng năm công ty A phải lập báo cáo tài chính hợp nhất thì cần nộp cho cơ quan nhà nước nào không ? hay lưu nội bộ
Về thuế là đơn vị độc lập nên khai độc lập, thuế không có hợp nhất em :)