Cần hỏi Khai báo số dư đầu kỳ và khấu hao tài sản cố định trên phần mềm MISA

Lê Thắm

Sinh viên kế toán
Tham gia
29/9/19
Bài viết
16
Thích
3
Bạn ơi cho mình hỏi! Công ty mình mới mua một máy trị giá 450tr mình phải khai báo tài sản cố định và phân bổ nhưng ở misa mình mới dùng nên mình không biết phải vào đâu để khai báo và phân bổ tài sản cố định! Bạn hướng dẫn mình với cảm ơn bạn nhiều nha
 

Thức Nguyễn Văn

Administrator
Thành viên BQT
Tham gia
3/11/18
Bài viết
883
Thích
510
Bạn ơi cho mình hỏi! Công ty mình mới mua một máy trị giá 450tr mình phải khai báo tài sản cố định và phân bổ nhưng ở misa mình mới dùng nên mình không biết phải vào đâu để khai báo và phân bổ tài sản cố định! Bạn hướng dẫn mình với cảm ơn bạn nhiều nha
Em vào Nghiệp vụ ---> TSCĐ --> khai báo số dư đầu kỳ nhé
 

Lê Bão Sơn

Sinh viên kế toán
Tham gia
7/8/19
Bài viết
17
Thích
8
Chào Chị

1. Khai báo số dư TSCĐ

Với số dư đầu kỳ của TSCĐ chị khai báo như sau:
Vào nghiệp vụ/tài sản cố định/khai báo tài sản đầu kỳ...
và khai báo đầy đủ các chỉ tiêu:
 • Mã tài sản: tự gõ
 • Tên tài sản: tự gõ
 • Loại: chọn
 • Đơn vị sử dụng: dùng cho phòng ban nào (nếu chọn mà không có, tức là do dữ liệu chưa tạo phòng ban thì tạo ngay theo hướng dẫn tại đây)
 • Ngày ghi tăng: ngày bắt đầu đưa vào sử dụng lúc trước
 • Thời gian bắt đầu khấu hao: ngày bắt đầu đưa vào sử dụng khấu hao lúc trước
 • Đơn vị thời gian SD: chọn đơn vị Tháng/năm
 • Thời gian SD: Tài sản đó dùng mấy năm, tháng
 • Thời gian SD còn lại: PM tự nhảy theo số còn lại
 • Nguyên giá, giá trị khấu hao, hao mòn lũy kê: điền số tiền vào
 • Đối tượng phân bổ: phân bổ cho đối tượng giá thành nào? nếu không tính giá thành bỏ qua
 • Tài khoản chi phí: chọn tài khoản chi phí phân bổ vào
 • Khoản mục chi phí: dùng chia khoản giá thành đó là chi phí gì (cho TT133)

Sau đó Cất là xong.

(hoặc xem thêm hướng dẫn có video tại link: http://help.sme2019.misa.vn/html_19010000.htm )
khaibaosddk.jpg

Sau khi đã khai báo số dư TSCĐ, anh/chị kiểm tra và nhập tiếp số dư tài khoản 211 và 214 bằng cách vào Nghiệp vụ/nhập số dư ban đầu/ chọn Tab Số dư tài khoản và nhập số dư TK tài sản cố định liên quan, đảm bảo điều kiện:
 • Điều kiện 1: Số dư nợ đầu kỳ của tài khoản 211/212/213 và Số dư có đầu kỳ của tài khoản 214 khớp với số dư trên Bảng cân đối tài khoản năm trước đó đã chốt
 • Điều kiện 2: Số dư nợ đầu kỳ của tài khoản 211,213 = Nguyên giá TSCĐ đầu kỳ
 • Điều kiện 3: Số dư có đầu kỳ của tài khoản 214 = Hao mòn lũy kế của TSCĐ đầu kỳ
2. Khấu hao tài sản cố định

Anh/Chị thực hiện vào Nghiệp vụ/tài sản cố định/ khấu hao tscđ
chọn tháng cần tính khấu hao và thực hiện bấm CẤT

>>> xem thêm hướng dẫn tại link: http://help.sme2019.misa.vn/khau_hao_tscd.htm

3. Lưu ý thêm
 • Nếu muốn sửa hoặc xóa tài sản cố định, anh/chị có thể xem hướng dẫn chi tiết lại mục số 2 của tài liệu link tại đây
 • Khi thực hiện khấu hao, cần khấu hao theo tứ tự từng tháng từ thấp đến cao (T1-T12) tránh phát sinh sai xót
 • Khi mua mới tài sản cố định và ghi tăng xem thêm tài liệu hướng dẫn tại đây
 • Muốn xóa chứng từ khấu hao TSCĐ thực hiện theo hướng dẫn tại đây

Chúc sức khỏe và thành công.

Cộng đồng tra đổi kế toán (của Admin Thức): https://www.facebook.com/groups/hoiketoanvn/
Cộng đồng trao đổi phần mềm MISA (của MISA): https://www.facebook.com/groups/hotrosme/
Chatbot - nhân viên tư vấn số trực tuyến MISA: http://m.me/476991113118442