Chia sẻ KHAI THUẾ THAY NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI

Hoa Nguyen

Administrator
Thành viên BQT
Tham gia
4/8/19
Bài viết
40
Thích
24
1569982357982.png

KHAI THUẾ THAY NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI

Bên Việt Nam ký hợp đồng với Nhà thầu nước ngoài có nghĩa vụ khấu trừ và nộp thuế thay cho Nhà thầu nước ngoài và nộp hồ sơ khai thuế đối với trường hợp nộp thuế GTGT tính trực tiếp trên GTGT, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu
I. Khai thuế đối với trường hợp nộp thuế GTGT tính trực tiếp trên GTGT, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu là loại khai theo lần phát sinh thanh toán tiền cho nhà thầu nước ngoài và khai quyết toán khi kết thúc hợp đồng nhà thầu.
1- Khai theo từng lần phát sinh thanh toán tiền cho Nhà thầu nước ngoài.
Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế chậm nhất là ngày thứ mười, kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế.
2-Trường hợp bên Việt Nam thanh toán cho Nhà thầu nước ngoài nhiều lần trong tháng thì có thể đăng ký khai thuế theo tháng thay cho việc khai theo từng lần phát sinh thanh toán tiền cho Nhà thầu nước ngoài.
Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế tháng chậm nhất là ngày thứ hai mươi của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế.
II. Hồ sơ khai thuế
1-Tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài dành cho trường hợp bên Việt Nam khấu trừ và nộp thuế thay cho nhà thầu nước ngoài là mẫu số 01/NTNN
2-Tờ khai quyết toán thuế nhà thầu nước ngoài dành cho trường hợp bên Việt Nam khấu trừ và nộp thuế thay cho nhà thầu nước ngoài mẫu số 02/NTNN
III. Căn cứ pháp lý
+ Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013
+ Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 06/08/2014

02/10/2019
#HoaNguyenACC