Cần hỏi Nghỉ sinh thì có khi tính giảm trừ gia cảnh có tính thời gian nghỉ sinh không?

Tham gia
20/9/21
Bài viết
33
Thích
4
Mọi người cho e hỏi, cty e có chị nghỉ sinh 6 tháng, thì khi quyết toán thuế TNCN tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân thì tính 6*11.000.000 hay vẫn tính cả năm là 12*11.000.000 vậy ạ, e cảm ơn.
 

ThanhHuyen2511

Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
21/10/19
Bài viết
1,692
Thích
971
Mọi người cho e hỏi, cty e có chị nghỉ sinh 6 tháng, thì khi quyết toán thuế TNCN tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân thì tính 6*11.000.000 hay vẫn tính cả năm là 12*11.000.000 vậy ạ, e cảm ơn.
ủy quyền quyết toán được tính đủ 12 tháng cả thời gian nghỉ sinh luôn bạn nhé
 

ThanhHuyen2511

Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
21/10/19
Bài viết
1,692
Thích
971
vâng, cho e xin văn bản hướng dẫn với ạ
TT92/2015/TT-BTC tại Điều 21, Khoản 3 Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 16 TT156/2016/TT-BTC như sau:
“a.4) Uỷ quyền quyết toán thuế
a.4.1) Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế thay trong các trường hợp sau:
– Cá nhân chỉ có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 (ba) tháng trở lên tại một tổ chức, cá nhân trả thu nhập và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm uỷ quyền quyết toán, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 (mười hai) tháng trong năm.”


TT111/2013/TT-BTC tại Điều 9, Khoản 1, Điểm c quy định nguyên tắc tính giảm trừ gia cảnh như sau:
“c.1.3) Trường hợp trong năm tính thuế cá nhân chưa giảm trừ cho bản thân hoặc giảm trừ cho bản thân chưa đủ 12 tháng thì được giảm trừ đủ 12 tháng khi thực hiện quyết toán thuế theo quy định.”

Người nghỉ thai sản trong năm do họ nghỉ chế độ thai sản là 6 tháng nên họ chưa tính giảm trừ gia cảnh trong những tháng đó. Khi quyết toán thuế TNCN cho người nghỉ thai sản thì doanh nghiệp tính khoản giảm trừ cho bản thân người nộp thuế là 12 tháng khi làm tờ khai quyết toán thuế.
 

Ứng dụng BCTC

APP BCTC - Hỗ trợ kế toán, kiểm toán

LIÊN KẾT WEBSITE

1. Tra cứu hạch toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC
https://baocaotaichinh.vn/thong-tu-200

2. Tra cứu hạch toán theo Thông tư 133/2016/TT-BTC
https://baocaotaichinh.vn/thong-tu-133

3. Tra cứu ngành nghề kinh doanh
https://baocaotaichinh.vn/nganh-nghe-kinh-doanh

4. Tra cứu chương, tiểu mục nộp thuế
https://baocaotaichinh.vn/ma-chuong-tieu-muc

5. Tải APP Báo Cáo Tài Chính dành cho IPHONE
https://apps.apple.com/us/app/b%C3%A1o-c%C3%A1o-t%C3%A0i-ch%C3%ADnh-bctc/id1459288162

6. Tải APP Báo Cáo Tài Chính dành cho ĐT khác
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bctc.myapp&hl=vi

7. Trang đăng ký kinh doanh
https://dangkykinhdoanh.gov.vn

8. Trang thuế điện tử
https://thuedientu.gdt.gov.vn

9. Trang cổng thông tin BHXH Việt nam
https://baohiemxahoi.gov.vn

10. Trang tổng cục hải quan
https://www.customs.gov.vn

11. Trang Dịch vụ công quốc gia
https://dichvucong.gov.vn

12. Bộ tài chính
https://mof.gov.vn/webcenter/portal/btcvn

13. Trang tra cứu MST TNCN
http://tracuunnt.gdt.gov.vn/tcnnt/mstdn.jsp

14. Tra cứu hóa đơn đã phát hành hay chưa
http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn

15. Danh sách doanh nghiệp rủi do về thuế
http://www.gdt.gov.vn/wps/portal

16. Tra cứu tờ khai hải quan
http://pus1.customs.gov.vn/TraCuuToKhaiHQ/ToKhaiHQ.aspx

17. Tra cứu bảo hiểm
https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/diem-thu-dai-ly.aspx

18. Tra cứu nợ thuế (Hải quan)
https://www.customs.gov.vn/SitePages/TraCuuNoThue.aspx

19. Quyết định cưỡng chế hóa đơn
http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/qdcchd1