Tìm việc làm Nhận dịch vụ kế toán, thuế, kế toán quản trị tại HÀ NỘI

Phạm Anh

Kế Toán
Tham gia
3/11/21
Bài viết
1
Thích
0
Với kinh nghiệm 10 năm làm việc với các Công ty dịch vụ, sản xuất, xây dựng, vận tải, nhà hàng... Nhóm mình nhận cung cấp các dịch vụ sau cho doanh nghiệp:
- Kế toán thuế: lên báo cáo tài chính, lập tờ khai thuế định kỳ, quyết toán thuế
- Kế toán nội bộ: hạch toán kế toán, lên báo cáo nội bộ, soát xét lại số liệu nội bộ
- Kế toán quản trị: tư vấn xây dựng hệ thống báo cáo quản trị đáp ứng nhu cầu của lãnh đạo doanh nghiệp, xây dựng quy trình, quy chế
- Dịch vụ khác: soát xét phục vụ mục đích định giá mua bán doanh nghiệp, dọn dẹp sổ sách trước quyết toán thuế, tư vấn huy động nguồn, tư vấn tái cơ cấu doanh nghiệp, ....

Xin vui lòng liên hệ Phạm Anh để được tư vấn trực tiếp - 0988 78 20 41
Xin chân thành cám ơn đã đọc tin
 

Ứng dụng BCTC

APP BCTC - Hỗ trợ kế toán, kiểm toán

LIÊN KẾT WEBSITE

1. Tra cứu hạch toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC
https://baocaotaichinh.vn/thong-tu-200

2. Tra cứu hạch toán theo Thông tư 133/2016/TT-BTC
https://baocaotaichinh.vn/thong-tu-133

3. Tra cứu ngành nghề kinh doanh
https://baocaotaichinh.vn/nganh-nghe-kinh-doanh

4. Tra cứu chương, tiểu mục nộp thuế
https://baocaotaichinh.vn/ma-chuong-tieu-muc

5. Tải APP Báo Cáo Tài Chính dành cho IPHONE
https://apps.apple.com/us/app/b%C3%A1o-c%C3%A1o-t%C3%A0i-ch%C3%ADnh-bctc/id1459288162

6. Tải APP Báo Cáo Tài Chính dành cho ĐT khác
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bctc.myapp&hl=vi

7. Trang đăng ký kinh doanh
https://dangkykinhdoanh.gov.vn

8. Trang thuế điện tử
https://thuedientu.gdt.gov.vn

9. Trang cổng thông tin BHXH Việt nam
https://baohiemxahoi.gov.vn

10. Trang tổng cục hải quan
https://www.customs.gov.vn

11. Trang Dịch vụ công quốc gia
https://dichvucong.gov.vn

12. Bộ tài chính
https://mof.gov.vn/webcenter/portal/btcvn

13. Trang tra cứu MST TNCN
http://tracuunnt.gdt.gov.vn/tcnnt/mstdn.jsp

14. Tra cứu hóa đơn đã phát hành hay chưa
http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn

15. Danh sách doanh nghiệp rủi do về thuế
http://www.gdt.gov.vn/wps/portal

16. Tra cứu tờ khai hải quan
http://pus1.customs.gov.vn/TraCuuToKhaiHQ/ToKhaiHQ.aspx

17. Tra cứu bảo hiểm
https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/diem-thu-dai-ly.aspx

18. Tra cứu nợ thuế (Hải quan)
https://www.customs.gov.vn/SitePages/TraCuuNoThue.aspx

19. Quyết định cưỡng chế hóa đơn
http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/qdcchd1