APP BCTC - Hỗ trợ kế toán, kiểm toán
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 5
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Chia sẻ Quyết định số 38/2020/QĐ-TTg Ban hành danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển.

Thức Nguyễn Văn

Administrator
Thành viên BQT
Top Poster Of Month
Tham gia
3/11/18
Bài viết
2,911
Thích
1,451
Quyết định số 38/2020/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2020 Ban hành danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 02 năm 2021

Quyết định này thay thế quyết định số 66/2014/QĐ-TTg, quyết định số 13/2017/QĐ-TTg, Quyết định số 34/2019/QĐ-TTg

Link tải; Quyết định số 66/2014/QĐ-TTg
Link tải: Quyết định số 13/2017/QĐ-TTg
Link tải: Quyết định số 34/2019/QĐ-TTg

Link tải: Quyết định số 38/2020/QĐ-TTg