Chia sẻ Tổng hợp các văn bản pháp luật về hóa đơn dùng cho năm 2020

Thức Nguyễn Văn

Administrator
Thành viên BQT
Top Poster Of Month
Tham gia
3/11/18
Bài viết
2,421
Thích
1,307
Để thuận tiện cho việc truy cập văn bản áp dụng cho từng năm, BQT CĐKTVN thống kê các văn bản pháp luật về hóa đơn áp dụng cho năm 2020 như sau giúp nhà kế nhé!

I. Các luật do Quốc hội ban hành

1. Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14

II. Các nghị định do Chính phủ ban hành

1. Nghị định số 51/2010/NĐ-CP

2. Nghị định số 04/2014/NĐ-CP

3. Nghị định số 119/2018/NĐ-CP

III. Các thông tư do Bộ Tài Chính ban hành

1. Thông tư số 32/2011/TT-BTC

2. Thông tư số 39/2014/TT-BTC

3. Thông tư số 26/2015/TT-BTC

4. Thông tư số 68/2019/TT-BTC