Chia sẻ Tổng hợp các văn bản pháp luật về quản lý thuế áp dụng cho năm 2013

Thức Nguyễn Văn

Administrator
Thành viên BQT
Tham gia
3/11/18
Bài viết
205
Thích
110
Để thuận tiện cho việc truy cập văn bản áp dụng cho từng năm, BQT CĐKTVN thống kê các văn bản về quản lý thuế áp dụng cho năm 2013 như sau giúp nhà kế nhé!

I. Các văn bản luật do quốc hội ban hành

1. Luật quản lý thuế số số 78/2006/QH11

2. Luật quản lý thuế số 21/2012/QH13

II. Các Nghị định do chính phủ ban hành

1. Nghị định số 83/2013/NĐ-CP

III. Các thông tư do bộ tài chính ban hành

1. Thông tư số 80/2012/TT-BTC

2. Thông tư số 156/2013/TT-BTC