Chia sẻ Tổng hợp các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng áp dụng cho năm 2016

Thức Nguyễn Văn

Administrator
Thành viên BQT
Top Poster Of Month
Tham gia
3/11/18
Bài viết
4,077
Thích
2,130
Để thuận tiện cho việc truy cập văn bản áp dụng cho từng năm, BQT CĐKTVN thống kê các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng áp dụng cho năm 2016 như sau giúp nhà kế nhé!

I. Các văn bản luật do quốc hội ban hành

1. Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12

2. Luật thuế giá trị gia tăng số 31/2013/QH13

3. Luật quản lý thuế số 71/2014/QH13

4. Luật quản lý thuế số 106/2016/QH13

II. Các nghị định do Chính phủ ban hành

1. Nghị định số 92/2013/NĐ-CP

2. Nghị định số 209/2013/NĐ-CP

3. Nghị định số 91/2014/NĐ-CP

4. Nghị định số 12/2015/NĐ-CP

5. Nghị định số 100/2016/NĐ-CP

III. Các thông tư do Bộ tài chính ban hành

1. Thông tư số 141/2013/TT-BTC

2. Thông tư số 219/2013/TT-BTC

3. Thông tư số 119/2014/TT-BTC

4. Thông tư số 151/2014/TT-BTC

5. Thông tư số 26/2015/TT-BTC

6. Thông tư số 193/2015/TT-BTC

7. Thông tư số 99/2016/TT-BTC

8. Thông tư số 130/2016/TT-BTC

9. Thông tư số 173/2016/TT-BTC