Chia sẻ Tổng hợp các văn bản pháp luật về thuế thu nhập cá nhân áp dụng cho năm 2018

Thức Nguyễn Văn

Administrator
Thành viên BQT
Tham gia
3/11/18
Bài viết
562
Thích
340
Để thuận tiện cho việc truy cập văn bản áp dụng cho từng năm, BQT CĐKTVN thống kê các văn bản về thuế thu nhập cá nhân áp dụng cho năm 2018 như sau giúp nhà kế nhé!


I. Các văn bản luật do Quốc hội ban hành

1. Luật thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH11

2. Luật thuế thu nhập cá nhân số 26/2012/QH13

II. Các nghị định do Chính phủ ban hành

1. Nghị định số 65/2013/NĐ-CP

2. Nghị định số 91/2014/NĐ-CP

3. Nghị định số 12/2015/NĐ-CP

4. Nghị định 146/2017/NĐ-CP

III. Các thông tư do Bộ Tài Chính ban hành

1. Thông tư số 111/2013/TT-BTC

2. Thông tư số 119/2014/TT-BTC

3. Thông tư số 151/2014/TT-BTC

4. Thông tư số 92/2015/TT-BTC

5. Thông tư số 25/2018/TT-BTC