Cần hỏi Các câu hỏi trắc nghiệm về Thuế có đáp án:

@hang

Kế Toán
Tham gia
24/7/21
Bài viết
4
Thích
0
Trong quá trình ôn bài, em có soạn ra đáp án của các câu hỏi trắc nghiệm.
Nhưng không biết đã chính xác chưa, nhất là một số câu được "tô màu xanh" nên em mong Anh/Chị/Bạn có thể xem giúp em ạ.
Em cảm ơn mọi người rất nhiều.
 

Attached Files:

 • File size
  896.6 KB
  Lượt xem
  12
 • File size
  582.7 KB
  Lượt xem
  10

HoangDung

Kế Toán Tổng Hợp
Tham gia
14/8/19
Bài viết
2,927
Thích
1,444
Trong quá trình ôn bài, em có soạn ra đáp án của các câu hỏi trắc nghiệm.
Nhưng không biết đã chính xác chưa, nhất là một số câu được "tô màu xanh" nên em mong Anh/Chị/Bạn có thể xem giúp em ạ.
Em cảm ơn mọi người rất nhiều.
Bạn đăng lên hỏi từng câu 1, đăng trực tiếp ấy bạn, gửi hình nhiều khi xem điện thoại ko được
 

@hang

Kế Toán
Tham gia
24/7/21
Bài viết
4
Thích
0
Trong quá trình ôn bài, em có soạn ra đáp án của các câu hỏi trắc nghiệm.
Nhưng không biết đã chính xác chưa, nhất là một số câu được "tô màu xanh" nên em mong Anh/Chị/Bạn có thể xem giúp em ạ.
Em cảm ơn mọi người rất nhiều.
Em đã chỉnh lại hình thức văn bản:
Chọn đáp án đúng nhất
Đáp án
Câu hỏi trắc nghiệm

Công ty XNK A có dịch vụ nhận nhập khẩu ủy thác cho công ty B, khi trả hàng hóa cho công ty B, công ty A phải lập chứng từ như thế nào là đúng?
A.
Lập hóa đơn GTGT để cơ sở đi ủy thác nhập khẩu làm căn cứ kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào (Nếu công ty A đã nộp thuế GTGT ở khâu nhập khẩu)
B. Lập phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ kèm theo lệnh điều động nội bộ (Nếu công ty chưa nộp thuế GTGT ở khâu nhập khẩu)
C. Cả A và B đều sai
D. Cả A và B đều đúng
Đối với cơ sở kinh doanh nào dưới đây trong tháng có hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu được xét hoàn thuế theo tháng:
A. Cơ sở kinh doanh trong tháng có hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu nếu thuế GTGT đầu vào của hàng hóa xuất khẩu phát sinh trong tháng chưa được khấu trừ từ 100 triệu đồng trở lên thì được xét hoàn thuế theo tháng.
B. Cơ sở kinh doanh trong tháng có hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu nếu thuế GTGT đầu vào của hàng hóa xuất khẩu phát sinh trong tháng chưa được khấu trừ từ 150 triệu đồng trở lên thì được xét hoàn thuế theo tháng.
C. Cơ sở kinh doanh trong tháng có hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu nếu thuế GTGT đầu vào của hàng hóa xuất khẩu phát sinh trong tháng chưa được khấu trừ từ 200 triệu đồng trở lên thì được xét hoàn thuế theo tháng.
D. Cơ sở kinh doanh trong tháng có hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu nếu thuế GTGT đầu vào của hàng hóa xuất khẩu phát sinh trong tháng chưa được khấu trừ từ 300 triệu đồng trở lên thì được xét hoàn thuế theo tháng.
Trong kỳ kê khai tính thuế tháng 12/202x, công ty có hóa đơn GTGT đầu vào chưa kê khai như sau: 1 hóa đơn phát sinh tháng 11/202x có thuế GTGT 1 triệu trả bằng tiền mặt; 1 hóa đơn phát sinh tháng 10/202x có thuế GTGT 3 triệu, trong đó thanh toán 30% tiền mặt số còn lại thanh toán qua ngân hàng. Công ty áp dụng phương pháp kê khai thuế GTGT khấu trừ. Thuế GTGT đầu vào công ty được khấu trừ là:
A. 1,1 triệu đồng
B. 30 triệu đồng
C. 2,1 triệu đồng
D. 4,1 triệu đồng
Trong kỳ kê khai thuế tháng 12/202x, ngân hàng ABC có phát sinh hóa đơn GTGT như sau: Phát mãi tài sản thế chấp của ông X (không kinh doanh) với giá bán chưa thuế GTGT 100 triệu. Doanh thu từ cung cấp dịch vụ ngân hàng chịu thuế GTGT có thuế GTGT đầu ra là 20 triệu. Thuế GTGT kê khai đầu ra của ngân hàng là:
A. 10 triệu đồng
B. 30 triệu đồng
C. 20 triệu đồng
D. Số khác
Doanh nghiệp A có hóa đơn GTGT mua vào lập ngày 12/05/2017. Trong kỳ kê khai thuế tháng 05/2017, doanh nghiệp A bỏ sót không kê khai hóa đơn này. Thời hạn kê khai, khấu trừ bổ sung tối đa là?
A
. Tháng 10/2017
B. Tháng 12/2017
C. Bất cứ khi nào trước khi cơ quan thuế ra quyết định kiểm tra, thanh tra tại trụ sở làm việc của doanh nghiệp A
D. Tháng 8/2017
Kỳ tính thuế tháng 8/2019, Công ty Thương mại Phương Đông có số liệu:
- Số thuế GTGT đầu vào tập hợp được: 600.000.000 đồng (trong đó mua 01 tài sản cố định có số thuế GTGT đầu vào là 500.000.000 đồng dùng để sản xuất hàng hoá chịu thuế GTGT là 50% thời gian; dùng để sản xuất hàng hoá không chịu thuế GTGT là 50% thời gian.), biết thuế suất thuế GTGT của TSCĐ 10%.
- Số thuế GTGT đầu ra tập hợp được: 700.000.000 đồng
Số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ kỳ tính thuế tháng 8/2019 là:

A. 600.000.000 đồng
B. 110.000.000 đồng
C. 350.000.000 đồng
D. Cả 3 phương án trên đều sai
Kỳ tính thuế tháng 8/2019, Công ty Thương mại Phương Đông có số liệu:
- Số thuế GTGT đầu vào tập hợp được: 600.000.000 đồng (trong đó mua 01 tài sản cố định có số thuế GTGT đầu vào là 500.000.000 đồng dùng để sản xuất hàng hoá chịu thuế GTGT là 50% thời gian; dùng để sản xuất hàng hoá không chịu thuế GTGT là 50% thời gian.), biết thuế suất thuế GTGT của TSCĐ 10%. Số còn lại đủ điều kiện khấu trừ.
- Số thuế GTGT đầu ra tập hợp được: 700.000.000 đồng
Số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ kỳ tính thuế tháng 8/2019 là
:
A. 600.000.000 đồng
B. 250.000.000 đồng
C. 350.000.000 đồng
D. Cả 3 phương án trên đều sai
Cơ sở kinh doanh trong tháng có hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu được xét hoàn thuế GTGT theo tháng nếu thuế GTGT đầu vào của hàng hóa xuất khẩu phát sinh trong tháng chưa được khấu trừ từ:
A
. 300.000.000 đồng trở lên
B. 200.000.000 đồng trở lên
C. 250.000.000 đồng trở lên
Doanh nghiệp B ký hợp đồng làm đại lý bán sản phẩm máy vi tính đúng giá cho công ty điện tử, phần mềm A hưởng hoa hồng. Hãy xác định thuế suất thuế GTGT của hàng hóa bán đại lý và tiền hoa hồng được hưởng?
A. Hoa hồng bán đại lý: không chịu thuế GTGT; tiền hoa hồng không chịu thuế GTGT
B. Hoa hồng bán đại lý: 10%, tiền hoa hồng 10%
C. Hoa hồng bán đại lý: 5%, tiền hoa hồng 10%
D. Hoa hồng bán đại lý: không chịu thuế GTGT, tiền hoa hồng 10%
Các loại hàng hóa, dịch vụ sau đây loại nào chịu thuế suất 5% thuế GTGT?
A
. Giáo cụ dùng để giảng dạy và học tập
B. Thuốc chữa bệnh, phòng bệnh cho người và vật nuôi
C. Phân bón, thuốc trừ sâu
D. Cả A, B, C đều đúng
Trong năm 2020, công ty Toyota Hoàng Gia ký hợp đồng bán cho ông Chương xe ô tô hiệu Toyota Venza có giá bán sau thuế là 2,3 tỷ đồng. ông Chương đã thanh toán đầy đủ và nhận được hóa đơn GTGT. Vào ngày 31/12/2020, công ty vẫn chưa có xe để giao cho ông Chương, kế toán sẽ làm như thế nào tả đúng pháp luật về thuế TNDN?
A. Thu hồi hóa đơn và ghi lại đến khi giao xe sẽ giao hóa đơn đó lại cho ông Chương
B. Chưa ghi nhận doanh thu này trong năm 2020, vì chưa chuyển giao quyền sở hữu xe cho ông Chương.
C. Ghi nhận doanh thu khi tính thuế TNDN trong năm 2020.
D. Ghi nhận đây là khoảng doanh thu nhận trước, đến khi nào chuyển giao xe cho ông Chương lúc đó sẽ ghi nhận doanh thu tính thuế TNDN.

Sau khi nộp tờ khai quyết toán thuế TNDN năm 2016 vào ngày 21/03/2017, doanh nghiệp A phát hiện khai thiếu chỉ tiêu giá vốn hàng bán. Năm 2016 cơ quan thuế chưa thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp. Doanh nghiệp A cần phải:
A. Làm công văn thông báo với cơ quan thuế
B. Khai bổ sung tờ khai quyết toán thuế năm 2016
C. Thông báo cho cán bộ quản lý thuế trực tiếp
D. Giải trình khi cơ quan thuế thanh tra, kiểm tra quyết toán thuế năm 2016
Sau khi nộp tờ khai quyết toán thuế TNDN năm 2015 vào ngày 21/03/2016, doanh nghiệp A phát hiện khai thiếu chỉ tiêu giá vốn hàng bán. Năm 2015 cơ quan thuế chưa thanht ra, kiểm tra doanh nghiệp. Doanh nghiệp A cần phải:
A. Làm công văn thông báo với cơ quan thuế
B. Thông báo cho cán bộ quản lí thuế trực tiếp
C. Khai bổ sung tờ khai quyết toán thuế năm 2015
D. Giải trình khi cơ quan thuế thanh tra, kiểm tra quyết toán thuế năm 2015
Công ty Hoàng Gia Luật, năm 2020 xây dựng tòa nhà làm việc của công ty, chưa hoàn thành. Bên công ty xây dựng và công ty Hoàng Gia Luật tiến hành nghiệm thu phần công việc đã hoàn thành và nhất trí giá trị hoàn thành đến ngày 31/12 /2020 là 10 tỷ đồng, khi nhận được hóa đơn GTGT công ty đã thanh toán ngay một lần. Theo quy định của pháp luật thuế, đối với nhà cửa, vật kiến trúc được phép trích khấu hao trong 20 năm. Kế toán đã tập hợp và hạch toán vào chi phí để tính thuế TNDN cho năm 2021 như thế nào là đúng?
A. Phân bổ chi phí khi tính thuế TNDN cho năm 2020 là 10 tỷ/20 năm = 500 triệu
B. Không được tính toàn bộ vào chi phí trong năm 2020 khi tính thuế TNDN
C. Không được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN năm 2020
D. Toàn bộ chi phí xây dựng tòa nhà được trừ khi tính thuế TNDN năm 2020.
Doanh nghiệp thành lập mới trong 3 năm đầu được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế đối với phần chi quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi giới; chi tiếp tân, khánh tiết, hội nghị không vượt quá bao nhiêu % tổng số chi được trừ:
A. 15%
B. 20%
C. 25%
D. Không bị khống chế
Cá nhân C là đối tượng cư trú đồng sở hữu 2 căn hộ. Tháng 8/2017 anh C quyết định bán cả 2 căn hộ với giá lần lượt là 800 triệu đồng và 750 triệu đồng. Anh C không còn giấy tờ mua 2 căn hộ nên không xác định được giá vốn của 2 căn hộ này. Thuế TNCN mà anh C phải nộp khi bán 2 căn hộ này là bao nhiêu?
A
. 31.000.000 đồng
B. 30.000.000 đồng
C. 23.000.000 đồng
D. 27.500.000 đồng
Người nộp thuế TNCN gặp thiên tai, hoả hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo thì theo quy định:
A. Được miễn thuế TNCN phải nộp tương ứng với mức độ thiệt hại.
B. Được xét giảm thuế TNCN tương ứng với mức độ thiệt hại, số thuế được giảm không vượt quá số thuế phải nộp
C. Không câu trả lời nào trên là đúng.
Một gia đình có 2 con nhỏ và một mẹ già không có thu nhập. Trong tháng 11/2020, thu nhập của người chồng là 35,2 triệu đồng/tháng. Thu nhập của người vợ bị tàn tật là 750.000 đồng/tháng. Thu nhập tính thuế bình quân một tháng là bao nhiêu?
A. 5.500.000 đồng
B. 6.200.000 đồng
C. 6.500.000 đồng
D. 6.600.000 đồng
Chị M là cá nhân kinh doanh chưa thực hiện chế độ kế toán, hoá đơn chứng từ. Trong năm 2020, chị M có doanh thu từ hoạt động kinh doanh 500 triệu đồng, chi phí liên quan tới hoạt động kinh doanh là 432 triệu đồng. Tỷ lệ thu nhập chịu thuế trên doanh thu do cơ quan thuế quy định tại địa phương với hoạt động kinh doanh của chị M là 7%. Chi M không có người phụ thuộc và không có khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo nào trong năm. Thuế TNCN chị M phải nộp trong năm là:
A. 1 triệu đồng
B. 25 triệu đồng
C. Số khác
D. Không phải nộp thuế
Cá nhân C là đối tượng cư trú đồng sở hữu 2 căn hộ. Tháng 8/2019 anh C quyết định bán cả 2 căn hộ với giá 800 trđ và 750 trđ mỗi căn. Anh C không còn giấy tờ mua 2 căn hộ nên không xác định được giá vốn của 2 căn hộ này. Thuế thu nhập cá nhân do bán 2 căn hộ này được xác định như thế nào?
A. 23.000.000 đồng
B. 27.500.000 đồng
C. 31.000.000 đồng
D. 30.000.000 đồng
Tháng 11/2020, ông B bán 500 cổ phiếu với giá bán là 25.000 đồng/cổ phiếu, giá mua 8.500 đồng/cổ phiếu, chi phí liên quan cho việc bán 500 cổ phiếu này là 750.000 đồng (các chứng từ mua, bán và chi phí hợp lý). Thuế TNCN ông B phải nộp là bao nhiêu?
A
. 1.500.000 đồng
B. 1.750.000 đồng
C. 1.950.000 đồng
D. 2.200.000 đồng
Chị C được ông B tặng một chiếc xe máy trị giá 25 triệu đồng. số thuế TNCN chị C phải nộp là bao nhiêu?
A. 1.200.000 đồng
B. 1.500.000 đồng
C. 1.750.000 đồng
D. 2.100.000 đồng
Bà Jolie sang Việt Nam giảng dạy từ tháng 3/2019 đến tháng 6/2019. Tháng 3/2019 Bà nhận được khoản lương là 2.500USD thì thuế TNCN của Bà phải nộp là bao nhiêu với tỷ giá 1USD = 23.000 VN đồng? (giả thiết Bà Jolie không phải đóng góp các khoản BHXH, BHYT bắt buộc và không có khoản đóng góp từ thiện nhân đạo nào)
A. 7.500.000 đồng
B. 8.200.000 đồng
C. 11.500.000 đồng
D. 8.000.000 đồng
Ông Henmus trong 2 tuần du lịch tại Việt Nam đã trúng thưởng xổ số 300 triệu đồng. Thuế TNCN ông Henmus phải nộp là bao nhiêu?
A
. 29.000.000 đồng
B. 30.000.000 đồng
C. 31.000.000 đồng
D. 32.000.000 đồng
Ông X là cá nhân không cư trú theo Luật thuế TNCN, trong tháng 9 năm 2019 ông có thu nhập từ tiền công do doanh nghiệp tại Việt Nam chi trả là 10 triệu đồng. Ông X phải nuôi 2 con nhỏ và không có khoản đóng góp từ thiện nhân đạo nào.
Số thuế TNCN trong tháng 9 năm 2019 ông X phải nộp là:

A. 140.000 đồng
B. 350.000 đồng
C. 750.000 đồng
D. Số khác
Bà M là cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương hàng tháng là 19,8 triệu đồng và không có khoản thu nhập nào khác trong năm. Bà phải nuôi 01 con nhỏ dưới 10 tuổi và không có khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo nào trong năm. Số thuế TNCN bà M phải nộp trong năm là :
A. 9 triệu đồng
B. 4,2 triệu đồng
C. 2,64 triệu đồng
D. 750 nghìn đồng
Ông A có thu nhập từ bản quyền tác giả do nhà xuất bản trả một lần là 120 triệu đồng. Ông A trích 10 triệu đồng ủng hộ quỹ nạn nhân chất độc da cam dioxin. Thuế TNCN ông A phải nộp với thu nhập từ bản quyền là:
A. 6 triệu đồng
B. 5,5 triệu đồng
C. 5 triệu đồng
D. Số khác
Ông T trong năm 2019 chỉ có duy nhất nguồn thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán niêm yết với tổng giá trị chuyển nhượng là 1.000 triệu đồng. Theo kê khai của ông C thì giá mua loại chứng khoán đã chuyển nhượng trước khi niêm yết là 900 triệu đồng nhưng không có chứng từ chứng minh. Thuế TNCN ông C phải nộp trong năm 2019 là:
A. 200 triệu đồng
B. 20 triệu đồng
C. 1 triệu đồng
D. Số khác
Ông J là cá nhân không cư trú theo quy định của pháp luật thuế Việt Nam. Trong năm 2019, ông J có doanh thu từ hoạt động kinh doanh hàng hoá tại Việt Nam là 2.000 triệu đồng. Tổng chi phí hợp lý được trừ với hoạt động kinh doanh trên là 1.800 triệu đồng. Ông J không có người phụ thuộc và không có khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo nào trên lãnh thổ Việt Nam trong năm.
Thuế TNCN ông J phải nộp trong năm 2019 là:

A. 1,52 triệu đồng
B. 2 triệu đồng
C. 20 triệu đồng
D. Số khác
Trong năm, Anh H có thu nhập từ tiền lương là 4,5 triệu đồng/tháng (sau khi trừ BHXH, BHYT) và tổng tiền thưởng nhân ngày 30/4, 1/5, 2/9 trong năm là 5 triệu đồng. Anh H không có người phụ thuộc và không có khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo nào trong năm, thuế TNCN anh H phải nộp là:
A
. 550.000 đồng
B. 300.000 đồng
C. Số khác
D. Không phải nộp thu
Ngày 01/07/2016, mức xử phạt là bao nhiêu phần trăm (%) mỗi ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp đối với hành vi chậm nộp tiền thuế?
A. 0,1%.
B. 0,05%.
C. 0,2%.
D. 0,03%
Có bao nhiêu nguyên tắc, thủ tục xử phạt vi phạm pháp luật về thuế
A. 5 nguyên tắc
B. 6 nguyên tắc
C. 7 nguyên tắc
Đối với hành vi vi phạm thủ tục thuế, thời hiệu xử phạt là mấy năm, kể từ ngày hành vi vi phạm được thực hiện
A. 01 năm
B. 02 năm
C. 03 năm
 

Ứng dụng BCTC

APP BCTC - Hỗ trợ kế toán, kiểm toán

LIÊN KẾT WEBSITE

1. Tra cứu hạch toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC
https://baocaotaichinh.vn/thong-tu-200

2. Tra cứu hạch toán theo Thông tư 133/2016/TT-BTC
https://baocaotaichinh.vn/thong-tu-133

3. Tra cứu ngành nghề kinh doanh
https://baocaotaichinh.vn/nganh-nghe-kinh-doanh

4. Tra cứu chương, tiểu mục nộp thuế
https://baocaotaichinh.vn/ma-chuong-tieu-muc

5. Tải APP Báo Cáo Tài Chính dành cho IPHONE
https://apps.apple.com/us/app/b%C3%A1o-c%C3%A1o-t%C3%A0i-ch%C3%ADnh-bctc/id1459288162

6. Tải APP Báo Cáo Tài Chính dành cho ĐT khác
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bctc.myapp&hl=vi

7. Trang đăng ký kinh doanh
https://dangkykinhdoanh.gov.vn

8. Trang thuế điện tử
https://thuedientu.gdt.gov.vn

9. Trang cổng thông tin BHXH Việt nam
https://baohiemxahoi.gov.vn

10. Trang tổng cục hải quan
https://www.customs.gov.vn

11. Trang Dịch vụ công quốc gia
https://dichvucong.gov.vn

12. Bộ tài chính
https://mof.gov.vn/webcenter/portal/btcvn

13. Trang tra cứu MST TNCN
http://tracuunnt.gdt.gov.vn/tcnnt/mstdn.jsp

14. Tra cứu hóa đơn đã phát hành hay chưa
http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn

15. Danh sách doanh nghiệp rủi do về thuế
http://www.gdt.gov.vn/wps/portal

16. Tra cứu tờ khai hải quan
http://pus1.customs.gov.vn/TraCuuToKhaiHQ/ToKhaiHQ.aspx

17. Tra cứu bảo hiểm
https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/diem-thu-dai-ly.aspx

18. Tra cứu nợ thuế (Hải quan)
https://www.customs.gov.vn/SitePages/TraCuuNoThue.aspx

19. Quyết định cưỡng chế hóa đơn
http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/qdcchd1