Có gì mới?

Bài mới nhất

Bài viết hồ sơ mới nhất

Anh Thức cho em hỏi : Công ty em đang trong giai đoạn tiếp xúc dần với Hóa đơn điện tử nên còn nhiều cái rất bỡ ngỡ, rối loạn. Xin anh hướng dẫn em khi nhận một HĐĐT đầu vào từ phòng ban khác chuyển đến, em cần làm những thao tác ạ? vì theo em biết bản in giấy của HĐĐT chỉ có giá trị lưu trữ, vậy em cần yêu cầu phòng ban khác cung cấp cho em đường link và mã tra cứu ạ?