Có gì mới?

Bài mới nhất

Bài viết hồ sơ mới nhất

Anh cho em hỏi: Công ty mình sản xuất thương mại, thỉnh thoảng có hóa đơn mua hàng nội dung là chung chung, nhưng về công ty thì do mục đích sử dụng riêng biệt nên nhập kho tách riêng. Vậy mình nhập riêng được không? Giá mình chia đều được không? Thanks!