Cần hỏi các khai thuế GTGT ngoại tỉnh tờ khai 05/GTGT đối với Công trình qua Kho Bạc Nhà nước

xuanson285

Kế Toán
Tham gia
1/3/20
Bài viết
12
Thích
2
Kính gửi các Anh Chị tư vấn giúp em.
Theo hướng dẫn tại Khoản 3 Điều 28 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 và Khoản 8 Điều 1 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính.
"3. Kho bạc nhà nước nơi chủ đầu tư mở tài khoản giao dịch có trách nhiệm khấu trừ số thuế GTGT để nộp vào ngân sách nhà nước khi chủ đầu tư đến làm thủ tục thanh toán theo tỷ lệ quy định là 2% trên số tiền thanh toán khối lượng các công trình, hạng mục công trình xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước "
VD:
1- Giá trị Hợp đồng: 10.000.000.000 đồng (bao gồm cả thuế)
2- Giá trị hoàn thành: 10.000.000.000 đồng
3- Giá trị chủ đầu tư đã thanh toán 10.000.000.000 đồng (Trong đó trả vào tài khoản nhà thầu 9.800.000.000 đồng, khấu trừ thuế GTGT vãng la nộp cho địa phương 200.000.000 đồng)
Xin cho em hỏi khi khai thuế GTGT ngoại tỉnh tờ khai 05/GTGT chỉ tiêu doanh số chịu thuế e đưa (tổng Số tiền thanh toán khối lượng các công trình hoàn thành) hay (đưa doanh thu ạ).
E xin trình bày như sau:
Cách 1:
1- Nếu đưa doanh thu: 9.090.909.091 đồng (10.000.000.000/1.1 = 9.090.909.091)
3- Số tiền thuế phải nộp (9.090.909.091*0.2 = 181.818.182) nếu em khai đúng theo Luật ntn e sẽ bị thừa ra: 18.181.818 đồng
Cách 1:
1- Nếu tồng số tiền thanh toán như cách tính của Kho bạc NN: 10.000.000.000 đồng
3- Số tiền thuế phải nộp (10.000.000.000*0.2 = 200.000.000 đồng) nếu em khai ntn e sẽ không bị thừa
E cám ownc các anh chị rất nhiều.
 

Diệu Lê

Kế Toán Tổng Hợp
Tham gia
29/8/19
Bài viết
1,231
Thích
443
Kính gửi các Anh Chị tư vấn giúp em.
Theo hướng dẫn tại Khoản 3 Điều 28 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 và Khoản 8 Điều 1 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính.
"3. Kho bạc nhà nước nơi chủ đầu tư mở tài khoản giao dịch có trách nhiệm khấu trừ số thuế GTGT để nộp vào ngân sách nhà nước khi chủ đầu tư đến làm thủ tục thanh toán theo tỷ lệ quy định là 2% trên số tiền thanh toán khối lượng các công trình, hạng mục công trình xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước "
VD:
1- Giá trị Hợp đồng: 10.000.000.000 đồng (bao gồm cả thuế)
2- Giá trị hoàn thành: 10.000.000.000 đồng
3- Giá trị chủ đầu tư đã thanh toán 10.000.000.000 đồng (Trong đó trả vào tài khoản nhà thầu 9.800.000.000 đồng, khấu trừ thuế GTGT vãng la nộp cho địa phương 200.000.000 đồng)
Xin cho em hỏi khi khai thuế GTGT ngoại tỉnh tờ khai 05/GTGT chỉ tiêu doanh số chịu thuế e đưa (tổng Số tiền thanh toán khối lượng các công trình hoàn thành) hay (đưa doanh thu ạ).
E xin trình bày như sau:
Cách 1:
1- Nếu đưa doanh thu: 9.090.909.091 đồng (10.000.000.000/1.1 = 9.090.909.091)
3- Số tiền thuế phải nộp (9.090.909.091*0.2 = 181.818.182) nếu em khai đúng theo Luật ntn e sẽ bị thừa ra: 18.181.818 đồng
Cách 1:
1- Nếu tồng số tiền thanh toán như cách tính của Kho bạc NN: 10.000.000.000 đồng
3- Số tiền thuế phải nộp (10.000.000.000*0.2 = 200.000.000 đồng) nếu em khai ntn e sẽ không bị thừa
E cám ownc các anh chị rất nhiều.
Khai thuế vãng lai ngoại tỉnh căn cứ doanh thu tính thuế bạn ạ, Doanh thu chịu thuế 10% thì nhân với 2%, doanh thu chịu thuế 5% thì nhân với 1%.
 

xuanson285

Kế Toán
Tham gia
1/3/20
Bài viết
12
Thích
2
Khai thuế vãng lai ngoại tỉnh căn cứ doanh thu tính thuế bạn ạ, Doanh thu chịu thuế 10% thì nhân với 2%, doanh thu chịu thuế 5% thì nhân với 1%.
- Thế khoản kho bạc khấu trừ thừa về thuế GTGT thì e phải liên hệ các tỉnh để hoàn lại (e thấy cứ sai sai) Trong một thông tư có 2 cách khấu trừ thuế vãng lai
Trân trọng cám ơn anh chị.
 

Diệu Lê

Kế Toán Tổng Hợp
Tham gia
29/8/19
Bài viết
1,231
Thích
443
- Thế khoản kho bạc khấu trừ thừa về thuế GTGT thì e phải liên hệ các tỉnh để hoàn lại (e thấy cứ sai sai) Trong một thông tư có 2 cách khấu trừ thuế vãng lai
Trân trọng cám ơn anh chị.
Do kho bạc họ không biết nên họ lấy giá trị thanh toán x 2%, nên bạn chủ động làm việc lại để có con số thống nhất.
 

xuanson285

Kế Toán
Tham gia
1/3/20
Bài viết
12
Thích
2
Khai thuế vãng lai ngoại tỉnh căn cứ doanh thu tính thuế bạn ạ, Doanh thu chịu thuế 10% thì nhân với 2%, doanh thu chịu thuế 5% thì nhân với 1%.
Kho Bạc họ làm không sai đâu Bác ạ.
Theo hướng dẫn tại Khoản 3 Điều 28 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 và Khoản 8 Điều 1 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính.
"3. Kho bạc nhà nước nơi chủ đầu tư mở tài khoản giao dịch có trách nhiệm khấu trừ số thuế GTGT để nộp vào ngân sách nhà nước khi chủ đầu tư đến làm thủ tục thanh toán theo tỷ lệ quy định là 2% (trên số tiền thanh toán khối lượng các công trình, hạng mục công trình xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước)"
 

Thức Nguyễn Văn

Administrator
Thành viên BQT
Top Poster Of Month
Tham gia
3/11/18
Bài viết
5,900
Thích
3,308
Kho Bạc họ làm không sai đâu Bác ạ.
Theo hướng dẫn tại Khoản 3 Điều 28 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 và Khoản 8 Điều 1 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính.
"3. Kho bạc nhà nước nơi chủ đầu tư mở tài khoản giao dịch có trách nhiệm khấu trừ số thuế GTGT để nộp vào ngân sách nhà nước khi chủ đầu tư đến làm thủ tục thanh toán theo tỷ lệ quy định là 2% (trên số tiền thanh toán khối lượng các công trình, hạng mục công trình xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước)"
Công trình có vốn ngân sách thì khai theo tổng thanh toán đi em
Em tham khảo thêm 02 công văn sau, cho dù nó các văn bản trong đó hết hiệu lực rồi nhưng tinh thần chung vẫn xử lý như vậy

1. Công văn 789/TCT-KK
2. Công văn 6789/BTC-TCT
 

xuanson285

Kế Toán
Tham gia
1/3/20
Bài viết
12
Thích
2

Moon Sailor

Kế Toán Tổng Hợp
Tham gia
26/3/21
Bài viết
376
Thích
194
Kính gửi các Anh Chị tư vấn giúp em.
Theo hướng dẫn tại Khoản 3 Điều 28 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 và Khoản 8 Điều 1 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính.
"3. Kho bạc nhà nước nơi chủ đầu tư mở tài khoản giao dịch có trách nhiệm khấu trừ số thuế GTGT để nộp vào ngân sách nhà nước khi chủ đầu tư đến làm thủ tục thanh toán theo tỷ lệ quy định là 2% trên số tiền thanh toán khối lượng các công trình, hạng mục công trình xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước "
VD:
1- Giá trị Hợp đồng: 10.000.000.000 đồng (bao gồm cả thuế)
2- Giá trị hoàn thành: 10.000.000.000 đồng
3- Giá trị chủ đầu tư đã thanh toán 10.000.000.000 đồng (Trong đó trả vào tài khoản nhà thầu 9.800.000.000 đồng, khấu trừ thuế GTGT vãng la nộp cho địa phương 200.000.000 đồng)
Xin cho em hỏi khi khai thuế GTGT ngoại tỉnh tờ khai 05/GTGT chỉ tiêu doanh số chịu thuế e đưa (tổng Số tiền thanh toán khối lượng các công trình hoàn thành) hay (đưa doanh thu ạ).
E xin trình bày như sau:
Cách 1:
1- Nếu đưa doanh thu: 9.090.909.091 đồng (10.000.000.000/1.1 = 9.090.909.091)
3- Số tiền thuế phải nộp (9.090.909.091*0.2 = 181.818.182) nếu em khai đúng theo Luật ntn e sẽ bị thừa ra: 18.181.818 đồng
Cách 1:
1- Nếu tồng số tiền thanh toán như cách tính của Kho bạc NN: 10.000.000.000 đồng
3- Số tiền thuế phải nộp (10.000.000.000*0.2 = 200.000.000 đồng) nếu em khai ntn e sẽ không bị thừa
E cám ownc các anh chị rất nhiều.
Làm gì có 2 cách tính. Từ xưa đên nay nộp thuế vãng lại, CQT dựa vào doanh thu tính thuế vãng lại. Nếu doanh thu vãng lại chịu thuế suất GTGT là 10% thì số tiền thuế vãng lai mà chủ đầu tư phải nộp= doanh thu 10% x 2%.
Nếu doanh thu vãng lai chịu thuê suất thuế GTGT 5% thì số thuế vãng lai chủ đầu tư phải nộp = doanh thu vãng lai chịu thuế
5% x 1%.
Tứ xưa đến nay CQT chỉ tính 1 cách tính số 2 của em như ơ trên.
 

Ứng dụng BCTC

APP BCTC - Hỗ trợ kế toán, kiểm toán

LIÊN KẾT WEBSITE

1. Tra cứu hạch toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC
https://baocaotaichinh.vn/thong-tu-200

2. Tra cứu hạch toán theo Thông tư 133/2016/TT-BTC
https://baocaotaichinh.vn/thong-tu-133

3. Tra cứu ngành nghề kinh doanh
https://baocaotaichinh.vn/nganh-nghe-kinh-doanh

4. Tra cứu chương, tiểu mục nộp thuế
https://baocaotaichinh.vn/ma-chuong-tieu-muc

5. Tải APP Báo Cáo Tài Chính dành cho IPHONE
https://apps.apple.com/us/app/b%C3%A1o-c%C3%A1o-t%C3%A0i-ch%C3%ADnh-bctc/id1459288162

6. Tải APP Báo Cáo Tài Chính dành cho ĐT khác
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bctc.myapp&hl=vi

7. Trang đăng ký kinh doanh
https://dangkykinhdoanh.gov.vn

8. Trang thuế điện tử
https://thuedientu.gdt.gov.vn

9. Trang cổng thông tin BHXH Việt nam
https://baohiemxahoi.gov.vn

10. Trang tổng cục hải quan
https://www.customs.gov.vn

11. Trang Dịch vụ công quốc gia
https://dichvucong.gov.vn

12. Bộ tài chính
https://mof.gov.vn/webcenter/portal/btcvn

13. Trang tra cứu MST TNCN
http://tracuunnt.gdt.gov.vn/tcnnt/mstdn.jsp

14. Tra cứu hóa đơn đã phát hành hay chưa
http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn

15. Danh sách doanh nghiệp rủi do về thuế
http://www.gdt.gov.vn/wps/portal

16. Tra cứu tờ khai hải quan
http://pus1.customs.gov.vn/TraCuuToKhaiHQ/ToKhaiHQ.aspx

17. Tra cứu bảo hiểm
https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/diem-thu-dai-ly.aspx

18. Tra cứu nợ thuế (Hải quan)
https://www.customs.gov.vn/SitePages/TraCuuNoThue.aspx

19. Quyết định cưỡng chế hóa đơn
http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/qdcchd1