Cần hỏi Chuyển quận có phải điều chỉnh luôn mã số thuế nhà thầu không?

hangerpodoo

Kế Toán
Tham gia
27/5/21
Bài viết
49
Thích
5
Công ty em chuyển trụ sở chính từ quận Hai Bà Trưng về Cầu Giấy, hiện đã có thông báo của sở chuyển về cầu giấy rồi, cũng hiện trên hệ thống cơ quan thuế là Cầu Giấy. Nhưng mã số thuế nhà thầu vẫn đang ở quận HBT. Trong khi đó mẫu 08 em làm và cả thông báo của HBT mẫu 09 đều có đủ 2 mã số thuế chuyển từ HBT sang CG. Giờ em phải làm gì để MST nhà thầu cũng hiện quản lý Quận CG ạ. Có cần làm thông báo lên sở cho mã số thuế nhà thầu không ạ. Tại công ty em làm bên dịch vụ họ bảo không cần, vì kia là mst nộp thay sẽ đi theo mst chính rồi.
 

Kế Toán SG

Kế Toán Tổng Hợp
Tham gia
23/2/20
Bài viết
2,753
Thích
1,628
Công ty em chuyển trụ sở chính từ quận Hai Bà Trưng về Cầu Giấy, hiện đã có thông báo của sở chuyển về cầu giấy rồi, cũng hiện trên hệ thống cơ quan thuế là Cầu Giấy. Nhưng mã số thuế nhà thầu vẫn đang ở quận HBT. Trong khi đó mẫu 08 em làm và cả thông báo của HBT mẫu 09 đều có đủ 2 mã số thuế chuyển từ HBT sang CG. Giờ em phải làm gì để MST nhà thầu cũng hiện quản lý Quận CG ạ. Có cần làm thông báo lên sở cho mã số thuế nhà thầu không ạ. Tại công ty em làm bên dịch vụ họ bảo không cần, vì kia là mst nộp thay sẽ đi theo mst chính rồi.
Mình chuyển quận rồi nên mst nhà thầu nộp cũng phải về quận mới, bạn nộp mà không về thì làm mst08 chỉnh lại về quận mới cho xong.
 

Ứng dụng BCTC

APP BCTC - Hỗ trợ kế toán, kiểm toán

LIÊN KẾT WEBSITE

1. Tra cứu hạch toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC
https://baocaotaichinh.vn/thong-tu-200

2. Tra cứu hạch toán theo Thông tư 133/2016/TT-BTC
https://baocaotaichinh.vn/thong-tu-133

3. Tra cứu ngành nghề kinh doanh
https://baocaotaichinh.vn/nganh-nghe-kinh-doanh

4. Tra cứu chương, tiểu mục nộp thuế
https://baocaotaichinh.vn/ma-chuong-tieu-muc

5. Tải APP Báo Cáo Tài Chính dành cho IPHONE
https://apps.apple.com/us/app/b%C3%A1o-c%C3%A1o-t%C3%A0i-ch%C3%ADnh-bctc/id1459288162

6. Tải APP Báo Cáo Tài Chính dành cho ĐT khác
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bctc.myapp&hl=vi

7. Trang đăng ký kinh doanh
https://dangkykinhdoanh.gov.vn

8. Trang thuế điện tử
https://thuedientu.gdt.gov.vn

9. Trang cổng thông tin BHXH Việt nam
https://baohiemxahoi.gov.vn

10. Trang tổng cục hải quan
https://www.customs.gov.vn

11. Trang Dịch vụ công quốc gia
https://dichvucong.gov.vn

12. Bộ tài chính
https://mof.gov.vn/webcenter/portal/btcvn

13. Trang tra cứu MST TNCN
http://tracuunnt.gdt.gov.vn/tcnnt/mstdn.jsp

14. Tra cứu hóa đơn đã phát hành hay chưa
http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn

15. Danh sách doanh nghiệp rủi do về thuế
http://www.gdt.gov.vn/wps/portal

16. Tra cứu tờ khai hải quan
http://pus1.customs.gov.vn/TraCuuToKhaiHQ/ToKhaiHQ.aspx

17. Tra cứu bảo hiểm
https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/diem-thu-dai-ly.aspx

18. Tra cứu nợ thuế (Hải quan)
https://www.customs.gov.vn/SitePages/TraCuuNoThue.aspx

19. Quyết định cưỡng chế hóa đơn
http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/qdcchd1