Tìm việc làm [HÀ NỘI]NHẬN LÀM KẾ TOÁN BCTC, KÊ KHAI THUẾ HÀNG THÁNG, QUÝ, NĂM

Phuongnm312

Kế Toán
Tham gia
23/3/21
Bài viết
1
Thích
1
Chào các anh chị trên diễn đàn. Em là Phượng (sn 90) có kinh nghiệm 10 năm làm kế toán thuế, tổng hợp, lên bctc cho các công ty về thương mại, sản xuất từ mảng thiết bị y tế, xây lắp, vật liệu xây dựng,... Ngoài ra sẽ hỗ trợ các đơn vị lập hồ sơ thành lập, tạm dừng, giải thể (nếu có nhu cầu).
Em cũng đã có kinh nghiệm quyết toán thuế cho các công ty rất nhiều lần.
Vì vậy, nếu công ty của anh chị cần kế toán part time: làm tại nhà hoặc làm chiều t7 thì liên hệ với em.
Chi phí : thỏa thuận theo từng đặc thù doanh nghiệp
Thông tin của em: Em Phượng 0986.910.132. Email: phuongnm312@gmail.com
Rất mong được hợp tác cùng các anh chị và Quý Công ty.
 

Ứng dụng BCTC

APP BCTC - Hỗ trợ kế toán, kiểm toán

LIÊN KẾT WEBSITE

1. Tra cứu hạch toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC
https://baocaotaichinh.vn/thong-tu-200

2. Tra cứu hạch toán theo Thông tư 133/2016/TT-BTC
https://baocaotaichinh.vn/thong-tu-133

3. Tra cứu ngành nghề kinh doanh
https://baocaotaichinh.vn/nganh-nghe-kinh-doanh

4. Tra cứu chương, tiểu mục nộp thuế
https://baocaotaichinh.vn/ma-chuong-tieu-muc

5. Tải APP Báo Cáo Tài Chính dành cho IPHONE
https://apps.apple.com/us/app/b%C3%A1o-c%C3%A1o-t%C3%A0i-ch%C3%ADnh-bctc/id1459288162

6. Tải APP Báo Cáo Tài Chính dành cho ĐT khác
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bctc.myapp&hl=vi

7. Trang đăng ký kinh doanh
https://dangkykinhdoanh.gov.vn

8. Trang thuế điện tử
https://thuedientu.gdt.gov.vn

9. Trang cổng thông tin BHXH Việt nam
https://baohiemxahoi.gov.vn

10. Trang tổng cục hải quan
https://www.customs.gov.vn

11. Trang Dịch vụ công quốc gia
https://dichvucong.gov.vn

12. Bộ tài chính
https://mof.gov.vn/webcenter/portal/btcvn

13. Trang tra cứu MST TNCN
http://tracuunnt.gdt.gov.vn/tcnnt/mstdn.jsp

14. Tra cứu hóa đơn đã phát hành hay chưa
http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn

15. Danh sách doanh nghiệp rủi do về thuế
http://www.gdt.gov.vn/wps/portal

16. Tra cứu tờ khai hải quan
http://pus1.customs.gov.vn/TraCuuToKhaiHQ/ToKhaiHQ.aspx

17. Tra cứu bảo hiểm
https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/diem-thu-dai-ly.aspx

18. Tra cứu nợ thuế (Hải quan)
https://www.customs.gov.vn/SitePages/TraCuuNoThue.aspx

19. Quyết định cưỡng chế hóa đơn
http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/qdcchd1