Cần hỏi Hạch toán Tài khoản 141 làm sao cho hết?

nguyenthanh09

Kế Toán
Tham gia
13/6/24
Bài viết
2
Thích
0
Năm 2023, Đơn vị trực thuộc mua hàng hóa của nhà cung cấp:Nợ 141/Có 3311: 10 triệu
Đơn vị có trả tiền cho nhà cung cấp:Nợ 3311/Có 1121: 10 triệu. Đơn vị hoàn chứng từ: Nợ 611/Có 141: 8 triệu. Đến năm 2024, đơn vị trực thuộc mua hàng hóa: Nợ 141/Có 3311: 10 triệu. Ngân sách 2024 cấp 10 triệu: Nợ 3311/Có 11211: 10 triệu. Quyết toán năm 2024: Nợ 611/Có 141: 10 triệu. Nhưng đơn vị trực thuộc có chứng từ hoàn ứng 2 triệu còn nợ từ năm 2023 vào năm 2024. Như vậy thì phải hạch toán chứng từ 2 triệu hoàn nợ như thế nào để số dư tài khoản 141 bằng 0, và không nahr hưởng tới nguồn của năm 2024. Mong các bạn giúp mình với. Cmar ơn nhiều.
 

HoangDung

Moderator
Thành viên BQT
Top Poster Of Month
Tham gia
14/8/19
Bài viết
11,178
Thích
5,141
Năm 2023, Đơn vị trực thuộc mua hàng hóa của nhà cung cấp:Nợ 141/Có 3311: 10 triệu
Đơn vị có trả tiền cho nhà cung cấp:Nợ 3311/Có 1121: 10 triệu. Đơn vị hoàn chứng từ: Nợ 611/Có 141: 8 triệu. Đến năm 2024, đơn vị trực thuộc mua hàng hóa: Nợ 141/Có 3311: 10 triệu. Ngân sách 2024 cấp 10 triệu: Nợ 3311/Có 11211: 10 triệu. Quyết toán năm 2024: Nợ 611/Có 141: 10 triệu. Nhưng đơn vị trực thuộc có chứng từ hoàn ứng 2 triệu còn nợ từ năm 2023 vào năm 2024. Như vậy thì phải hạch toán chứng từ 2 triệu hoàn nợ như thế nào để số dư tài khoản 141 bằng 0, và không nahr hưởng tới nguồn của năm 2024. Mong các bạn giúp mình với. Cmar ơn nhiều.
Ko hiểu gì cả
 

Lương Thị Thìn

Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
31/1/24
Bài viết
58
Thích
21
Năm 2023, Đơn vị trực thuộc mua hàng hóa của nhà cung cấp:Nợ 141/Có 3311: 10 triệu
Đơn vị có trả tiền cho nhà cung cấp:Nợ 3311/Có 1121: 10 triệu. Đơn vị hoàn chứng từ: Nợ 611/Có 141: 8 triệu. Đến năm 2024, đơn vị trực thuộc mua hàng hóa: Nợ 141/Có 3311: 10 triệu. Ngân sách 2024 cấp 10 triệu: Nợ 3311/Có 11211: 10 triệu. Quyết toán năm 2024: Nợ 611/Có 141: 10 triệu. Nhưng đơn vị trực thuộc có chứng từ hoàn ứng 2 triệu còn nợ từ năm 2023 vào năm 2024. Như vậy thì phải hạch toán chứng từ 2 triệu hoàn nợ như thế nào để số dư tài khoản 141 bằng 0, và không nahr hưởng tới nguồn của năm 2024. Mong các bạn giúp mình với. Cmar ơn nhiều.
Bạn hạch toán nợ 611 có 141 số tiền 2 triệu thì 141 về 0 nha
 

nguyenthanh09

Kế Toán
Tham gia
13/6/24
Bài viết
2
Thích
0
Nếu hạch toán nợ 611 có 141 thì sẽ làm chi phí quyết toán năm 2024 là 12 triệu, trong khi ngân sách nhà nước cấp chỉ 10 triệu. Có cách nào để hoàn nợ cho đơn vị (không sử dụng trường hợp nộp lại tiền) mà không ảnh hưởng đến chi phí quyết toán năm 2024 không? Mong các bạn giúp đỡ.
 

Lương Thị Thìn

Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
31/1/24
Bài viết
58
Thích
21
Đây là chi phí của năm 2023, năm 2023 bạn đã hạch toán nợ 1368 - phải thu nội bộ khác và có 141 cho 141 của năm 2023 về 0, sang năm 2024 khi có chứng từ bạn hạch toán nợ 611 có 1368 là ok
 

Ứng dụng BCTC

APP BCTC - Hỗ trợ kế toán, kiểm toán

LIÊN KẾT WEBSITE

1. Tra cứu hạch toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC
https://baocaotaichinh.vn/thong-tu-200

2. Tra cứu hạch toán theo Thông tư 133/2016/TT-BTC
https://baocaotaichinh.vn/thong-tu-133

3. Tra cứu ngành nghề kinh doanh
https://baocaotaichinh.vn/nganh-nghe-kinh-doanh

4. Tra cứu chương, tiểu mục nộp thuế
https://baocaotaichinh.vn/ma-chuong-tieu-muc

5. Tải APP Báo Cáo Tài Chính dành cho IPHONE
https://apps.apple.com/us/app/b%C3%A1o-c%C3%A1o-t%C3%A0i-ch%C3%ADnh-bctc/id1459288162

6. Tải APP Báo Cáo Tài Chính dành cho ĐT khác
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bctc.myapp&hl=vi

7. Trang đăng ký kinh doanh
https://dangkykinhdoanh.gov.vn

8. Trang thuế điện tử
https://thuedientu.gdt.gov.vn

9. Trang cổng thông tin BHXH Việt nam
https://baohiemxahoi.gov.vn

10. Trang tổng cục hải quan
https://www.customs.gov.vn

11. Trang Dịch vụ công quốc gia
https://dichvucong.gov.vn

12. Bộ tài chính
https://mof.gov.vn/webcenter/portal/btcvn

13. Trang tra cứu MST TNCN
http://tracuunnt.gdt.gov.vn/tcnnt/mstdn.jsp

14. Tra cứu hóa đơn đã phát hành hay chưa
http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn

15. Danh sách doanh nghiệp rủi do về thuế
http://www.gdt.gov.vn/wps/portal

16. Tra cứu tờ khai hải quan
http://pus1.customs.gov.vn/TraCuuToKhaiHQ/ToKhaiHQ.aspx

17. Tra cứu bảo hiểm
https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/diem-thu-dai-ly.aspx

18. Tra cứu nợ thuế (Hải quan)
https://www.customs.gov.vn/SitePages/TraCuuNoThue.aspx

19. Quyết định cưỡng chế hóa đơn
http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/qdcchd1

icon facebook tách file pdf tách pdf split pdf tach pdf merge pdf reduce image giảm dung lượng hình giam dung luong hinh resize image chỉnh sửa ảnh chinh sua anh chinh sua hinh tao kieu chu tạo kiểu chữ