Cần hỏi Hóa ơơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử TT32?

chrisho

Kế Toán thuế
Tham gia
10/3/21
Bài viết
104
Thích
22
Mọi ngời cho em hỏi em nhận được tờ hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử thông tư 32 của nhà giải pháp VNPT, trên hóa đơn chỉ có ngày chuyển đổi không có chữ ký ngời chuyển đổi vậy có hợp lệ không?
Với lại hóa chuyển đổi xong mình ko có link tra cứu và mã tra cứu trên hóa đơn hả mọi ngời em tìm ko có?
 

PHAMTHIHUE

Kế Toán
Tham gia
3/3/21
Bài viết
70
Thích
43
Hóa đơn chuyển đổi cần có chữ ký và họ tên của người chuyển đổi, được đóng dấu treo của công ty. 1 số bên phần mềm xuất hóa đơn điện tử không có mã, bạn cần báo nhà cung cấp gửi email link tra cứu cho bạn.
 

chrisho

Kế Toán thuế
Tham gia
10/3/21
Bài viết
104
Thích
22
Hóa đơn chuyển đổi cần có chữ ký và họ tên của người chuyển đổi, được đóng dấu treo của công ty. 1 số bên phần mềm xuất hóa đơn điện tử không có mã, bạn cần báo nhà cung cấp gửi email link tra cứu cho bạn.
nếu giờ mình ko muốn lấy tờ chuyển đổi này mình kêu nhà cung cấp gửi link hóa đơn điện tử bình thường cho mình sử dụng có dc ko bạn?
 

Ứng dụng BCTC

APP BCTC - Hỗ trợ kế toán, kiểm toán

LIÊN KẾT WEBSITE

1. Tra cứu hạch toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC
https://baocaotaichinh.vn/thong-tu-200

2. Tra cứu hạch toán theo Thông tư 133/2016/TT-BTC
https://baocaotaichinh.vn/thong-tu-133

3. Tra cứu ngành nghề kinh doanh
https://baocaotaichinh.vn/nganh-nghe-kinh-doanh

4. Tra cứu chương, tiểu mục nộp thuế
https://baocaotaichinh.vn/ma-chuong-tieu-muc

5. Tải APP Báo Cáo Tài Chính dành cho IPHONE
https://apps.apple.com/us/app/b%C3%A1o-c%C3%A1o-t%C3%A0i-ch%C3%ADnh-bctc/id1459288162

6. Tải APP Báo Cáo Tài Chính dành cho ĐT khác
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bctc.myapp&hl=vi

7. Trang đăng ký kinh doanh
https://dangkykinhdoanh.gov.vn

8. Trang thuế điện tử
https://thuedientu.gdt.gov.vn

9. Trang cổng thông tin BHXH Việt nam
https://baohiemxahoi.gov.vn

10. Trang tổng cục hải quan
https://www.customs.gov.vn

11. Trang Dịch vụ công quốc gia
https://dichvucong.gov.vn

12. Bộ tài chính
https://mof.gov.vn/webcenter/portal/btcvn

13. Trang tra cứu MST TNCN
http://tracuunnt.gdt.gov.vn/tcnnt/mstdn.jsp

14. Tra cứu hóa đơn đã phát hành hay chưa
http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn

15. Danh sách doanh nghiệp rủi do về thuế
http://www.gdt.gov.vn/wps/portal

16. Tra cứu tờ khai hải quan
http://pus1.customs.gov.vn/TraCuuToKhaiHQ/ToKhaiHQ.aspx

17. Tra cứu bảo hiểm
https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/diem-thu-dai-ly.aspx

18. Tra cứu nợ thuế (Hải quan)
https://www.customs.gov.vn/SitePages/TraCuuNoThue.aspx

19. Quyết định cưỡng chế hóa đơn
http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/qdcchd1