Cần hỏi Lương thời vụ dưới 2 triệu k đóng thuế TNCN còn được áp dụng không

Lạc Lạc

Kế Toán thuế
Tham gia
24/3/21
Bài viết
130
Thích
11
Quý 2 công ty doanh thu cao nhiều hơn so với bình thường, nên có thuê sinh viên làm parttime 3 tháng thời vụ, lương 1 tháng khoảng 3-4 triệu
Nhưng không đóng 10% thuế TNCN , vậy có thể điều chỉnh lương của các bạn sinh viên này xuống dưới 2 triệu/ tháng để k phải trích đóng tiền thuế TNCN như vậy có đúng quy định phù hợp không ạ
 

HoangDung

Trưởng phòng kế toán
Tham gia
14/8/19
Bài viết
6,360
Thích
2,962
Quý 2 công ty doanh thu cao nhiều hơn so với bình thường, nên có thuê sinh viên làm parttime 3 tháng thời vụ, lương 1 tháng khoảng 3-4 triệu
Nhưng không đóng 10% thuế TNCN , vậy có thể điều chỉnh lương của các bạn sinh viên này xuống dưới 2 triệu/ tháng để k phải trích đóng tiền thuế TNCN như vậy có đúng quy định phù hợp không ạ
Dưới 3 tháng và mỗi lần chi dưới 2tr thì ko khấu trừ thuế tncn
 

Kế Toán Mới

Kế Toán Tổng Hợp
Tham gia
15/11/21
Bài viết
524
Thích
265
dưới 2tr vẫn phải khấu trừ á bạn
Phải xem xét yếu tố đầu tiên là hợp đồng ký như thế nào?; đối tượng ký hợp đồng đấy có phù hợp hay không?
Mức 2 tr áp dụng khấu trừ chỉ áp dụng cho hợp đồng thời vụ ( dưới 3 tháng) hoặc không ký hợp đồng.
Còn trên 3 tháng, thì phải áp dụng biểu lũy tiến, bất kể thu nhập là bao nhiêu.
 

Dung

Kế Toán
Tham gia
10/10/19
Bài viết
58
Thích
11
Phải xem xét yếu tố đầu tiên là hợp đồng ký như thế nào?; đối tượng ký hợp đồng đấy có phù hợp hay không?
Mức 2 tr áp dụng khấu trừ chỉ áp dụng cho hợp đồng thời vụ ( dưới 3 tháng) hoặc không ký hợp đồng.
Còn trên 3 tháng, thì phải áp dụng biểu lũy tiến, bất kể thu nhập là bao nhiêu.
Dạ, không ký hợp đồng ạ
 

Ứng dụng BCTC

APP BCTC - Hỗ trợ kế toán, kiểm toán

LIÊN KẾT WEBSITE

1. Tra cứu hạch toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC
https://baocaotaichinh.vn/thong-tu-200

2. Tra cứu hạch toán theo Thông tư 133/2016/TT-BTC
https://baocaotaichinh.vn/thong-tu-133

3. Tra cứu ngành nghề kinh doanh
https://baocaotaichinh.vn/nganh-nghe-kinh-doanh

4. Tra cứu chương, tiểu mục nộp thuế
https://baocaotaichinh.vn/ma-chuong-tieu-muc

5. Tải APP Báo Cáo Tài Chính dành cho IPHONE
https://apps.apple.com/us/app/b%C3%A1o-c%C3%A1o-t%C3%A0i-ch%C3%ADnh-bctc/id1459288162

6. Tải APP Báo Cáo Tài Chính dành cho ĐT khác
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bctc.myapp&hl=vi

7. Trang đăng ký kinh doanh
https://dangkykinhdoanh.gov.vn

8. Trang thuế điện tử
https://thuedientu.gdt.gov.vn

9. Trang cổng thông tin BHXH Việt nam
https://baohiemxahoi.gov.vn

10. Trang tổng cục hải quan
https://www.customs.gov.vn

11. Trang Dịch vụ công quốc gia
https://dichvucong.gov.vn

12. Bộ tài chính
https://mof.gov.vn/webcenter/portal/btcvn

13. Trang tra cứu MST TNCN
http://tracuunnt.gdt.gov.vn/tcnnt/mstdn.jsp

14. Tra cứu hóa đơn đã phát hành hay chưa
http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn

15. Danh sách doanh nghiệp rủi do về thuế
http://www.gdt.gov.vn/wps/portal

16. Tra cứu tờ khai hải quan
http://pus1.customs.gov.vn/TraCuuToKhaiHQ/ToKhaiHQ.aspx

17. Tra cứu bảo hiểm
https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/diem-thu-dai-ly.aspx

18. Tra cứu nợ thuế (Hải quan)
https://www.customs.gov.vn/SitePages/TraCuuNoThue.aspx

19. Quyết định cưỡng chế hóa đơn
http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/qdcchd1