Cần hỏi Mua tài sản của cá nhân, làm sao để ghi nhận chi phí công ty?

Tham gia
3/5/20
Bài viết
5
Thích
1
Công ty em mua vật tư làm tài sản của cá nhân trên 400trieu, chuyển khoản trả tiền đi từ t,khoan công ty qua tài khoản cá nhân bên bán, Vậy hồ sơ em cần đủ để đc tính vào thuế TNDN là gì ah? và hạch toán phần tiền đó như nào cho hợp lý ạ? Tài sản đó mang về cho thuê dịch vụ vậy có được khấu hao ko ạ? em cảm ơn AC
 

Thức Nguyễn Văn

Administrator
Thành viên BQT
Tham gia
3/11/18
Bài viết
6,546
Thích
3,826
Công ty em mua vật tư làm tài sản của cá nhân trên 400trieu, chuyển khoản trả tiền đi từ t,khoan công ty qua tài khoản cá nhân bên bán, Vậy hồ sơ em cần đủ để đc tính vào thuế TNDN là gì ah? và hạch toán phần tiền đó như nào cho hợp lý ạ? Tài sản đó mang về cho thuê dịch vụ vậy có được khấu hao ko ạ? em cảm ơn AC
Cụ thể tài sản là cái gì em? nói rõ trọng tâm để tư vấn cho chuẩn.
 
Tham gia
3/5/20
Bài viết
5
Thích
1

Thức Nguyễn Văn

Administrator
Thành viên BQT
Tham gia
3/11/18
Bài viết
6,546
Thích
3,826

Ứng dụng BCTC

APP BCTC - Hỗ trợ kế toán, kiểm toán

LIÊN KẾT WEBSITE

1. Tra cứu hạch toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC
https://baocaotaichinh.vn/thong-tu-200

2. Tra cứu hạch toán theo Thông tư 133/2016/TT-BTC
https://baocaotaichinh.vn/thong-tu-133

3. Tra cứu ngành nghề kinh doanh
https://baocaotaichinh.vn/nganh-nghe-kinh-doanh

4. Tra cứu chương, tiểu mục nộp thuế
https://baocaotaichinh.vn/ma-chuong-tieu-muc

5. Tải APP Báo Cáo Tài Chính dành cho IPHONE
https://apps.apple.com/us/app/b%C3%A1o-c%C3%A1o-t%C3%A0i-ch%C3%ADnh-bctc/id1459288162

6. Tải APP Báo Cáo Tài Chính dành cho ĐT khác
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bctc.myapp&hl=vi

7. Trang đăng ký kinh doanh
https://dangkykinhdoanh.gov.vn

8. Trang thuế điện tử
https://thuedientu.gdt.gov.vn

9. Trang cổng thông tin BHXH Việt nam
https://baohiemxahoi.gov.vn

10. Trang tổng cục hải quan
https://www.customs.gov.vn

11. Trang Dịch vụ công quốc gia
https://dichvucong.gov.vn

12. Bộ tài chính
https://mof.gov.vn/webcenter/portal/btcvn

13. Trang tra cứu MST TNCN
http://tracuunnt.gdt.gov.vn/tcnnt/mstdn.jsp

14. Tra cứu hóa đơn đã phát hành hay chưa
http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn

15. Danh sách doanh nghiệp rủi do về thuế
http://www.gdt.gov.vn/wps/portal

16. Tra cứu tờ khai hải quan
http://pus1.customs.gov.vn/TraCuuToKhaiHQ/ToKhaiHQ.aspx

17. Tra cứu bảo hiểm
https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/diem-thu-dai-ly.aspx

18. Tra cứu nợ thuế (Hải quan)
https://www.customs.gov.vn/SitePages/TraCuuNoThue.aspx

19. Quyết định cưỡng chế hóa đơn
http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/qdcchd1