Chia sẻ Nghị định 32/2022/NĐ-CP về gia hạn thuế Tiêu thụ đặc biệt.

Thức Nguyễn Văn

Dịch vụ kế toán và hoàn thuế GTGT
Thành viên BQT
Tham gia
3/11/18
Bài viết
11,718
Thích
6,402
(BCTC) Ngày 21/5/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 32/2022/NĐ-CP, về gia hạn thời hạn nộp Thuế Tiêu thụ đặc biệt(TTĐB) đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký đến hết ngày 31/12/2022.

Theo Nghị định, gia hạn thời hạn nộp thuế TTĐB phải nộp phát sinh tại các kỳ tính thuế tháng 6, 7, 8 và 9 năm 2022, đối với ô tô sản xuất hoặc lắp rá trong nước chậm nhất đến ngày 20/11/2022. Trong thời gian gia hạn, cơ quan thuế không tính tiền chậm nộp đối với số thuế được gia hạn.

Người nộp thuế(NNT) thuộc đối tượng được gia hạn gửi Giấy đề nghị gia hạn thời hạn nộp thuế TTĐB (bằng phương thức điện tử hoặc gửi bản giấy trực tiếp) đến cơ quan thuế trực tiếp quản lý một lần cho toàn bộ kỳ được gia hạn cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế theo quy định.

Trường hợp Giấy đề nghị gia hạn thời hạn nộp thuế TTĐB không nộp cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế TTĐB thì thời hạn nộp Giấy đề nghị chậm nhất là ngày 20/11/2022. Cơ quan Thuế không phải thông báo cho NNT về việc chấp nhận gia hạn thời hạn nộp thuế TTĐB.

Link tải: Nghị định số 32/2022/NĐ-CP
 

Ứng dụng BCTC

APP BCTC - Hỗ trợ kế toán, kiểm toán

LIÊN KẾT WEBSITE

1. Tra cứu hạch toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC
https://baocaotaichinh.vn/thong-tu-200

2. Tra cứu hạch toán theo Thông tư 133/2016/TT-BTC
https://baocaotaichinh.vn/thong-tu-133

3. Tra cứu ngành nghề kinh doanh
https://baocaotaichinh.vn/nganh-nghe-kinh-doanh

4. Tra cứu chương, tiểu mục nộp thuế
https://baocaotaichinh.vn/ma-chuong-tieu-muc

5. Tải APP Báo Cáo Tài Chính dành cho IPHONE
https://apps.apple.com/us/app/b%C3%A1o-c%C3%A1o-t%C3%A0i-ch%C3%ADnh-bctc/id1459288162

6. Tải APP Báo Cáo Tài Chính dành cho ĐT khác
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bctc.myapp&hl=vi

7. Trang đăng ký kinh doanh
https://dangkykinhdoanh.gov.vn

8. Trang thuế điện tử
https://thuedientu.gdt.gov.vn

9. Trang cổng thông tin BHXH Việt nam
https://baohiemxahoi.gov.vn

10. Trang tổng cục hải quan
https://www.customs.gov.vn

11. Trang Dịch vụ công quốc gia
https://dichvucong.gov.vn

12. Bộ tài chính
https://mof.gov.vn/webcenter/portal/btcvn

13. Trang tra cứu MST TNCN
http://tracuunnt.gdt.gov.vn/tcnnt/mstdn.jsp

14. Tra cứu hóa đơn đã phát hành hay chưa
http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn

15. Danh sách doanh nghiệp rủi do về thuế
http://www.gdt.gov.vn/wps/portal

16. Tra cứu tờ khai hải quan
http://pus1.customs.gov.vn/TraCuuToKhaiHQ/ToKhaiHQ.aspx

17. Tra cứu bảo hiểm
https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/diem-thu-dai-ly.aspx

18. Tra cứu nợ thuế (Hải quan)
https://www.customs.gov.vn/SitePages/TraCuuNoThue.aspx

19. Quyết định cưỡng chế hóa đơn
http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/qdcchd1