Cần hỏi NHÀ XƯỞNG CHƯA NGHIỆM THU ĐÃ XUẤT HÓA ĐƠN CHO THUÊ XƯỞNG

Phan Nhàn

Kế Toán
Tham gia
20/10/21
Bài viết
1
Thích
0
A/c tư vấn giúp e với ah. Công ty e có xây dựng nhà xưởng, Nhà thầu đã xuất hóa đơn GTGT theo từng lần bên em thanh toán và đã nghiệm thu công trình nhà xưởng vào ngày 10/10, nhưng trước đó công ty đã cho thuê xưởng và đã xuất hóa đơn cho thuê ngày 30/7. . Ạnh chị Cho e hỏi em cần làm các bút toán và hồ sơ ntn để hạch toán cho hợp lệ sổ sách ak.
 

HoangDung

Kế Toán Tổng Hợp
Tham gia
14/8/19
Bài viết
2,953
Thích
1,465
A/c tư vấn giúp e với ah. Công ty e có xây dựng nhà xưởng, Nhà thầu đã xuất hóa đơn GTGT theo từng lần bên em thanh toán và đã nghiệm thu công trình nhà xưởng vào ngày 10/10, nhưng trước đó công ty đã cho thuê xưởng và đã xuất hóa đơn cho thuê ngày 30/7. . Ạnh chị Cho e hỏi em cần làm các bút toán và hồ sơ ntn để hạch toán cho hợp lệ sổ sách ak.
Chịu thua rồi bạn ơi, nhà xưởng chưa có nghiệm thu hoàn thành mà đi cho thuê thì xuất hóa đơn bao nhiêu đóng thuế bấy nhiêu, chứ không ghi nhận được giá vốn đâu
 

Ứng dụng BCTC

APP BCTC - Hỗ trợ kế toán, kiểm toán

LIÊN KẾT WEBSITE

1. Tra cứu hạch toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC
https://baocaotaichinh.vn/thong-tu-200

2. Tra cứu hạch toán theo Thông tư 133/2016/TT-BTC
https://baocaotaichinh.vn/thong-tu-133

3. Tra cứu ngành nghề kinh doanh
https://baocaotaichinh.vn/nganh-nghe-kinh-doanh

4. Tra cứu chương, tiểu mục nộp thuế
https://baocaotaichinh.vn/ma-chuong-tieu-muc

5. Tải APP Báo Cáo Tài Chính dành cho IPHONE
https://apps.apple.com/us/app/b%C3%A1o-c%C3%A1o-t%C3%A0i-ch%C3%ADnh-bctc/id1459288162

6. Tải APP Báo Cáo Tài Chính dành cho ĐT khác
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bctc.myapp&hl=vi

7. Trang đăng ký kinh doanh
https://dangkykinhdoanh.gov.vn

8. Trang thuế điện tử
https://thuedientu.gdt.gov.vn

9. Trang cổng thông tin BHXH Việt nam
https://baohiemxahoi.gov.vn

10. Trang tổng cục hải quan
https://www.customs.gov.vn

11. Trang Dịch vụ công quốc gia
https://dichvucong.gov.vn

12. Bộ tài chính
https://mof.gov.vn/webcenter/portal/btcvn

13. Trang tra cứu MST TNCN
http://tracuunnt.gdt.gov.vn/tcnnt/mstdn.jsp

14. Tra cứu hóa đơn đã phát hành hay chưa
http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn

15. Danh sách doanh nghiệp rủi do về thuế
http://www.gdt.gov.vn/wps/portal

16. Tra cứu tờ khai hải quan
http://pus1.customs.gov.vn/TraCuuToKhaiHQ/ToKhaiHQ.aspx

17. Tra cứu bảo hiểm
https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/diem-thu-dai-ly.aspx

18. Tra cứu nợ thuế (Hải quan)
https://www.customs.gov.vn/SitePages/TraCuuNoThue.aspx

19. Quyết định cưỡng chế hóa đơn
http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/qdcchd1