Cần hỏi Phiên bản etax mới nhât là bao nhiu vậy mn?

HTrang92

Kế Toán
Tham gia
2/4/21
Bài viết
24
Thích
1
AC cho e hỏi phiên bản etax mới nhất để đọc đc tờ khai của phiên bản 4.6.2 là gì ạ?
 

HoangDung

Kế Toán Trưởng
Tham gia
14/8/19
Bài viết
5,042
Thích
2,400
AC cho e hỏi phiên bản etax mới nhất để đọc đc tờ khai của phiên bản 4.6.2 là gì ạ?
etax là online cơ quan thuế tự cập nhật chứ mình đâu cập nhật được đâu bạn? tải HTKK 4.6.2 về và nộp bình thường.
 

Thức Nguyễn Văn

Dịch vụ kế toán và hoàn thuế GTGT
Thành viên BQT
Top Poster Of Month
Tham gia
3/11/18
Bài viết
10,809
Thích
5,886
Thông báo nâng cấp ứng dụng eTax 1.9.5, iCanhan 3.0.7, iTaxViewer 1.8.1, HTKK 4.6.2 đáp ứng Nghị định số 92/2021/NĐ-CP

Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng Thuế điện tử phân hệ doanh nghiệp, cá nhân (eTax, icanhan); ứng dụng Hỗ trợ đọc, xác minh tờ khai, thông báo thuế định dạng XML (iTaxViewer), ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) đáp ứng quy định tại Nghị định số 92/2021/NĐ-CP ngày 27/10/2021 quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 ngày 19 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19; Nghị định số 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn, cụ thể như sau:
1. Nâng cấp ứng dụng eTax:
- Nâng cấp tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu 01/GTGT, 04/GTGT bổ sung phụ lục giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 đáp ứng quy định tại Nghị định số 92/2021/NĐ-CP cụ thể như sau:
+ Tờ khai 01/GTGT: Chỉ áp dụng cho “Hoạt động sản xuất kinh doanh thông thường” với kỳ tính thuế tháng 11/2021, tháng 12/2021 và quý 4/2021.
+ Tờ khai 04/GTGT: Chỉ áp dụng khi NNT khai trực tiếp, không áp dụng cho “Hoạt động thu hộ cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao” với kỳ tính thuế:
• Đối với tờ khai tháng: tháng 11/2021, 12/2021.
• Đối với tờ khai quý: quý 4/2021.
• Đối với tờ khai lần phát sinh: Từ ngày 01/11/2021 đến ngày 31/12/2021.
- Nâng cấp tờ khai 01/CNKD, 01/XSBHĐC, 01/TTS, bổ sung Bản xác định số thuế được miễn theo Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 đáp ứng quy định tại Nghị định 92/2021/NĐ-CP cụ thể như sau
+ Tờ khai 01/CNKD:
• Đối với tờ khai Quý: Quý 3/2021, 4/2021
• Đối với tờ khai lần phát sinh: Từ ngày 01/07/2021 đến 31/12/2021
• Đối với tờ khai tháng: Từ tháng 07/2021 đến tháng 12/21021
+ Tờ khai 01/XSBHĐC:
• Đối với tờ khai Quý: Quý 3/2021, 4/2021
• Đối với tờ khai tháng: Từ tháng 07/2021 đến tháng 12/21021
+ Tờ khai 01/TTS:
• Đối với tờ khai năm: Năm 2021.
• Đối với tờ khai lần phát sinh: có thời gian kỳ thanh toán liên quan ngày 01/07/2021 đến 31/12/2021.
- Gửi biên bản xử phạt vi phạm hành chính cho người nộp thuế.
2. Nâng cấp ứng dụng iCaNhan:
- Nâng cấp tờ khai 01/CNKD, 01/BC-SDHĐ-CNKD, 01/TTS, 01/TKN-XSBHĐC bổ sung Bản xác định số thuế được miễn theo Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 đáp ứng quy định tại Nghị định 92/2021/NĐ-CP cụ thể như sau:
+ Tờ khai 01/CNKD:
• Đối với tờ khai Quý: Quý 3/2021, 4/2021
• Đối với tờ khai lần phát sinh: Từ ngày 01/07/2021 đến 31/12/2021
• Đối với tờ khai tháng: Từ tháng 07/2021 đến tháng 12/21021
+ Tờ khai 01/BC-SDHĐ-CNKD:
• Đối với tờ khai: Quý 3/2021, 4/2021.
+ Tờ khai 01/TTS:
• Đối với tờ khai năm: Năm 2021.
• Đối với tờ khai lần phát sinh: có thời gian kỳ thanh toán liên quan ngày 01/07/2021 đến 31/12/2021.
+ Tờ khai 01/TKN-XSBHĐC: Đối với tờ khai năm: Năm 2021.
3. Nâng cấp ứng dụng HTKK:
3.1. Miễn thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh

- Bổ sung Bản xác định số thuế được miễn theo Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 (01-1/PL-CNKD) đính kèm tờ khai 01/CNKD, 01/XSBHĐC, 01/BC-SDHĐ-CNKD, 01/TTS, 01/TKN-XSBHĐC, cụ thể như sau:
+ Tờ khai 01/CNKD:
• Đối với tờ khai Quý: Quý 3/2021, 4/2021
• Đối với tờ khai lần phát sinh: Từ ngày 01/07/2021 đến 31/12/2021
• Đối với tờ khai tháng: Từ tháng 07/2021 đến tháng 12/21021
+ Tờ khai 01/XSBHĐC:
• Đối với tờ khai Quý: Quý 3/2021, 4/2021
• Đối với tờ khai tháng: Từ tháng 07/2021 đến tháng 12/21021
+ Tờ khai 01/BC-SDHĐ-CNKD:
• Đối với tờ khai: Quý 3/2021, 4/2021.
+ Tờ khai 01/TTS:
• Đối với tờ khai năm: Năm 2021.
• Đối với tờ khai lần phát sinh: có thời gian kỳ thanh toán liên quan ngày 01/07/2021 đến 31/12/2021.
+ Tờ khai 01/TKN-XSBHĐC: Đối với tờ khai năm: Năm 2021.
3.2. Giảm thuế giá trị gia tăng
- Bổ sung Phụ lục giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 đính kèm tờ khai 01/GTGT, 04/GTGT, cụ thể như sau:
+ Tờ khai 01/GTGT: Chỉ áp dụng cho “Hoạt động sản xuất kinh doanh thông thường” với kỳ tính thuế tháng 11/2021, tháng 12/2021 và quý 4/2021
+ Tờ khai 04/GTGT: Chỉ áp dụng khi NNT khai trực tiếp, không áp dụng cho “Hoạt động thu hộ cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao” với kỳ tính thuế
• Đối với tờ khai tháng: tháng 11/2021, 12/2021
• Đối với tờ khai quý: quý 4/2021
• Đối với tờ khai lần phát sinh: Từ ngày 01/11/2021 đến ngày 31/12/2021
4. Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer:
Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 1.8.1 đáp ứng các nội dung nâng cấp của các ứng dụng nêu trên.

Từ ngày 16/11/2021, khi kê khai tờ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức, cá nhân sử dụng phiên bản ứng dụng eTax phiên bản 1.9.5, iCanhan phiên bản 3.0.7, HTKK phiên bản 4.6.2 thay cho các phiên bản trước đây.
 

Ứng dụng BCTC

APP BCTC - Hỗ trợ kế toán, kiểm toán

LIÊN KẾT WEBSITE

1. Tra cứu hạch toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC
https://baocaotaichinh.vn/thong-tu-200

2. Tra cứu hạch toán theo Thông tư 133/2016/TT-BTC
https://baocaotaichinh.vn/thong-tu-133

3. Tra cứu ngành nghề kinh doanh
https://baocaotaichinh.vn/nganh-nghe-kinh-doanh

4. Tra cứu chương, tiểu mục nộp thuế
https://baocaotaichinh.vn/ma-chuong-tieu-muc

5. Tải APP Báo Cáo Tài Chính dành cho IPHONE
https://apps.apple.com/us/app/b%C3%A1o-c%C3%A1o-t%C3%A0i-ch%C3%ADnh-bctc/id1459288162

6. Tải APP Báo Cáo Tài Chính dành cho ĐT khác
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bctc.myapp&hl=vi

7. Trang đăng ký kinh doanh
https://dangkykinhdoanh.gov.vn

8. Trang thuế điện tử
https://thuedientu.gdt.gov.vn

9. Trang cổng thông tin BHXH Việt nam
https://baohiemxahoi.gov.vn

10. Trang tổng cục hải quan
https://www.customs.gov.vn

11. Trang Dịch vụ công quốc gia
https://dichvucong.gov.vn

12. Bộ tài chính
https://mof.gov.vn/webcenter/portal/btcvn

13. Trang tra cứu MST TNCN
http://tracuunnt.gdt.gov.vn/tcnnt/mstdn.jsp

14. Tra cứu hóa đơn đã phát hành hay chưa
http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn

15. Danh sách doanh nghiệp rủi do về thuế
http://www.gdt.gov.vn/wps/portal

16. Tra cứu tờ khai hải quan
http://pus1.customs.gov.vn/TraCuuToKhaiHQ/ToKhaiHQ.aspx

17. Tra cứu bảo hiểm
https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/diem-thu-dai-ly.aspx

18. Tra cứu nợ thuế (Hải quan)
https://www.customs.gov.vn/SitePages/TraCuuNoThue.aspx

19. Quyết định cưỡng chế hóa đơn
http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/qdcchd1