Cần hỏi Thuế TNDN đã tạm nộp trong năm thì gõ thế nào?

botien88

Kế Toán thuế
Tham gia
5/4/21
Bài viết
195
Thích
22
Nhà kế cho em hỏi:
- 31/3/2021 khi nộp tờ khai quyết toán Năm 2020 Em chốt được thuế TNDN năm 2020 là 73tr
+ Tuy nhiên, ngày 26/01/2021 Em đã tạm nộp thuế TNDN2020 là 100tr.
Vậy cho em hỏi:
- Tờ khai quyết toán thuế TNDN năm 2020 em có được kê chỉ tiêu (E: Số thuế TNDN đã tạm nộp trong năm: 100tr) ko ạ?
hay là 100tr này sẽ đc kê ở tờ khai quyết toán thuế TNDN năm 2021- chỉ tiêu "Số thuế TNDN đã tạm nộp trong năm: 100tr.
vì đúng là thuế TNDN của 2020 nhưng lại nộp vào tháng 1 năm 2021
Xin cảm ơn!
 

Thức Nguyễn Văn

Dịch vụ kế toán và hoàn thuế GTGT
Thành viên BQT
Top Poster Of Month
Tham gia
3/11/18
Bài viết
16,904
Thích
9,037
Nhà kế cho em hỏi:
- 31/3/2021 khi nộp tờ khai quyết toán Năm 2020 Em chốt được thuế TNDN năm 2020 là 73tr
+ Tuy nhiên, ngày 26/01/2021 Em đã tạm nộp thuế TNDN2020 là 100tr.
Vậy cho em hỏi:
- Tờ khai quyết toán thuế TNDN năm 2020 em có được kê chỉ tiêu (E: Số thuế TNDN đã tạm nộp trong năm: 100tr) ko ạ?
hay là 100tr này sẽ đc kê ở tờ khai quyết toán thuế TNDN năm 2021- chỉ tiêu "Số thuế TNDN đã tạm nộp trong năm: 100tr.
vì đúng là thuế TNDN của 2020 nhưng lại nộp vào tháng 1 năm 2021
Xin cảm ơn!
Nó là số thuế năm2020 nên em.Phải gõ vào quyết toán thuế TNDN 2020
 

Ứng dụng BCTC

APP BCTC - Hỗ trợ kế toán, kiểm toán

LIÊN KẾT WEBSITE

1. Tra cứu hạch toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC
https://baocaotaichinh.vn/thong-tu-200

2. Tra cứu hạch toán theo Thông tư 133/2016/TT-BTC
https://baocaotaichinh.vn/thong-tu-133

3. Tra cứu ngành nghề kinh doanh
https://baocaotaichinh.vn/nganh-nghe-kinh-doanh

4. Tra cứu chương, tiểu mục nộp thuế
https://baocaotaichinh.vn/ma-chuong-tieu-muc

5. Tải APP Báo Cáo Tài Chính dành cho IPHONE
https://apps.apple.com/us/app/b%C3%A1o-c%C3%A1o-t%C3%A0i-ch%C3%ADnh-bctc/id1459288162

6. Tải APP Báo Cáo Tài Chính dành cho ĐT khác
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bctc.myapp&hl=vi

7. Trang đăng ký kinh doanh
https://dangkykinhdoanh.gov.vn

8. Trang thuế điện tử
https://thuedientu.gdt.gov.vn

9. Trang cổng thông tin BHXH Việt nam
https://baohiemxahoi.gov.vn

10. Trang tổng cục hải quan
https://www.customs.gov.vn

11. Trang Dịch vụ công quốc gia
https://dichvucong.gov.vn

12. Bộ tài chính
https://mof.gov.vn/webcenter/portal/btcvn

13. Trang tra cứu MST TNCN
http://tracuunnt.gdt.gov.vn/tcnnt/mstdn.jsp

14. Tra cứu hóa đơn đã phát hành hay chưa
http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn

15. Danh sách doanh nghiệp rủi do về thuế
http://www.gdt.gov.vn/wps/portal

16. Tra cứu tờ khai hải quan
http://pus1.customs.gov.vn/TraCuuToKhaiHQ/ToKhaiHQ.aspx

17. Tra cứu bảo hiểm
https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/diem-thu-dai-ly.aspx

18. Tra cứu nợ thuế (Hải quan)
https://www.customs.gov.vn/SitePages/TraCuuNoThue.aspx

19. Quyết định cưỡng chế hóa đơn
http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/qdcchd1

icon facebook tách file pdf tách pdf split pdf tach pdf merge pdf reduce image giảm dung lượng hình giam dung luong hinh resize image chỉnh sửa ảnh chinh sua anh chinh sua hinh tao kieu chu tạo kiểu chữ