Cần hỏi Tính thuế nhà thầu nước ngoài em tính như sau đúng chưa?

Tham gia
20/8/19
Bài viết
11
Thích
3
Công ty em có ký HĐ thuê thầu phụ nước ngoài ( Thái Lan) để thiết kế cho 1 dự án tại VN. Giá trị HĐ ( bao gồm CIT, không VAT): 49.500$.
Doanh thu tính thuế GTGT: 49.500/(1-5%) = 52.105,26$ => Thuế GTGT: 52.105,26$ * 5% = 2.605,26$
Doanh thu tính thuế TNDN: 49.500$ => Thuế TNDN: 49.500$ * 5% = 2.475$
Số cty em còn phải thanh toán cho nhà thầu phụ: 49.500 - 2.605,26 - 2.475 = 44.419,74$
Em tính thuế phải giữ lại để nộp tại VN như trên có đúng chưa? Nhờ Anh chị có kinh nghiệm chia sẻ giúp em với ạ.
Em cảm ơn!
 
Tham gia
23/2/20
Bài viết
4,356
Thích
2,479
Công ty em có ký HĐ thuê thầu phụ nước ngoài ( Thái Lan) để thiết kế cho 1 dự án tại VN. Giá trị HĐ ( bao gồm CIT, không VAT): 49.500$.
Doanh thu tính thuế GTGT: 49.500/(1-5%) = 52.105,26$ => Thuế GTGT: 52.105,26$ * 5% = 2.605,26$
Doanh thu tính thuế TNDN: 49.500$ => Thuế TNDN: 49.500$ * 5% = 2.475$
Số cty em còn phải thanh toán cho nhà thầu phụ: 49.500 - 2.605,26 - 2.475 = 44.419,74$
Em tính thuế phải giữ lại để nộp tại VN như trên có đúng chưa? Nhờ Anh chị có kinh nghiệm chia sẻ giúp em với ạ.
Em cảm ơn!
Thuế nhà thầu kia nộp hay bạn phải nộp bạn xem lại hợp đồng rồi mới biết tính đúng hay ko
 

Thức Nguyễn Văn

Dịch vụ kế toán và hoàn thuế GTGT
Thành viên BQT
Top Poster Of Month
Tham gia
3/11/18
Bài viết
10,809
Thích
5,886
Cty mình kê khai & nộp thay á bạn
Công ty em có ký HĐ thuê thầu phụ nước ngoài ( Thái Lan) để thiết kế cho 1 dự án tại VN. Giá trị HĐ ( bao gồm CIT, không VAT): 49.500$.
Doanh thu tính thuế GTGT: 49.500/(1-5%) = 52.105,26$ => Thuế GTGT: 52.105,26$ * 5% = 2.605,26$
Doanh thu tính thuế TNDN: 49.500$ => Thuế TNDN: 49.500$ * 5% = 2.475$
Số cty em còn phải thanh toán cho nhà thầu phụ: 49.500 - 2.605,26 - 2.475 = 44.419,74$
Em tính thuế phải giữ lại để nộp tại VN như trên có đúng chưa? Nhờ Anh chị có kinh nghiệm chia sẻ giúp em với ạ.
Em cảm ơn!
em phải xem trong hợp đồng tiền thuế này cty em bỏ ra hay nhà cung cấp hỗ trợ thì mới tính chính xác được em.
Các tính em xem ở Thông tư 103/2014/TT-BTC
 

Moon Sailor

Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
26/3/21
Bài viết
1,365
Thích
708
Công ty em có ký HĐ thuê thầu phụ nước ngoài ( Thái Lan) để thiết kế cho 1 dự án tại VN. Giá trị HĐ ( bao gồm CIT, không VAT): 49.500$.
Em nói Giá trị HĐ ( bao gồm CIT) là 49.500$ Thì thuế CIT là bn ?
Em ko thể lấy 49.500$ * 5% = 2.475$ D để ra thuế CIT được vì 49.500$ đã bao gồm thuế CIT rùi.
Nếu lấy 49.500$ *5% là tính thuế CIT chồng lên thuế CIT rủi.
 

Moon Sailor

Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
26/3/21
Bài viết
1,365
Thích
708
Công ty em có ký HĐ thuê thầu phụ nước ngoài ( Thái Lan) để thiết kế cho 1 dự án tại VN. Giá trị HĐ ( bao gồm CIT, không VAT): 49.500$.
Doanh thu tính thuế GTGT: 49.500/(1-5%) = 52.105,26$ => Thuế GTGT: 52.105,26$ * 5% = 2.605,26$
Doanh thu tính thuế TNDN: 49.500$ => Thuế TNDN: 49.500$ * 5% = 2.475$
Số cty em còn phải thanh toán cho nhà thầu phụ: 49.500 - 2.605,26 - 2.475 = 44.419,74$
Em tính thuế phải giữ lại để nộp tại VN như trên có đúng chưa? Nhờ Anh chị có kinh nghiệm chia sẻ giúp em với ạ.
Em cảm ơn!
Em nói Giá trị HĐ ( bao gồm CIT) là 49.500$ Thì thuế CIT là bn ?
Em ko thể lấy 49.500$ * 5% = 2.475$ D để ra thuế CIT được vì 49.500$ đã bao gồm thuế CIT rùi.
Nếu lấy 49.500$ *5% là tính thuế CIT chồng lên thuế CIT rủi.
 

Anh Tran

Kế Toán Tổng Hợp
Tham gia
6/4/20
Bài viết
1,060
Thích
411
Công ty em có ký HĐ thuê thầu phụ nước ngoài ( Thái Lan) để thiết kế cho 1 dự án tại VN. Giá trị HĐ ( bao gồm CIT, không VAT): 49.500$.
Doanh thu tính thuế GTGT: 49.500/(1-5%) = 52.105,26$ => Thuế GTGT: 52.105,26$ * 5% = 2.605,26$
Doanh thu tính thuế TNDN: 49.500$ => Thuế TNDN: 49.500$ * 5% = 2.475$
Số cty em còn phải thanh toán cho nhà thầu phụ: 49.500 - 2.605,26 - 2.475 = 44.419,74$
Em tính thuế phải giữ lại để nộp tại VN như trên có đúng chưa? Nhờ Anh chị có kinh nghiệm chia sẻ giúp em với ạ.
Em cảm ơn!
Khoản tiền 49.500$ đã bao gồm C.I.T như bạn nêu, nếu lấy số đó tính tiếp C.I.T thì thành ra tính thừa tiền C.I.T luôn rồi.
 

Duongthu

Kế Toán Tổng Hợp
Tham gia
4/3/21
Bài viết
278
Thích
129
Công ty em có ký HĐ thuê thầu phụ nước ngoài ( Thái Lan) để thiết kế cho 1 dự án tại VN. Giá trị HĐ ( bao gồm CIT, không VAT): 49.500$.
Doanh thu tính thuế GTGT: 49.500/(1-5%) = 52.105,26$ => Thuế GTGT: 52.105,26$ * 5% = 2.605,26$
Doanh thu tính thuế TNDN: 49.500$ => Thuế TNDN: 49.500$ * 5% = 2.475$
Số cty em còn phải thanh toán cho nhà thầu phụ: 49.500 - 2.605,26 - 2.475 = 44.419,74$
Em tính thuế phải giữ lại để nộp tại VN như trên có đúng chưa? Nhờ Anh chị có kinh nghiệm chia sẻ giúp em với ạ.
Em cảm ơn!
- Nếu hợp đồng của bạn là giá Gross đối với CIT thì lúc thanh toán bạn cấn trừ tiền thuế vào số tiền phải trả của nhà cung cấp tức chỉ trả nhà cung cấp số còn lại sau thuế. và cách tính CIT như bạn tính là đúng nhé.
- Nếu hợp đồng của bạn là NET đối với VAT thì lúc thanh toán bạn phải bỏ tiền túi của cty bạn ra để đóng thuế thay họ. và cách tính trên của bạn là đúng.
Nên chung quy bạn xác định giá đó là NET hay GROSS để xác định nhé.

1652757917942.png

1652757834434.png
 

Ứng dụng BCTC

APP BCTC - Hỗ trợ kế toán, kiểm toán

LIÊN KẾT WEBSITE

1. Tra cứu hạch toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC
https://baocaotaichinh.vn/thong-tu-200

2. Tra cứu hạch toán theo Thông tư 133/2016/TT-BTC
https://baocaotaichinh.vn/thong-tu-133

3. Tra cứu ngành nghề kinh doanh
https://baocaotaichinh.vn/nganh-nghe-kinh-doanh

4. Tra cứu chương, tiểu mục nộp thuế
https://baocaotaichinh.vn/ma-chuong-tieu-muc

5. Tải APP Báo Cáo Tài Chính dành cho IPHONE
https://apps.apple.com/us/app/b%C3%A1o-c%C3%A1o-t%C3%A0i-ch%C3%ADnh-bctc/id1459288162

6. Tải APP Báo Cáo Tài Chính dành cho ĐT khác
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bctc.myapp&hl=vi

7. Trang đăng ký kinh doanh
https://dangkykinhdoanh.gov.vn

8. Trang thuế điện tử
https://thuedientu.gdt.gov.vn

9. Trang cổng thông tin BHXH Việt nam
https://baohiemxahoi.gov.vn

10. Trang tổng cục hải quan
https://www.customs.gov.vn

11. Trang Dịch vụ công quốc gia
https://dichvucong.gov.vn

12. Bộ tài chính
https://mof.gov.vn/webcenter/portal/btcvn

13. Trang tra cứu MST TNCN
http://tracuunnt.gdt.gov.vn/tcnnt/mstdn.jsp

14. Tra cứu hóa đơn đã phát hành hay chưa
http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn

15. Danh sách doanh nghiệp rủi do về thuế
http://www.gdt.gov.vn/wps/portal

16. Tra cứu tờ khai hải quan
http://pus1.customs.gov.vn/TraCuuToKhaiHQ/ToKhaiHQ.aspx

17. Tra cứu bảo hiểm
https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/diem-thu-dai-ly.aspx

18. Tra cứu nợ thuế (Hải quan)
https://www.customs.gov.vn/SitePages/TraCuuNoThue.aspx

19. Quyết định cưỡng chế hóa đơn
http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/qdcchd1