Chia sẻ Tổng hợp các văn bản pháp luật về hóa đơn dùng cho năm 2022

Thức Nguyễn Văn

Dịch vụ kế toán và hoàn thuế GTGT
Thành viên BQT
Tham gia
3/11/18
Bài viết
11,718
Thích
6,402
(BCTC) Để thuận tiện cho việc truy cập văn bản áp dụng cho từng năm, BQT CĐKTVN thống kê các văn bản pháp luật về hóa đơn áp dụng cho năm 2022 như sau giúp nhà kế nhé!

I. Các luật do Quốc hội ban hành

1. Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14

II. Các nghị định do Chính phủ ban hành

1. Nghị định số 51/2010/NĐ-CP (Hết hiệu lực từ ngày 01/07/2022)

2. Nghị định số 04/2014/NĐ-CP (Hết hiệu lực từ ngày 01/07/2022)

3. Nghị định số 119/2018/NĐ-CP (Hết hiệu lực từ ngày 01/07/2022)

4. Nghị định số 123/2020/NĐ-CP

III. Các thông tư do Bộ Tài Chính ban hành

1. Thông tư số 32/2011/TT-BTC (Hết hiệu lực từ ngày 01/07/2022)

2. Thông tư số 39/2014/TT-BTC (Hết hiệu lực từ ngày 01/07/2022)

3. Thông tư số 68/2019/TT-BTC (Hết hiệu lực từ ngày 01/07/2022)

4. Thông tư số 88/2020/TT-BTC (Hết hiệu lực từ ngày 01/07/2022)

5. Thông tư số 78/2021/TT-BTC
 

Ứng dụng BCTC

APP BCTC - Hỗ trợ kế toán, kiểm toán

LIÊN KẾT WEBSITE

1. Tra cứu hạch toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC
https://baocaotaichinh.vn/thong-tu-200

2. Tra cứu hạch toán theo Thông tư 133/2016/TT-BTC
https://baocaotaichinh.vn/thong-tu-133

3. Tra cứu ngành nghề kinh doanh
https://baocaotaichinh.vn/nganh-nghe-kinh-doanh

4. Tra cứu chương, tiểu mục nộp thuế
https://baocaotaichinh.vn/ma-chuong-tieu-muc

5. Tải APP Báo Cáo Tài Chính dành cho IPHONE
https://apps.apple.com/us/app/b%C3%A1o-c%C3%A1o-t%C3%A0i-ch%C3%ADnh-bctc/id1459288162

6. Tải APP Báo Cáo Tài Chính dành cho ĐT khác
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bctc.myapp&hl=vi

7. Trang đăng ký kinh doanh
https://dangkykinhdoanh.gov.vn

8. Trang thuế điện tử
https://thuedientu.gdt.gov.vn

9. Trang cổng thông tin BHXH Việt nam
https://baohiemxahoi.gov.vn

10. Trang tổng cục hải quan
https://www.customs.gov.vn

11. Trang Dịch vụ công quốc gia
https://dichvucong.gov.vn

12. Bộ tài chính
https://mof.gov.vn/webcenter/portal/btcvn

13. Trang tra cứu MST TNCN
http://tracuunnt.gdt.gov.vn/tcnnt/mstdn.jsp

14. Tra cứu hóa đơn đã phát hành hay chưa
http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn

15. Danh sách doanh nghiệp rủi do về thuế
http://www.gdt.gov.vn/wps/portal

16. Tra cứu tờ khai hải quan
http://pus1.customs.gov.vn/TraCuuToKhaiHQ/ToKhaiHQ.aspx

17. Tra cứu bảo hiểm
https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/diem-thu-dai-ly.aspx

18. Tra cứu nợ thuế (Hải quan)
https://www.customs.gov.vn/SitePages/TraCuuNoThue.aspx

19. Quyết định cưỡng chế hóa đơn
http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/qdcchd1