Cần hỏi TRỢ CẤP NGHỈ VIỆC CÓ ĐƯỢC TÍNH VÀO CP ĐƯỢC TRỪ

thaingan

Kế Toán
Tham gia
28/3/21
Bài viết
3
Thích
0
Cả nhà cho em hỏi chút: Do dịch bệnh nên công ty cho nhân viên mới làm được 5 tháng nghỉ việc và trợ cấp 1/2 tháng lương và khi chi lương đã khấu trừ thuế TNCN phần này. Vậy phần tiền trợ cấp này có được tính vào chi phí được trừ ko ạ? Hồ sơ gồm những gì ạ?. Em cảm ơn ạ
 

ThanhHuyen2511

Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
21/10/19
Bài viết
1,161
Thích
485
Cả nhà cho em hỏi chút: Do dịch bệnh nên công ty cho nhân viên mới làm được 5 tháng nghỉ việc và trợ cấp 1/2 tháng lương và khi chi lương đã khấu trừ thuế TNCN phần này. Vậy phần tiền trợ cấp này có được tính vào chi phí được trừ ko ạ? Hồ sơ gồm những gì ạ?. Em cảm ơn ạ
Theo Điều 4 khoản 2 điểm 2.12 TT96/2015/TT- BTC, quy định về các khoản chi k đc tính vào chi phí được trừ như sau:"2.12 Khoản chi trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động không đúng quy định hiện hành"
Theo Điều 46. Trợ cấp thôi việc Bộ l uật lao động 2019
1. Khi hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9 và 10 Điều 34 của Bộ luật này thì người sử dụng lao động có trách nhiệm trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đã làm việc thường xuyên cho mình từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương, trừ trường hợp đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và trường hợp quy định tại điểm e khoản 1 Điều 36 của Bộ luật này.
2. Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm.
3. Tiền lương để tính trợ cấp thôi việc là tiền lương bình quân của 06 tháng liền kề theo hợp đồng lao động trước khi người lao động thôi việc.
Doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ khoản chi trả trợ cấp thất nghiệp nếu
- Khoản chi trợ cấp mất việc làm theo đúng quy định Bộ luật lao động: chi đúng đối tượng, người lao động thỏa mãn điều kiện hưởng, dn chi đúng mức hưởng trợ cấp mất việc
- Khoản chi được quy định cụ thể trong 1 trong các văn bản sau Hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, Quy chế tài chính của công ty

Vậy khoản chi trên của cty bạn chi cho người lao động không thỏa mãn điều kiện hưởng nên không được tính vào chi phí được trừ nhé
 

Ứng dụng BCTC

APP BCTC - Hỗ trợ kế toán, kiểm toán

LIÊN KẾT WEBSITE

1. Tra cứu hạch toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC
https://baocaotaichinh.vn/thong-tu-200

2. Tra cứu hạch toán theo Thông tư 133/2016/TT-BTC
https://baocaotaichinh.vn/thong-tu-133

3. Tra cứu ngành nghề kinh doanh
https://baocaotaichinh.vn/nganh-nghe-kinh-doanh

4. Tra cứu chương, tiểu mục nộp thuế
https://baocaotaichinh.vn/ma-chuong-tieu-muc

5. Tải APP Báo Cáo Tài Chính dành cho IPHONE
https://apps.apple.com/us/app/b%C3%A1o-c%C3%A1o-t%C3%A0i-ch%C3%ADnh-bctc/id1459288162

6. Tải APP Báo Cáo Tài Chính dành cho ĐT khác
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bctc.myapp&hl=vi

7. Trang đăng ký kinh doanh
https://dangkykinhdoanh.gov.vn

8. Trang thuế điện tử
https://thuedientu.gdt.gov.vn

9. Trang cổng thông tin BHXH Việt nam
https://baohiemxahoi.gov.vn

10. Trang tổng cục hải quan
https://www.customs.gov.vn

11. Trang Dịch vụ công quốc gia
https://dichvucong.gov.vn

12. Bộ tài chính
https://mof.gov.vn/webcenter/portal/btcvn

13. Trang tra cứu MST TNCN
http://tracuunnt.gdt.gov.vn/tcnnt/mstdn.jsp

14. Tra cứu hóa đơn đã phát hành hay chưa
http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn

15. Danh sách doanh nghiệp rủi do về thuế
http://www.gdt.gov.vn/wps/portal

16. Tra cứu tờ khai hải quan
http://pus1.customs.gov.vn/TraCuuToKhaiHQ/ToKhaiHQ.aspx

17. Tra cứu bảo hiểm
https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/diem-thu-dai-ly.aspx

18. Tra cứu nợ thuế (Hải quan)
https://www.customs.gov.vn/SitePages/TraCuuNoThue.aspx

19. Quyết định cưỡng chế hóa đơn
http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/qdcchd1