Cần hỏi Xác định tỷ lệ phân bổ thuế cho cơ sở sản xuất phụ thuộc như thế nào?

Jery

Kế Toán
Tham gia
14/10/21
Bài viết
3
Thích
1
Anh chị cho em hỏi: Điều 13 thông tư 78
Tỷ lệ chi phí được xác định bằng tỷ lệ chi phí giữa tổng chi phí của cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc với tổng chi phí của doanh nghiệp. Tỷ lệ chi phí được xác định như sau: Tỷ lệ chi phí của cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc=Tổng chi phí của cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc/Tổng chi phí của doanh nghiệp,
Số liệu để xác định tỷ lệ chi phí được căn cứ vào số liệu quyết toán thuế thu nhập của doanh nghiệp năm trước liền kề năm tính thuế do doanh nghiệp tự xác định để làm căn cứ xác định số thuế phải nộp và được sử dụng để kê khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp cho các năm sau. Trường hợp doanh nghiệp mới thành lập, doanh nghiệp đang hoạt động có thành lập thêm hoặc thu hẹp các cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc ở các địa phương thì doanh nghiệp phải tự xác định tỷ lệ chi phí cho kỳ tính thuế đầu tiên đối với các trường hợp có sự thay đổi này. Từ kỳ tính thuế tiếp theo tỷ lệ chi phí được sử dụng ổn định theo nguyên tắc nêu trên.
Nếu tháng 4/2021 bên em thành lập 1 cơ sở sản xuất khác tỉnh hạch toán phụ thuộc (chuyển toàn bộ nhà máy xuống Bình Dương) Thì cuối năm 2021 em phải lọc chi phí 621+622+627+632+635+641+642+811 để xác định tỷ lệ này như thế nào ạ ? Anh chị cho em xin 1 ví dụ được ko ạ? Em cảm ơn ạ
 
Sửa lần cuối:

Diệu Lê

Kế Toán Tổng Hợp
Tham gia
29/8/19
Bài viết
1,231
Thích
443
Anh chị cho em hỏi: Điều 13 thông tư 78
Tỷ lệ chi phí được xác định bằng tỷ lệ chi phí giữa tổng chi phí của cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc với tổng chi phí của doanh nghiệp. Tỷ lệ chi phí được xác định như sau: Tỷ lệ chi phí của cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc=Tổng chi phí của cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc/Tổng chi phí của doanh nghiệp,
Số liệu để xác định tỷ lệ chi phí được căn cứ vào số liệu quyết toán thuế thu nhập của doanh nghiệp năm trước liền kề năm tính thuế do doanh nghiệp tự xác định để làm căn cứ xác định số thuế phải nộp và được sử dụng để kê khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp cho các năm sau. Nếu tháng 4/2021 bên em thành lập 1 cơ sở sản xuất khác tỉnh hạch toán phụ thuộc, thì số liệu làm căn cứ là chi phí năm 2020 mà năm 2020 chưa thành lập chi nhánh thì căn cứ này đang hiểu thế nào ạ ? Anh chị cho em xin 1 ví dụ được ko ạ? Em cảm ơn ạ
Cơ sở mới thành lập bạn xác định tỷ lệ phân bổ theo doanh thu hoặc theo chi phí thực tế phát sinh, chứ năm cũ không có thì không xác định được bạn nhé.
 

Jery

Kế Toán
Tham gia
14/10/21
Bài viết
3
Thích
1
Cơ sở mới thành lập bạn xác định tỷ lệ phân bổ theo doanh thu hoặc theo chi phí thực tế phát sinh, chứ năm cũ không có thì không xác định được bạn nhé.
Nếu tháng 4/2021 bên em thành lập 1 cơ sở sản xuất khác tỉnh hạch toán phụ thuộc (chuyển toàn bộ nhà máy xuống Bình Dương) Thì cuối năm 2021 em phải lọc chi phí 621+622+627+632+635+641+642+811 để xác định tỷ lệ này như thế nào ạ ?
 

Diệu Lê

Kế Toán Tổng Hợp
Tham gia
29/8/19
Bài viết
1,231
Thích
443
Nếu tháng 4/2021 bên em thành lập 1 cơ sở sản xuất khác tỉnh hạch toán phụ thuộc (chuyển toàn bộ nhà máy xuống Bình Dương) Thì cuối năm 2021 em phải lọc chi phí 621+622+627+632+635+641+642+811 để xác định tỷ lệ này như thế nào ạ ?
Việc nắm được chi phí của doanh nghiệp thì bạn phải có hạch toán theo dõi riêng, nếu không có hạch toán theo dõi riêng thì phân bổ theo tỷ lệ doanh thu phát sinh thôi bạn, chứ hạch toán chung thì lọc chi phí kiểu gì :)
 

Jery

Kế Toán
Tham gia
14/10/21
Bài viết
3
Thích
1
Việc nắm được chi phí của doanh nghiệp thì bạn phải có hạch toán theo dõi riêng, nếu không có hạch toán theo dõi riêng thì phân bổ theo tỷ lệ doanh thu phát sinh thôi bạn, chứ hạch toán chung thì lọc chi phí kiểu gì :)
dạ, nhà máy chỉ sản xuất không có phát sinh doanh thu ạ nhưng em phân vân ví dụ chi phí khấu hao máy móc: do máy cũ di dời và máy mới mua thêm (việc mua mới do trụ sở mua mới và đưa về chi nhánh sử dụng), vậy chi phí khấu hao này được hiểu là chi phí của chi nhánh hay trụ sở, vì toàn bộ chi phí đều do trụ sở thanh toán chi trả, hoặc mua trước khi có chi nhánh, chi phí lương công nhân sản xuất ở nhà máy cũng do trụ sở thanh toán toàn bộ và quyết toán. Nên em đang hiểu chi phí nhà máy này chỉ bao gồm: điện nước và tiền thuê mặt bằng ạ,
 

Diệu Lê

Kế Toán Tổng Hợp
Tham gia
29/8/19
Bài viết
1,231
Thích
443
dạ, nhà máy chỉ sản xuất không có phát sinh doanh thu ạ nhưng em phân vân ví dụ chi phí khấu hao máy móc: do máy cũ di dời và máy mới mua thêm (việc mua mới do trụ sở mua mới và đưa về chi nhánh sử dụng), vậy chi phí khấu hao này được hiểu là chi phí của chi nhánh hay trụ sở, vì toàn bộ chi phí đều do trụ sở thanh toán chi trả, hoặc mua trước khi có chi nhánh, chi phí lương công nhân sản xuất ở nhà máy cũng do trụ sở thanh toán toàn bộ và quyết toán. Nên em đang hiểu chi phí nhà máy này chỉ bao gồm: điện nước và tiền thuê mặt bằng ạ,
Bên bạn khai tập trung tại trụ sở, phân bổ cho cho nhánh, nên các chi phí phát sinh tại chi nhánh bạn tổng hợp riêng để có cơ sở phân bổ.
 

Ứng dụng BCTC

APP BCTC - Hỗ trợ kế toán, kiểm toán

LIÊN KẾT WEBSITE

1. Tra cứu hạch toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC
https://baocaotaichinh.vn/thong-tu-200

2. Tra cứu hạch toán theo Thông tư 133/2016/TT-BTC
https://baocaotaichinh.vn/thong-tu-133

3. Tra cứu ngành nghề kinh doanh
https://baocaotaichinh.vn/nganh-nghe-kinh-doanh

4. Tra cứu chương, tiểu mục nộp thuế
https://baocaotaichinh.vn/ma-chuong-tieu-muc

5. Tải APP Báo Cáo Tài Chính dành cho IPHONE
https://apps.apple.com/us/app/b%C3%A1o-c%C3%A1o-t%C3%A0i-ch%C3%ADnh-bctc/id1459288162

6. Tải APP Báo Cáo Tài Chính dành cho ĐT khác
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bctc.myapp&hl=vi

7. Trang đăng ký kinh doanh
https://dangkykinhdoanh.gov.vn

8. Trang thuế điện tử
https://thuedientu.gdt.gov.vn

9. Trang cổng thông tin BHXH Việt nam
https://baohiemxahoi.gov.vn

10. Trang tổng cục hải quan
https://www.customs.gov.vn

11. Trang Dịch vụ công quốc gia
https://dichvucong.gov.vn

12. Bộ tài chính
https://mof.gov.vn/webcenter/portal/btcvn

13. Trang tra cứu MST TNCN
http://tracuunnt.gdt.gov.vn/tcnnt/mstdn.jsp

14. Tra cứu hóa đơn đã phát hành hay chưa
http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn

15. Danh sách doanh nghiệp rủi do về thuế
http://www.gdt.gov.vn/wps/portal

16. Tra cứu tờ khai hải quan
http://pus1.customs.gov.vn/TraCuuToKhaiHQ/ToKhaiHQ.aspx

17. Tra cứu bảo hiểm
https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/diem-thu-dai-ly.aspx

18. Tra cứu nợ thuế (Hải quan)
https://www.customs.gov.vn/SitePages/TraCuuNoThue.aspx

19. Quyết định cưỡng chế hóa đơn
http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/qdcchd1