Cần hỏi Xuất hóa đơn GTGT với khách nước ngoài

Tranghaphong

Kế Toán
Tham gia
13/10/20
Bài viết
20
Thích
3
Em chào các anh, chị
Công ty em có nhận gia công in của khách nước ngoài
Nguyên phụ liệu được 1 khách trong nước cấp và đã trả thành phẩm cho khách trong nước.
Khách nước ngoài thì trả bên em tiền
Nghĩa là bên em, khách trong nước, khách nước ngoài đều làm việc với nhau. Khách nước ngoài trả tiền trực tiếp in bên em luôn, không thông qua khách trong nước.
Vậy em cần xuất hóa đơn GTGT với khách nước ngoài không ạ ? Và cách xuất hóa đơn với nội dung và thuế suất như thế nào ạ
Các anh, chị giải đáp thắc mắc cho em với ạ
 

HoangDung

Kế Toán Tổng Hợp
Tham gia
14/8/19
Bài viết
2,953
Thích
1,465
Em chào các anh, chị
Công ty em có nhận gia công in của khách nước ngoài
Nguyên phụ liệu được 1 khách trong nước cấp và đã trả thành phẩm cho khách trong nước.
Khách nước ngoài thì trả bên em tiền
Nghĩa là bên em, khách trong nước, khách nước ngoài đều làm việc với nhau. Khách nước ngoài trả tiền trực tiếp in bên em luôn, không thông qua khách trong nước.
Vậy em cần xuất hóa đơn GTGT với khách nước ngoài không ạ ? Và cách xuất hóa đơn với nội dung và thuế suất như thế nào ạ
Các anh, chị giải đáp thắc mắc cho em với ạ
Bạn tách ra 02 việc, với DN trong nước, với DN nước ngoài
Không có làm chung được đâu, mình hợp tác với họ làm gì thì xuất nội dung theo hợp đồng
Trong nước 10%, còn xuất khẩu 0%
 

Hoài NT

Kế Toán
Tham gia
23/2/21
Bài viết
40
Thích
17
Em chào các anh, chị
Công ty em có nhận gia công in của khách nước ngoài
Nguyên phụ liệu được 1 khách trong nước cấp và đã trả thành phẩm cho khách trong nước.
Khách nước ngoài thì trả bên em tiền
Nghĩa là bên em, khách trong nước, khách nước ngoài đều làm việc với nhau. Khách nước ngoài trả tiền trực tiếp in bên em luôn, không thông qua khách trong nước.
Vậy em cần xuất hóa đơn GTGT với khách nước ngoài không ạ ? Và cách xuất hóa đơn với nội dung và thuế suất như thế nào ạ
Các anh, chị giải đáp thắc mắc cho em với ạ
giống bên mình, bên mình thì là vai trò DN trong nước như TH của bạn ý, bên mình là môi giới
các NCC in bên mình thì tiền gia công in thì bên in sẽ xuất hóa đơn cho KH nước ngoài thuế suất 10%.
 

Ứng dụng BCTC

APP BCTC - Hỗ trợ kế toán, kiểm toán

LIÊN KẾT WEBSITE

1. Tra cứu hạch toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC
https://baocaotaichinh.vn/thong-tu-200

2. Tra cứu hạch toán theo Thông tư 133/2016/TT-BTC
https://baocaotaichinh.vn/thong-tu-133

3. Tra cứu ngành nghề kinh doanh
https://baocaotaichinh.vn/nganh-nghe-kinh-doanh

4. Tra cứu chương, tiểu mục nộp thuế
https://baocaotaichinh.vn/ma-chuong-tieu-muc

5. Tải APP Báo Cáo Tài Chính dành cho IPHONE
https://apps.apple.com/us/app/b%C3%A1o-c%C3%A1o-t%C3%A0i-ch%C3%ADnh-bctc/id1459288162

6. Tải APP Báo Cáo Tài Chính dành cho ĐT khác
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bctc.myapp&hl=vi

7. Trang đăng ký kinh doanh
https://dangkykinhdoanh.gov.vn

8. Trang thuế điện tử
https://thuedientu.gdt.gov.vn

9. Trang cổng thông tin BHXH Việt nam
https://baohiemxahoi.gov.vn

10. Trang tổng cục hải quan
https://www.customs.gov.vn

11. Trang Dịch vụ công quốc gia
https://dichvucong.gov.vn

12. Bộ tài chính
https://mof.gov.vn/webcenter/portal/btcvn

13. Trang tra cứu MST TNCN
http://tracuunnt.gdt.gov.vn/tcnnt/mstdn.jsp

14. Tra cứu hóa đơn đã phát hành hay chưa
http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn

15. Danh sách doanh nghiệp rủi do về thuế
http://www.gdt.gov.vn/wps/portal

16. Tra cứu tờ khai hải quan
http://pus1.customs.gov.vn/TraCuuToKhaiHQ/ToKhaiHQ.aspx

17. Tra cứu bảo hiểm
https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/diem-thu-dai-ly.aspx

18. Tra cứu nợ thuế (Hải quan)
https://www.customs.gov.vn/SitePages/TraCuuNoThue.aspx

19. Quyết định cưỡng chế hóa đơn
http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/qdcchd1