Thành viên đã thích bài viết #1

 1. Thanh Lương

  Kế Toán
  • Bài viết
   4
  • Thích
   0
  • Điểm
   1
 2. Mint Nguyen

  Kế Toán Tổng Hợp
  • Bài viết
   386
  • Thích
   313
  • Điểm
   63
 3. Hoang Duc

  Kế Toán thuế
  • Bài viết
   171
  • Thích
   128
  • Điểm
   43
 4. mrBao

  Kế Toán
  • Bài viết
   31
  • Thích
   10
  • Điểm
   8
 5. Lại Hằng

  Kế Toán
  • Bài viết
   34
  • Thích
   4
  • Điểm
   8
 6. Hathuyan

  Kế Toán
  • Bài viết
   55
  • Thích
   32
  • Điểm
   18
 7. Moon Sailor

  Moderator
  • Bài viết
   878
  • Thích
   520
  • Điểm
   93
 8. Chang1993

  Kế Toán
  • Bài viết
   18
  • Thích
   7
  • Điểm
   3
 9. Diệu Lê

  Kế Toán Tổng Hợp
  • Bài viết
   1,359
  • Thích
   528
  • Điểm
   113
 10. Kế Toán SG

  Kế Toán Tổng Hợp
  • Bài viết
   3,067
  • Thích
   1,896
  • Điểm
   113

Ứng dụng BCTC

APP BCTC - Hỗ trợ kế toán, kiểm toán

LIÊN KẾT WEBSITE

1. Tra cứu hạch toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC
https://baocaotaichinh.vn/thong-tu-200

2. Tra cứu hạch toán theo Thông tư 133/2016/TT-BTC
https://baocaotaichinh.vn/thong-tu-133

3. Tra cứu ngành nghề kinh doanh
https://baocaotaichinh.vn/nganh-nghe-kinh-doanh

4. Tra cứu chương, tiểu mục nộp thuế
https://baocaotaichinh.vn/ma-chuong-tieu-muc

5. Tải APP Báo Cáo Tài Chính dành cho IPHONE
https://apps.apple.com/us/app/b%C3%A1o-c%C3%A1o-t%C3%A0i-ch%C3%ADnh-bctc/id1459288162

6. Tải APP Báo Cáo Tài Chính dành cho ĐT khác
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bctc.myapp&hl=vi

7. Trang đăng ký kinh doanh
https://dangkykinhdoanh.gov.vn

8. Trang thuế điện tử
https://thuedientu.gdt.gov.vn

9. Trang cổng thông tin BHXH Việt nam
https://baohiemxahoi.gov.vn

10. Trang tổng cục hải quan
https://www.customs.gov.vn

11. Trang Dịch vụ công quốc gia
https://dichvucong.gov.vn

12. Bộ tài chính
https://mof.gov.vn/webcenter/portal/btcvn

13. Trang tra cứu MST TNCN
http://tracuunnt.gdt.gov.vn/tcnnt/mstdn.jsp

14. Tra cứu hóa đơn đã phát hành hay chưa
http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn

15. Danh sách doanh nghiệp rủi do về thuế
http://www.gdt.gov.vn/wps/portal

16. Tra cứu tờ khai hải quan
http://pus1.customs.gov.vn/TraCuuToKhaiHQ/ToKhaiHQ.aspx

17. Tra cứu bảo hiểm
https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/diem-thu-dai-ly.aspx

18. Tra cứu nợ thuế (Hải quan)
https://www.customs.gov.vn/SitePages/TraCuuNoThue.aspx

19. Quyết định cưỡng chế hóa đơn
http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/qdcchd1