Chia sẻ Hỗ trợ làm báo cáo tài chính, quyết toán thuế năm 2021

Thức Nguyễn Văn

Administrator
Thành viên BQT
Top Poster Of Month
Tham gia
3/11/18
Bài viết
6,628
Thích
3,884
(Baocaotaichinh.vn) Đến hẹn lại lên, cũng như mọi năm, BQT diễn đàn sẽ hỗ trợ tư vấn cho bất kỳ thành viên nào có vướng mắc tới việc lập báo cáo tài chính, quyết toán thuế TNDN, quyết toán thuế TNCN năm 2021

I. Các văn bản pháp luật áp dụng cho năm 2021, khi lập báo cáo tài chính, quyết toán chắc chắn phải xem qua.

1. Tổng hợp các văn bản về quản lý thuế áp dụng cho năm 2021

2. Tổng hợp các văn bản về thuế TNDN áp dụng cho năm 2021

3. Tổng hợp các văn bản về thuế TNCN áp dụng cho năm 2021

4. Tổng hợp các văn bản về thuế GTGT áp dụng cho năm 2021

5. Tổng hợp các văn bản về hóa đơn, chứng từ áp dụng cho năm 2021

II Các chủ đề quan trọng liên quan tới lập báo cáo tài chính, quyết toán thuế năm 2021

1. 40 điểm nhấn cần lưu ý khi lập báo cáo tài chính, quyết toán thuế năm 2021

2. Hướng dẫn hạch toán kế toán sau khi thanh kiểm tra thuế

3. Tổng hợp các trường hợp khai bổ sung điều chỉnh thuế GTGT áp dụng từ năm 2021

4. Tổng hợp các chủ đề về chi phí được trừ và vấn đề giao dịch liên kết khi quyết toán thuế TNDN quan trọng

5. Hướng dẫn kê khai phụ lục giao dịch liên kết - Phụ lục GDLK 01 theo nghị định số 132/2020/NĐ-CP

6. File excel hướng dẫn lập báo cáo tài chính theo thông tư 200/2014/TT-BTC

7. File thuyết minh báo cáo tài chính theo thông tư 200/2014/TT-BTC

8. Hạch toán kế toán theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

9. File excel hướng dẫn lập báo cáo tài chính theo thông tư 133/2016/TT-BTC

10. File thuyết minh báo cáo tài chinh theo thông tư 133/2016/TT-BTC

11. Hạch toán kế toán theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC

12. Đang update.
 

Ứng dụng BCTC

APP BCTC - Hỗ trợ kế toán, kiểm toán

LIÊN KẾT WEBSITE

1. Tra cứu hạch toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC
https://baocaotaichinh.vn/thong-tu-200

2. Tra cứu hạch toán theo Thông tư 133/2016/TT-BTC
https://baocaotaichinh.vn/thong-tu-133

3. Tra cứu ngành nghề kinh doanh
https://baocaotaichinh.vn/nganh-nghe-kinh-doanh

4. Tra cứu chương, tiểu mục nộp thuế
https://baocaotaichinh.vn/ma-chuong-tieu-muc

5. Tải APP Báo Cáo Tài Chính dành cho IPHONE
https://apps.apple.com/us/app/b%C3%A1o-c%C3%A1o-t%C3%A0i-ch%C3%ADnh-bctc/id1459288162

6. Tải APP Báo Cáo Tài Chính dành cho ĐT khác
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bctc.myapp&hl=vi

7. Trang đăng ký kinh doanh
https://dangkykinhdoanh.gov.vn

8. Trang thuế điện tử
https://thuedientu.gdt.gov.vn

9. Trang cổng thông tin BHXH Việt nam
https://baohiemxahoi.gov.vn

10. Trang tổng cục hải quan
https://www.customs.gov.vn

11. Trang Dịch vụ công quốc gia
https://dichvucong.gov.vn

12. Bộ tài chính
https://mof.gov.vn/webcenter/portal/btcvn

13. Trang tra cứu MST TNCN
http://tracuunnt.gdt.gov.vn/tcnnt/mstdn.jsp

14. Tra cứu hóa đơn đã phát hành hay chưa
http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn

15. Danh sách doanh nghiệp rủi do về thuế
http://www.gdt.gov.vn/wps/portal

16. Tra cứu tờ khai hải quan
http://pus1.customs.gov.vn/TraCuuToKhaiHQ/ToKhaiHQ.aspx

17. Tra cứu bảo hiểm
https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/diem-thu-dai-ly.aspx

18. Tra cứu nợ thuế (Hải quan)
https://www.customs.gov.vn/SitePages/TraCuuNoThue.aspx

19. Quyết định cưỡng chế hóa đơn
http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/qdcchd1