Chia sẻ Tổng hợp các văn bản pháp luật về hóa đơn dùng cho năm 2021

Thức Nguyễn Văn

Administrator
Thành viên BQT
Tham gia
3/11/18
Bài viết
5,104
Thích
2,698
Để thuận tiện cho việc truy cập văn bản áp dụng cho từng năm, BQT CĐKTVN thống kê các văn bản pháp luật về hóa đơn áp dụng cho năm 2021 như sau giúp nhà kế nhé!

I. Các luật do Quốc hội ban hành

1. Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14

II. Các nghị định do Chính phủ ban hành

1. Nghị định số 51/2010/NĐ-CP

2. Nghị định số 04/2014/NĐ-CP

3. Nghị định số 119/2018/NĐ-CP

4. Nghị định số 123/2020/NĐ-CP

III. Các thông tư do Bộ Tài Chính ban hành

1. Thông tư số 32/2011/TT-BTC

2. Thông tư số 39/2014/TT-BTC

3. Thông tư số 26/2015/TT-BTC

4. Thông tư số 68/2019/TT-BTC

5. Thông tư số 88/2020/TT-BTC