Chia sẻ Tổng hợp các chủ đề về chi phí được trừ khi quyết toán thuế TNDN quan trọng

Thức Nguyễn Văn

Dịch vụ kế toán và hoàn thuế GTGT
Thành viên BQT
Top Poster Of Month
Tham gia
3/11/18
Bài viết
7,365
Thích
4,398
(Baocaotaichinh.vn) Để lưu lại các chủ để hay, quan trọng, BQT sẽ tổng hợp vào topic này và ghim đầu trang nhằm phục vụ nhà kế tìm kiếm, tham khảo dễ dàng.

1. Chi phí thuê nhà (Thuê TS nói chung) của cá nhân dưới 100 triệu/năm cần những hồ sơ gì?

2. Chí phí thuế nhà (Thuê TS nói chung) của cá nhân trên 100 triệu/năm cần những hồ sơ gì?

3. Chi phí tiền điện (Hóa đơn tiền điện mang tên chủ nhà cho thuê) được tính vào chi phí thuế TNDN cần hồ sơ gì?

4. Chi phí công tác ghi nhận là chi phí thuế TNDN cần những hồ sơ gì?

5. Thuê cá nhân vận chuyển bằng xe ba gác, xe máy, may gia công ...

6. Chi phí quảng cáo trên facebook, google...được trừ khi tính thuế TNDN, cần hồ sơ gì?

7. Chi phí tiếp khách để được trừ thì cần những hồ sơ gì ạ?

8. Chi phí hoa hồng môi giới bán hàng ghi nhận chi phí thuế TNDN cần những hồ sơ gì?

9. Chi phí trả trước, chi phí công cụ dụng cụ được trừ khi tính thuế TNDN cần hồ sơ gì?

10. Vay ngân hàng có phải là giao dịch liên kết hay không? Có bị khống chế 30% EBITDA

11. Giao dịch liên kết theo nghị định số 132/2020/NĐ-CP vấn đề đau đầu không của riêng ai

12. Mượn tiền Giám đốc - Vay tiền ngân hàng - Bão lãnh vay vốn ngân hàng bằng TS cá nhân có phải là giao dịch liên kết?
 

Thức Nguyễn Văn

Dịch vụ kế toán và hoàn thuế GTGT
Thành viên BQT
Top Poster Of Month
Tham gia
3/11/18
Bài viết
7,365
Thích
4,398
Đã có 6 loại chi phí, anh chị em chia sẻ, thảo luận thêm, sau này sẽ có nguồn tham khảo hay.
 

Ứng dụng BCTC

APP BCTC - Hỗ trợ kế toán, kiểm toán

LIÊN KẾT WEBSITE

1. Tra cứu hạch toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC
https://baocaotaichinh.vn/thong-tu-200

2. Tra cứu hạch toán theo Thông tư 133/2016/TT-BTC
https://baocaotaichinh.vn/thong-tu-133

3. Tra cứu ngành nghề kinh doanh
https://baocaotaichinh.vn/nganh-nghe-kinh-doanh

4. Tra cứu chương, tiểu mục nộp thuế
https://baocaotaichinh.vn/ma-chuong-tieu-muc

5. Tải APP Báo Cáo Tài Chính dành cho IPHONE
https://apps.apple.com/us/app/b%C3%A1o-c%C3%A1o-t%C3%A0i-ch%C3%ADnh-bctc/id1459288162

6. Tải APP Báo Cáo Tài Chính dành cho ĐT khác
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bctc.myapp&hl=vi

7. Trang đăng ký kinh doanh
https://dangkykinhdoanh.gov.vn

8. Trang thuế điện tử
https://thuedientu.gdt.gov.vn

9. Trang cổng thông tin BHXH Việt nam
https://baohiemxahoi.gov.vn

10. Trang tổng cục hải quan
https://www.customs.gov.vn

11. Trang Dịch vụ công quốc gia
https://dichvucong.gov.vn

12. Bộ tài chính
https://mof.gov.vn/webcenter/portal/btcvn

13. Trang tra cứu MST TNCN
http://tracuunnt.gdt.gov.vn/tcnnt/mstdn.jsp

14. Tra cứu hóa đơn đã phát hành hay chưa
http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn

15. Danh sách doanh nghiệp rủi do về thuế
http://www.gdt.gov.vn/wps/portal

16. Tra cứu tờ khai hải quan
http://pus1.customs.gov.vn/TraCuuToKhaiHQ/ToKhaiHQ.aspx

17. Tra cứu bảo hiểm
https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/diem-thu-dai-ly.aspx

18. Tra cứu nợ thuế (Hải quan)
https://www.customs.gov.vn/SitePages/TraCuuNoThue.aspx

19. Quyết định cưỡng chế hóa đơn
http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/qdcchd1