Cần hỏi Mượn tiền Giám đốc - Vay tiền ngân hàng - Bão lãnh vay vốn ngân hàng bằng TS cá nhân có phải là giao dịch liên kết?

Thức Nguyễn Văn

Administrator
Thành viên BQT
Top Poster Of Month
Tham gia
3/11/18
Bài viết
6,632
Thích
3,889
(Baocaotaichinh.vn) Đầu tiên chúng ta phải khẳng định một điều, quản lý giao dịch liên kết đối với các doanh nghiệp có giao dịch liên kết là vấn đề đúng đắn và hiển nhiên nhằm tránh thất thu thuế, trốn thuế của các doanh nghiệp. Nhà nước đã ban hành 03 nghị định để quản lý việc này ( Nghị định số 20/2017/NĐ-CP, Nghị định số 68/2020/NĐ-CP và Nghị định số 132/2020/NĐ-CP).

Tuy nhiên trong quá trình áp dụng các nghị định trên thì luôn có sự hoang mang rất lớn của Doanh nghiệp và của kế toán mỗi khi mùa báo cáo tài chính hàng năm lại đến. Cũng như mọi năm, năm 2020 áp dụng nghị định số 132/2020/NĐ-CP vào quản lý giao dịch liên kết, có nhiều anh chị em kế toán chưa hiểu hết các nội dung nghị định và đặc biệt là thông tin trả lời của vài chuyên viên thuế, trả lời không hết ý làm anh chị em hoang mang style nên mình viết bài này phân tích và trả lời 03 nội dung sau có phải là giao dịch liên kết? có bị khống chế 30% lãi vay và có phải làm các phụ lục giao dịch liên kết theo Nghị dịnh số 132/2020/NĐ-CP hay không nhé cả nhà.

1. Vấn đề thứ nhất: Mượn tiền của Giám Đốc, Cán bộ công nhân viên, Người thân gia đình, bạn bè có phải là giao dịch liên kết hay không?

Căn cứ vào Điều 1 này thôi thì hoạt động mượn tiền không thuộc phạm vi điều chỉnh của nghị định số 132/2020/ND-CP, vậy câu trả lời đã rõ.

==> Kết luận: Không thuộc thuộc trường hợp liên kết, giao dịch liên kết.

2. Vấn đề vay tiền của ngân hàng có phải giao dịch liên kết không? Có bị khống chế 30% lãi vay? Có làm phụ lục liên kết?

==> Kết luân: Doanh nghiệp vay tiền của ngân hàng ( Ngân hàng cũng là doanh nghiệp) với khoản vốn vay ít nhất bằng 25% vốn góp của chủ sở hữu của doanh nghiệp đi vay và chiếm trên 50% tổng giá trị các khoản nợ trung và dài hạn của doanh nghiệp là thuộc đối tượng liên kết. chưa xuất hiện giao dịch liên kết--> Toàn bộ lãi vay sẽ được trừ, không bị khống chế 30%. Doanh nghiệp chỉ làm phụ lục 1 ghi nhận có liên kết mà thôi.

3. Vấn đề Giám Đốc, Cổ đông, Người thân mang tài sản cá nhân ra để đảm bảo giúp doanh nghiệp vay vốn có phải là giao dịch liên kết không?

Xem mỏi con mắt không thấy điều khoản nào quy định Giám Đốc, cổ đông, người thân,... mang tài sản cá nhân của mình ra để bảo lãnh cho Doanh nghiệp mình vay được vốn là liên kết hay giao dịch liên kết.

==> Kết luận: Không thuộc trường hợp liên kết, giao dịch liên kết.

Chi tiết bài phân tích cả nhà xem tại đây: Mượn tiền Giám đốc - Vay tiền ngân hàng - Bão lãnh vay vốn ngân hàng bằng TS cá nhân có phải là giao dịch liên kết?

P/s Thêm những điều chưa biết xác định thế nào.

Vay ngân hàng mà coi là giao dịch liên kết là phần bất hợp lý nhất anh đã phân tích ở đây rồi, em đọc qua nhé: Mượn tiền Giám đốc - Vay tiền ngân hàng - Bão lãnh vay vốn ngân hàng bằng TS cá nhân có phải là giao dịch liên kết?

Còn Căn cứ khoản này ở điều 5 Nghị định số 132/2020/NĐ-CP


"d) Một doanh nghiệp bảo lãnh hoặc cho một doanh nghiệp khác vay vốn dưới bất kỳ hình thức nào (bao gồm cả các khoản vay từ bên thứ ba được đảm bảo từ nguồn tài chính của bên liên kết và các giao dịch tài chính có bản chất tương tự) với điều kiện khoản vốn vay ít nhất bằng 25% vốn góp của chủ sở hữu của doanh nghiệp đi vay và chiếm trên 50% tổng giá trị các khoản nợ trung và dài hạn của doanh nghiệp đi vay"

Nếu phân tích kỹ thì nó sẽ hoang mang tột độ vì xác định khoản vốn vay ít nhất bằng 25% vốn góp chủ sở hữu của doanh nghiệp đi vay là xác định tổng số vay trong năm nay hay chỉ xác định tại thời điểm lập báo cáo tài chính? Rồi Khoản vốn vay này chiếm trên 50% tổng giá trị các khoản nợ trung và dài hạn của doanh nghiệp đi vay tính tổng phát sinh trong năm hay chỉ tính tại thời điểm lập báo cáo tài chính?

Nên tốt nhất là em cứ chọn PL01 và chỉ điền thông tin liên kết thôi, còn lại để trống: Xem ở bài này để điền cho đúng: Hướng dẫn lập phụ lục giao dịch liên kết GDLK 01
 

NGUYENHIEN0606

Kế Toán
Tham gia
15/3/21
Bài viết
6
Thích
3
(Baocaotaichinh.vn) Đầu tiên chúng ta phải khẳng định một điều, quản lý giao dịch liên kết đối với các doanh nghiệp có giao dịch liên kết là vấn đề đúng đắn và hiển nhiên nhằm tránh thất thu thuế, trốn thuế của các doanh nghiệp. Nhà nước đã ban hành 03 nghị định để quản lý việc này ( Nghị định số 20/2017/NĐ-CP, Nghị định số 68/2020/NĐ-CP và Nghị định số 132/2020/NĐ-CP).

Tuy nhiên trong quá trình áp dụng các nghị định trên thì luôn có sự hoang mang rất lớn của Doanh nghiệp và của kế toán mỗi khi mùa báo cáo tài chính hàng năm lại đến. Cũng như mọi năm, năm 2020 áp dụng nghị định số 132/2020/NĐ-CP vào quản lý giao dịch liên kết, có nhiều anh chị em kế toán chưa hiểu hết các nội dung nghị định và đặc biệt là thông tin trả lời của vài chuyên viên thuế, trả lời không hết ý làm anh chị em hoang mang style nên mình viết bài này phân tích và trả lời 03 nội dung sau có phải là giao dịch liên kết? có bị khống chế 30% lãi vay và có phải làm các phụ lục giao dịch liên kết theo Nghị dịnh số 132/2020/NĐ-CP hay không nhé cả nhà.

1. Vấn đề thứ nhất: Mượn tiền của Giám Đốc, Cán bộ công nhân viên, Người thân gia đình, bạn bè có phải là giao dịch liên kết hay không?

Căn cứ vào Điều 1 này thôi thì hoạt động mượn tiền không thuộc phạm vi điều chỉnh của nghị định số 132/2020/ND-CP, vậy câu trả lời đã rõ.

==> Kết luận: Không thuộc thuộc trường hợp liên kết, giao dịch liên kết.

2. Vấn đề vay tiền của ngân hàng có phải giao dịch liên kết không? Có bị khống chế 30% lãi vay? Có làm phụ lục liên kết?

==> Kết luân: Doanh nghiệp vay tiền của ngân hàng ( Ngân hàng cũng là doanh nghiệp) với khoản vốn vay ít nhất bằng 25% vốn góp của chủ sở hữu của doanh nghiệp đi vay và chiếm trên 50% tổng giá trị các khoản nợ trung và dài hạn của doanh nghiệp là thuộc đối tượng liên kết và giao dịch liên kết. Tuy nhiên toàn bộ lãi vay sẽ được trừ, không bị khống chế 30%. Doanh nghiệp chỉ làm phụ lục 1 ghi nhận có liên kết mà thôi.

3. Vấn đề Giám Đốc, Cổ đông, Người thân mang tài sản cá nhân ra để đảm bảo giúp doanh nghiệp vay vốn có phải là giao dịch liên kết không?

Xem mỏi con mắt không thấy điều khoản nào quy định Giám Đốc, cổ đông, người thân,... mang tài sản cá nhân của mình ra để bảo lãnh cho Doanh nghiệp mình vay được vốn là liên kết hay giao dịch liên kết.

==> Kết luận: Không thuộc trường hợp liên kết, giao dịch liên kết.

Chi tiết bài phân tích cả nhà xem tại đây: Mượn tiền Giám đốc - Vay tiền ngân hàng - Bão lãnh vay vốn ngân hàng bằng TS cá nhân có phải là giao dịch liên kết?
Anh ơi ! Doanh nghiệp vay Ngân hàng lớn hơn 25% vốn góp chủ sở hữu thì có bị khống chế ko ạ
 

Mai. Mai

Kế Toán
Tham gia
24/3/21
Bài viết
3
Thích
2
Bài trên em không thấy nói đến tỷ lệ % vay. Nếu Vay giám đốc trên 10% vốn chủ sở huu thì vẫn tính là GDLK đúng không ah
 

NGUYENHIEN0606

Kế Toán
Tham gia
15/3/21
Bài viết
6
Thích
3
Bài có đáp án trên rồi mà em? em không đọc à?
Dạ em đọc đi đọc lại mấy lần cho tỉnh rồi ạ , nhưng trong đáp án ghi là ít nhất hoặc bằng "Doanh nghiệp vay tiền của ngân hàng ( Ngân hàng cũng là doanh nghiệp) với khoản vốn vay ít nhất bằng 25% vốn góp của chủ sở hữu của doanh nghiệp đi vay "
 

Thức Nguyễn Văn

Administrator
Thành viên BQT
Top Poster Of Month
Tham gia
3/11/18
Bài viết
6,632
Thích
3,889
Dạ em đọc đi đọc lại mấy lần cho tỉnh rồi ạ , nhưng trong đáp án ghi là ít nhất hoặc bằng "Doanh nghiệp vay tiền của ngân hàng ( Ngân hàng cũng là doanh nghiệp) với khoản vốn vay ít nhất bằng 25% vốn góp của chủ sở hữu của doanh nghiệp đi vay "
làm gì có đáp án ngắn củn vậy?
 

Thức Nguyễn Văn

Administrator
Thành viên BQT
Top Poster Of Month
Tham gia
3/11/18
Bài viết
6,632
Thích
3,889
Bài trên em không thấy nói đến tỷ lệ % vay. Nếu Vay giám đốc trên 10% vốn chủ sở huu thì vẫn tính là GDLK đúng không ah
Cái này nghị định đã quy định rồi em, phải chấp nhận, tất nhiên còn nhiều cái nói về việc này nữa
 
Tham gia
13/11/19
Bài viết
7
Thích
5
Cái này nghị định đã quy định rồi em, phải chấp nhận, tất nhiên còn nhiều cái nói về việc này nữa
Như vậy tức là toàn bộ chi phí lãi vay THUẦN ( = CHI PHÍ LÃI VAY- LÃI CHO VAY) sẽ được trừ, chỉ là PHẦN LỚN HƠN 30% EBITDA , SẼ ĐƯỢC chuyển sang kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp sau thôi phải không anh Thức
 

huongnt1982

Kế Toán
Tham gia
24/3/21
Bài viết
1
Thích
0
(Baocaotaichinh.vn) Đầu tiên chúng ta phải khẳng định một điều, quản lý giao dịch liên kết đối với các doanh nghiệp có giao dịch liên kết là vấn đề đúng đắn và hiển nhiên nhằm tránh thất thu thuế, trốn thuế của các doanh nghiệp. Nhà nước đã ban hành 03 nghị định để quản lý việc này ( Nghị định số 20/2017/NĐ-CP, Nghị định số 68/2020/NĐ-CP và Nghị định số 132/2020/NĐ-CP).

Tuy nhiên trong quá trình áp dụng các nghị định trên thì luôn có sự hoang mang rất lớn của Doanh nghiệp và của kế toán mỗi khi mùa báo cáo tài chính hàng năm lại đến. Cũng như mọi năm, năm 2020 áp dụng nghị định số 132/2020/NĐ-CP vào quản lý giao dịch liên kết, có nhiều anh chị em kế toán chưa hiểu hết các nội dung nghị định và đặc biệt là thông tin trả lời của vài chuyên viên thuế, trả lời không hết ý làm anh chị em hoang mang style nên mình viết bài này phân tích và trả lời 03 nội dung sau có phải là giao dịch liên kết? có bị khống chế 30% lãi vay và có phải làm các phụ lục giao dịch liên kết theo Nghị dịnh số 132/2020/NĐ-CP hay không nhé cả nhà.

1. Vấn đề thứ nhất: Mượn tiền của Giám Đốc, Cán bộ công nhân viên, Người thân gia đình, bạn bè có phải là giao dịch liên kết hay không?

Căn cứ vào Điều 1 này thôi thì hoạt động mượn tiền không thuộc phạm vi điều chỉnh của nghị định số 132/2020/ND-CP, vậy câu trả lời đã rõ.

==> Kết luận: Không thuộc thuộc trường hợp liên kết, giao dịch liên kết.

2. Vấn đề vay tiền của ngân hàng có phải giao dịch liên kết không? Có bị khống chế 30% lãi vay? Có làm phụ lục liên kết?

==> Kết luân: Doanh nghiệp vay tiền của ngân hàng ( Ngân hàng cũng là doanh nghiệp) với khoản vốn vay ít nhất bằng 25% vốn góp của chủ sở hữu của doanh nghiệp đi vay và chiếm trên 50% tổng giá trị các khoản nợ trung và dài hạn của doanh nghiệp là thuộc đối tượng liên kết và giao dịch liên kết. Tuy nhiên toàn bộ lãi vay sẽ được trừ, không bị khống chế 30%. Doanh nghiệp chỉ làm phụ lục 1 ghi nhận có liên kết mà thôi.

3. Vấn đề Giám Đốc, Cổ đông, Người thân mang tài sản cá nhân ra để đảm bảo giúp doanh nghiệp vay vốn có phải là giao dịch liên kết không?

Xem mỏi con mắt không thấy điều khoản nào quy định Giám Đốc, cổ đông, người thân,... mang tài sản cá nhân của mình ra để bảo lãnh cho Doanh nghiệp mình vay được vốn là liên kết hay giao dịch liên kết.

==> Kết luận: Không thuộc trường hợp liên kết, giao dịch liên kết.

Chi tiết bài phân tích cả nhà xem tại đây: Mượn tiền Giám đốc - Vay tiền ngân hàng - Bão lãnh vay vốn ngân hàng bằng TS cá nhân có phải là giao dịch liên kết?
 

ngọc hà

Kế Toán thuế
Tham gia
19/1/21
Bài viết
165
Thích
37
A Thức ơi trường hợp công ty e mua tài sản theo hình thức thuê tài chính thì có giống như trường hợp vay ngân hàng không ạ? .
Công ty e là cty TNHH 1 thành viên vốn điều lệ là 9 tỷ. Số nợ thuê tài chính năm 2020 là 1,7 tỷ (thời gian vay là 4 năm ). và vay ngân hàng là 400 triệu. Tổng vay là 2.1 tỷ. A ơi 25% vốn góp có phải tính là 9 tỷ x 25% = 2.25 tỷ ko ạ. (công ty e ko thuộc trường hợp liên kết phải ko ạ?
 
Sửa lần cuối:

nguyenthinam

Kế Toán
Tham gia
17/3/20
Bài viết
32
Thích
12
Anh ơi cho e hỏi, nếu DN vay tiền GĐ với lãi suất 0%, e lỡ hạch toán vào TK 341 thì có bị phạt gì ko ạ?
và trong năm tài chính, công ty vay tiền các ngân hàng TM, với tổng số tiền vay lớn hơn 25% vốn chủ sở hữu, nhưng là vay ngắn hạn (dưới 6 tháng), thì có coi là GDLK ko ạ?
 

CUNCON

Kế Toán
Tham gia
24/3/21
Bài viết
35
Thích
12
Anh Thức cho em hỏi trong năm 2020 Công ty em vay của ngân hàng ACB và ngân hàng SCB. Nhưng đến ngày 31/12/2020 bên em đã trả hết khoản vay của ngân hàng ACB rồi chỉ còn lại khoản vay của ngân hàng SCB. Vậy trong phụ lục 01 nghị định 132 thì em có phải kê thông tin của ngân hàng ACB và ngân hàng SCB. Hay chỉ phải kê thông tin của ngân hàng SCB thôi do xác định tỷ lệ 25% trên vốn chủ sở hữu được tính trên tổng số dư nợ vay. Cám ơn anh
 

janoel

Kế Toán
Tham gia
11/3/21
Bài viết
2
Thích
3
(Baocaotaichinh.vn) Đầu tiên chúng ta phải khẳng định một điều, quản lý giao dịch liên kết đối với các doanh nghiệp có giao dịch liên kết là vấn đề đúng đắn và hiển nhiên nhằm tránh thất thu thuế, trốn thuế của các doanh nghiệp. Nhà nước đã ban hành 03 nghị định để quản lý việc này ( Nghị định số 20/2017/NĐ-CP, Nghị định số 68/2020/NĐ-CP và Nghị định số 132/2020/NĐ-CP).

Tuy nhiên trong quá trình áp dụng các nghị định trên thì luôn có sự hoang mang rất lớn của Doanh nghiệp và của kế toán mỗi khi mùa báo cáo tài chính hàng năm lại đến. Cũng như mọi năm, năm 2020 áp dụng nghị định số 132/2020/NĐ-CP vào quản lý giao dịch liên kết, có nhiều anh chị em kế toán chưa hiểu hết các nội dung nghị định và đặc biệt là thông tin trả lời của vài chuyên viên thuế, trả lời không hết ý làm anh chị em hoang mang style nên mình viết bài này phân tích và trả lời 03 nội dung sau có phải là giao dịch liên kết? có bị khống chế 30% lãi vay và có phải làm các phụ lục giao dịch liên kết theo Nghị dịnh số 132/2020/NĐ-CP hay không nhé cả nhà.

1. Vấn đề thứ nhất: Mượn tiền của Giám Đốc, Cán bộ công nhân viên, Người thân gia đình, bạn bè có phải là giao dịch liên kết hay không?

Căn cứ vào Điều 1 này thôi thì hoạt động mượn tiền không thuộc phạm vi điều chỉnh của nghị định số 132/2020/ND-CP, vậy câu trả lời đã rõ.

==> Kết luận: Không thuộc thuộc trường hợp liên kết, giao dịch liên kết.

2. Vấn đề vay tiền của ngân hàng có phải giao dịch liên kết không? Có bị khống chế 30% lãi vay? Có làm phụ lục liên kết?

==> Kết luân: Doanh nghiệp vay tiền của ngân hàng ( Ngân hàng cũng là doanh nghiệp) với khoản vốn vay ít nhất bằng 25% vốn góp của chủ sở hữu của doanh nghiệp đi vay và chiếm trên 50% tổng giá trị các khoản nợ trung và dài hạn của doanh nghiệp là thuộc đối tượng liên kết và giao dịch liên kết. Tuy nhiên toàn bộ lãi vay sẽ được trừ, không bị khống chế 30%. Doanh nghiệp chỉ làm phụ lục 1 ghi nhận có liên kết mà thôi.

3. Vấn đề Giám Đốc, Cổ đông, Người thân mang tài sản cá nhân ra để đảm bảo giúp doanh nghiệp vay vốn có phải là giao dịch liên kết không?

Xem mỏi con mắt không thấy điều khoản nào quy định Giám Đốc, cổ đông, người thân,... mang tài sản cá nhân của mình ra để bảo lãnh cho Doanh nghiệp mình vay được vốn là liên kết hay giao dịch liên kết.

==> Kết luận: Không thuộc trường hợp liên kết, giao dịch liên kết.

Chi tiết bài phân tích cả nhà xem tại đây: Mượn tiền Giám đốc - Vay tiền ngân hàng - Bão lãnh vay vốn ngân hàng bằng TS cá nhân có phải là giao dịch liên kết?
CẢM ƠN ANH. MONG CHỜ ĐẾN GIỜ MỚI ĐƯỢC GIẢI THOÁT
 

Ứng dụng BCTC

APP BCTC - Hỗ trợ kế toán, kiểm toán

LIÊN KẾT WEBSITE

1. Tra cứu hạch toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC
https://baocaotaichinh.vn/thong-tu-200

2. Tra cứu hạch toán theo Thông tư 133/2016/TT-BTC
https://baocaotaichinh.vn/thong-tu-133

3. Tra cứu ngành nghề kinh doanh
https://baocaotaichinh.vn/nganh-nghe-kinh-doanh

4. Tra cứu chương, tiểu mục nộp thuế
https://baocaotaichinh.vn/ma-chuong-tieu-muc

5. Tải APP Báo Cáo Tài Chính dành cho IPHONE
https://apps.apple.com/us/app/b%C3%A1o-c%C3%A1o-t%C3%A0i-ch%C3%ADnh-bctc/id1459288162

6. Tải APP Báo Cáo Tài Chính dành cho ĐT khác
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bctc.myapp&hl=vi

7. Trang đăng ký kinh doanh
https://dangkykinhdoanh.gov.vn

8. Trang thuế điện tử
https://thuedientu.gdt.gov.vn

9. Trang cổng thông tin BHXH Việt nam
https://baohiemxahoi.gov.vn

10. Trang tổng cục hải quan
https://www.customs.gov.vn

11. Trang Dịch vụ công quốc gia
https://dichvucong.gov.vn

12. Bộ tài chính
https://mof.gov.vn/webcenter/portal/btcvn

13. Trang tra cứu MST TNCN
http://tracuunnt.gdt.gov.vn/tcnnt/mstdn.jsp

14. Tra cứu hóa đơn đã phát hành hay chưa
http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn

15. Danh sách doanh nghiệp rủi do về thuế
http://www.gdt.gov.vn/wps/portal

16. Tra cứu tờ khai hải quan
http://pus1.customs.gov.vn/TraCuuToKhaiHQ/ToKhaiHQ.aspx

17. Tra cứu bảo hiểm
https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/diem-thu-dai-ly.aspx

18. Tra cứu nợ thuế (Hải quan)
https://www.customs.gov.vn/SitePages/TraCuuNoThue.aspx

19. Quyết định cưỡng chế hóa đơn
http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/qdcchd1