Thảo luận Giao dịch liên kết theo nghị định số 132/2020/NĐ-CP vấn đề đau đầu không của riêng ai.

Thức Nguyễn Văn

Dịch vụ kế toán và hoàn thuế GTGT
Thành viên BQT
Top Poster Of Month
Tham gia
3/11/18
Bài viết
7,295
Thích
4,358
Anh Chị Em thân mến!

Giao dịch liên kết theo nghị định số 132/2020/NĐ-CP áp dụng từ năm 2020 trở đi là vấn đề khá đau đầu của rất nhiều doanh nghiệp đang kinh doanh nói chung, của kế toán chúng ta nói riêng.

Vậy để hiểu rõ thế nào là đối tượng liên kết, Khi nào có giao dịch liên kết, mình tạo topic này để anh chị em thảo luận tập trung, nhằm đúc kết lại các vấn để nỗi cộm, để giúp nhà kế làm tốt công việc báo cáo này nhé cả nhà.

A. Về Phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 132/2020/NĐ-CP

1. Nghị định này quy định nguyên tắc, phương pháp, trình tự xác định yếu tố hình thành giá giao dịch liên kết; quyền và nghĩa vụ của người nộp thuế trong xác định giá giao dịch liên kết, thủ tục kê khai; trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong quản lý thuế đối với người nộp thuế có phát sinh giao dịch liên kết.

2. Các giao dịch liên kết thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định này là các giao dịch mua, bán, trao đổi, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn, chuyển giao, chuyển nhượng hàng hóa, cung cấp dịch vụ; vay, cho vay, dịch vụ tài chính, đảm bảo tài chính và các công cụ tài chính khác; mua, bán, trao đổi, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn, chuyển giao, chuyển nhượng tài sản hữu hình, tài sản vô hình và thỏa thuận mua, bán, sử dụng chung nguồn lực như tài sản, vốn, lao động, chia sẻ chi phí giữa các bên có quan hệ liên kết, trừ các giao dịch kinh doanh đối với hàng hoá, dịch vụ thuộc phạm vi điều chỉnh giá của Nhà nước thực hiện theo quy định của pháp luật về giá.

B. Các bên có quan hệ liên kết

1. Các bên có quan hệ liên kết (sau đây viết tắt là “bên liên kết”) là các bên có mối quan hệ thuộc một trong các trường hợp:

a) Một bên tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào việc điều hành, kiểm soát, góp vốn hoặc đầu tư vào bên kia;

b) Các bên trực tiếp hay gián tiếp cùng chịu sự điều hành, kiểm soát, góp vốn hoặc đầu tư của một bên khác.

2. Các bên liên kết tại khoản 1 Điều này được quy định cụ thể như sau:

a) Một doanh nghiệp nắm giữ trực tiếp hoặc gián tiếp ít nhất 25% vốn góp của chủ sở hữu của doanh nghiệp kia;

b) Cả hai doanh nghiệp đều có ít nhất 25% vốn góp của chủ sở hữu do một bên thứ ba nắm giữ trực tiếp hoặc gián tiếp;

c) Một doanh nghiệp là cổ đông lớn nhất về vốn góp của chủ sở hữu và nắm giữ trực tiếp hoặc gián tiếp ít nhất 10% tổng số cổ phần của doanh nghiệp kia;

d) Một doanh nghiệp bảo lãnh hoặc cho một doanh nghiệp khác vay vốn dưới bất kỳ hình thức nào (bao gồm cả các khoản vay từ bên thứ ba được đảm bảo từ nguồn tài chính của bên liên kết và các giao dịch tài chính có bản chất tương tự) với điều kiện khoản vốn vay ít nhất bằng 25% vốn góp của chủ sở hữu của doanh nghiệp đi vay và chiếm trên 50% tổng giá trị các khoản nợ trung và dài hạn của doanh nghiệp đi vay;

đ) Một doanh nghiệp chỉ định thành viên ban lãnh đạo điều hành hoặc nắm quyền kiểm soát của một doanh nghiệp khác với điều kiện số lượng các thành viên được doanh nghiệp thứ nhất chỉ định chiếm trên 50% tổng số thành viên ban lãnh đạo điều hành hoặc nắm quyền kiểm soát của doanh nghiệp thứ hai; hoặc một thành viên được doanh nghiệp thứ nhất chỉ định có quyền quyết định các chính sách tài chính hoặc hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thứ hai;

e) Hai doanh nghiệp cùng có trên 50% thành viên ban lãnh đạo hoặc cùng có một thành viên ban lãnh đạo có quyền quyết định các chính sách tài chính hoặc hoạt động kinh doanh được chỉ định bởi một bên thứ ba;

g) Hai doanh nghiệp được điều hành hoặc chịu sự kiểm soát về nhân sự, tài chính và hoạt động kinh doanh bởi các cá nhân thuộc một trong các mối quan hệ vợ, chồng; cha mẹ đẻ, cha mẹ nuôi, cha dượng, mẹ kế, cha mẹ vợ, cha mẹ chồng; con đẻ, con nuôi, con riêng của vợ hoặc chồng, con dâu, con rể; anh, chị, em cùng cha mẹ, anh, chị em cùng cha khác mẹ, anh, chị, em cùng mẹ khác cha, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của người cùng cha mẹ hoặc cùng cha khác mẹ, cùng mẹ khác cha; ông bà nội, ông bà ngoại; cháu nội, cháu ngoại; cô, dì, chú, cậu, bác ruột và cháu ruột;

h) Hai cơ sở kinh doanh có mối quan hệ trụ sở chính và cơ sở thường trú hoặc cùng là cơ sở thường trú của tổ chức, cá nhân nước ngoài;

i) Các doanh nghiệp chịu sự kiểm soát của một cá nhân thông qua vốn góp của cá nhân này vào doanh nghiệp đó hoặc trực tiếp tham gia điều hành doanh nghiệp;

k) Các trường hợp khác trong đó doanh nghiệp chịu sự điều hành, kiểm soát, quyết định trên thực tế đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp kia;

l) Doanh nghiệp có phát sinh các giao dịch nhượng, nhận chuyển nhượng vốn góp ít nhất 25% von góp của chủ sở hữu của doanh nghiệp trong kỳ tính thuế; vay, cho vay ít nhất 10% vốn góp của chủ sở hữu tại thời điểm phát sinh giao dịch trong kỳ tính thuế với cá nhân điều hành, kiểm soát doanh nghiệp hoặc với cá nhân thuộc trong một các mối quan hệ Hai doanh nghiệp được điều hành hoặc chịu sự kiểm soát về nhân sự, tài chính và hoạt động kinh doanh bởi các cá nhân thuộc một trong các mối quan hệ vợ, chồng; cha mẹ đẻ, cha mẹ nuôi, cha dượng, mẹ kế, cha mẹ vợ, cha mẹ chồng; con đẻ, con nuôi, con riêng của vợ hoặc chồng, con dâu, con rể; anh, chị, em cùng cha mẹ, anh, chị em cùng cha khác mẹ, anh, chị, em cùng mẹ khác cha, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của người cùng cha mẹ hoặc cùng cha khác mẹ, cùng mẹ khác cha; ông bà nội, ông bà ngoại; cháu nội, cháu ngoại; cô, dì, chú, cậu, bác ruột và cháu ruột;

Trân trọng!
 

Thức Nguyễn Văn

Dịch vụ kế toán và hoàn thuế GTGT
Thành viên BQT
Top Poster Of Month
Tham gia
3/11/18
Bài viết
7,295
Thích
4,358
A ơi, cho e hỏi, 2 công ty có mua bán hàng hoá dịch vụ. Ng điều hành có quan hệ anh rể, e dâu. Vậy có phải là quan hệ liên kết ko ah
Bên em thuộc trường hợp giao dịch liên kết rồi em nhé

g) Hai doanh nghiệp được điều hành hoặc chịu sự kiểm soát về nhân sự, tài chính và hoạt động kinh doanh bởi các cá nhân thuộc một trong các mối quan hệ vợ, chồng; cha mẹ đẻ, cha mẹ nuôi, cha dượng, mẹ kế, cha mẹ vợ, cha mẹ chồng; con đẻ, con nuôi, con riêng của vợ hoặc chồng, con dâu, con rể; anh, chị, em cùng cha mẹ, anh, chị em cùng cha khác mẹ, anh, chị, em cùng mẹ khác cha, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của người cùng cha mẹ hoặc cùng cha khác mẹ, cùng mẹ khác cha; ông bà nội, ông bà ngoại; cháu nội, cháu ngoại; cô, dì, chú, cậu, bác ruột và cháu ruột;
 

Huyen Tam

Kế Toán
Tham gia
19/3/21
Bài viết
9
Thích
12
Anh cho em hỏi, Công ty cổ phần, giám đốc cũng là cổ đông của công ty lấy tài sản của giám đốc thế chấp ngân hàng để ngân hàng cấp hạn mức tín dụng cho công ty. vậy có thuộc giao dịch liên kết không.
 

Thức Nguyễn Văn

Dịch vụ kế toán và hoàn thuế GTGT
Thành viên BQT
Top Poster Of Month
Tham gia
3/11/18
Bài viết
7,295
Thích
4,358
ANh ơi, cho em hỏi Công ty TNHH MTV Giám đốc cho cty mượn tiền ( nhiều hơn vốn góp chủ sở hữu) thì có gọi là giao dịch liên kết không ạ
Trường hợp này không phải là giao dịch liên kết em nhé, coi kỹ ở ở Nghị định số 126/2020/NĐ-CP

Chỉ có việc này dính dáng tới chủ Doanh nghiệp
l) Doanh nghiệp có phát sinh các giao dịch nhượng, nhận chuyển nhượng vốn góp ít nhất 25% von góp của chủ sở hữu của doanh nghiệp trong kỳ tính thuế; vay, cho vay ít nhất 10% vốn góp của chủ sở hữu tại thời điểm phát sinh giao dịch trong kỳ tính thuế với cá nhân điều hành, kiểm soát doanh nghiệp hoặc với cá nhân thuộc trong một các mối quan hệ theo quy định tại điểm g khoản này.
 

Khanh Hoa89

Kế Toán
Tham gia
7/3/21
Bài viết
7
Thích
4
Anh ơi cho em hỏi, công ty ty A là công ty TNHH, Cty B là cty CP. Giám đốc của Công ty A là chủ tịch HĐQT của cty B, có vốn góp 35%. 2 cty này có giao dịch với nhau thì có được gọi là giao dịch liên kết không ạ. Và phải khai ho so thuế như thế nào ạ. Em cảm ơn
 

Thức Nguyễn Văn

Dịch vụ kế toán và hoàn thuế GTGT
Thành viên BQT
Top Poster Of Month
Tham gia
3/11/18
Bài viết
7,295
Thích
4,358
Anh cho em hỏi, Công ty cổ phần, giám đốc cũng là cổ đông của công ty lấy tài sản của giám đốc thế chấp ngân hàng để ngân hàng cấp hạn mức tín dụng cho công ty. vậy có thuộc giao dịch liên kết không.
Không phải là giao dịch liên kết, Nếu là doanh nghiệp A bảo lãnh cho doanh nghiệp B vay vốn thì mới đáng bàn.
 

Thức Nguyễn Văn

Dịch vụ kế toán và hoàn thuế GTGT
Thành viên BQT
Top Poster Of Month
Tham gia
3/11/18
Bài viết
7,295
Thích
4,358
anh chị cho e hỏi ạ, Cty A bán hàng hóa cho Cty B (được xác định là có giao dịch liên kết) thì kê khai và tính thuế TNDN như thế nào ạ.
Vẫn kê khai và tính thuế như mọi công ty thôi em, chỉ lưu ý khi quyết toán thuế TNDN thì lãi vai bị khống chế 30%, và làm thêm Phụ lục giao dịch liên kết

Cách tính EBITDA* và Lãi vay bị khống chế Em xem ở đây: Hướng dẫn tính EBITDA* và lãi vay bị khống chế 30%
 

Thức Nguyễn Văn

Dịch vụ kế toán và hoàn thuế GTGT
Thành viên BQT
Top Poster Of Month
Tham gia
3/11/18
Bài viết
7,295
Thích
4,358
Anh cho e hỏi 2 công ty thnn có cùng một giám đốc có mua bán hàng hóa giữa 2 cty. Vậy có phải là có giao dịch liên kết không ạ.
Anh ơi cho em hỏi, công ty ty A là công ty TNHH, Cty B là cty CP. Giám đốc của Công ty A là chủ tịch HĐQT của cty B, có vốn góp 35%. 2 cty này có giao dịch với nhau thì có được gọi là giao dịch liên kết không ạ. Và phải khai ho so thuế như thế nào ạ. Em cảm ơn
Chắc chắn rồi không còn nghi ngờ gì nữa em :)
Vẫn kê khai và tính thuế như mọi công ty thôi em, chỉ lưu ý khi quyết toán thuế TNDN thì lãi vai bị khống chế 30%, và làm thêm Phụ lục giao dịch liên kết

Cách tính EBITDA* và Lãi vay bị khống chế Em xem ở đây: Hướng dẫn tính EBITDA* và lãi vay bị khống chế 30%

i) Các doanh nghiệp chịu sự kiểm soát của một cá nhân thông qua vốn góp của cá nhân này vào doanh nghiệp đó hoặc trực tiếp tham gia điều hành doanh nghiệp;
 

Thức Nguyễn Văn

Dịch vụ kế toán và hoàn thuế GTGT
Thành viên BQT
Top Poster Of Month
Tham gia
3/11/18
Bài viết
7,295
Thích
4,358
Anh ơi cho em hỏi Cty A ( vợ) mua hàng Cty B (có chồng góp vốn 33% nhưng không điều hành) có phải là GDLK không ạ?
Em cảm ơn anh!
Em chứng minh được Ông chồng không có điều hành, kiểm soát...thì mới không dính, còn không chứng minh được thì nó năm trường hợp này rồi

g) Hai doanh nghiệp được điều hành hoặc chịu sự kiểm soát về nhân sự, tài chính và hoạt động kinh doanh bởi các cá nhân thuộc một trong các mối quan hệ vợ, chồng; cha mẹ đẻ, cha mẹ nuôi, cha dượng, mẹ kế, cha mẹ vợ, cha mẹ chồng; con đẻ, con nuôi, con riêng của vợ hoặc chồng, con dâu, con rể; anh, chị, em cùng cha mẹ, anh, chị em cùng cha khác mẹ, anh, chị, em cùng mẹ khác cha, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của người cùng cha mẹ hoặc cùng cha khác mẹ, cùng mẹ khác cha; ông bà nội, ông bà ngoại; cháu nội, cháu ngoại; cô, dì, chú, cậu, bác ruột và cháu ruột;
 

Thao Vo

Kế Toán
Tham gia
9/1/21
Bài viết
12
Thích
1
Mọi người cho em hỏi nếu chi phí lãi vay các năm 2017-2019 đã điều chỉnh lại theo ND68 đều có lãi vay bị loại, tức là chi phí lãi vay 3 năm trước đều vượt 30% EBITDA thì tờ khai của 2020 mình đâu cần điền thông tin chi phí lãi vay của các kỳ trước chuyển sang trên tờ phụ lục 01 GDLK NĐ132 như bên dưới phải không ạ?
1616139756686.png
 

Huyen Tam

Kế Toán
Tham gia
19/3/21
Bài viết
9
Thích
12
em là Công ty cổ phần, khi quỹ tiền mặt không đủ thì em mượn tiền giám đốc để hoạt động, mượn không phát sinh lãi .
Giám đốc sở hữu 60% vốn điều lệ công ty, tới 31/12/2020 số tiền đã mượn chưa hoàn trả cho giám đốc chiếm 34% vốn điều lệ.
Anh cho em hỏi như vậy thì có vướng giao dịch liên kết không?
Nếu vướng Giao dịch liên kết thì xác định EBITDA* và lãi vay không chế như thế nào vì khoản lãi vay của công ty chỉ là lãi vay ngân hàng. Và nếu vướng vào thuế TNCN thì xác định lợi nhuận tính thuế như thế nào khi ở đây không phát sinh trả thu nhập, chỉ có mượn và trả tiền mượn.
Em cảm ơn anh.
 

Lê Huyền 93

Kế Toán thuế
Tham gia
24/2/21
Bài viết
183
Thích
158
Cổ đông A cho công ty vay > 10% vốn góp của của ông A trong công ty (Ông A có cả vốn góp ở công ty e và 1 công ty ABC) . Hàng quý e có nộp mẫu 06 khấu trừ 5%. Thì lãi vay của cổ đông này có được coi là giao dịch liên kết không anh/chị
 

NGUYENHIEN0606

Kế Toán
Tham gia
15/3/21
Bài viết
6
Thích
3
Anh Chị cho em hỏi với ạ !
1. Chi phí lãi vay bên em có 1 phần thuộc giao dịch liên kết còn lại ko phải , vậy khi em tính chỉ số EBITDA em chỉ tính số chi phí thuộc giao dịch liên kết phải ko ạ .
2. Trên phụ lục NĐ132-01 thì chỉ tiêu {9} em để tổng số chi phí lãi vay hay số lãi vay thuộc giao dịch liên kết ạ Cảm ơn Anh !
 
Sửa lần cuối:

Ứng dụng BCTC

APP BCTC - Hỗ trợ kế toán, kiểm toán

LIÊN KẾT WEBSITE

1. Tra cứu hạch toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC
https://baocaotaichinh.vn/thong-tu-200

2. Tra cứu hạch toán theo Thông tư 133/2016/TT-BTC
https://baocaotaichinh.vn/thong-tu-133

3. Tra cứu ngành nghề kinh doanh
https://baocaotaichinh.vn/nganh-nghe-kinh-doanh

4. Tra cứu chương, tiểu mục nộp thuế
https://baocaotaichinh.vn/ma-chuong-tieu-muc

5. Tải APP Báo Cáo Tài Chính dành cho IPHONE
https://apps.apple.com/us/app/b%C3%A1o-c%C3%A1o-t%C3%A0i-ch%C3%ADnh-bctc/id1459288162

6. Tải APP Báo Cáo Tài Chính dành cho ĐT khác
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bctc.myapp&hl=vi

7. Trang đăng ký kinh doanh
https://dangkykinhdoanh.gov.vn

8. Trang thuế điện tử
https://thuedientu.gdt.gov.vn

9. Trang cổng thông tin BHXH Việt nam
https://baohiemxahoi.gov.vn

10. Trang tổng cục hải quan
https://www.customs.gov.vn

11. Trang Dịch vụ công quốc gia
https://dichvucong.gov.vn

12. Bộ tài chính
https://mof.gov.vn/webcenter/portal/btcvn

13. Trang tra cứu MST TNCN
http://tracuunnt.gdt.gov.vn/tcnnt/mstdn.jsp

14. Tra cứu hóa đơn đã phát hành hay chưa
http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn

15. Danh sách doanh nghiệp rủi do về thuế
http://www.gdt.gov.vn/wps/portal

16. Tra cứu tờ khai hải quan
http://pus1.customs.gov.vn/TraCuuToKhaiHQ/ToKhaiHQ.aspx

17. Tra cứu bảo hiểm
https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/diem-thu-dai-ly.aspx

18. Tra cứu nợ thuế (Hải quan)
https://www.customs.gov.vn/SitePages/TraCuuNoThue.aspx

19. Quyết định cưỡng chế hóa đơn
http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/qdcchd1