Chia sẻ Tổng hợp các trường hợp khai bổ sung điều chỉnh thuế GTGT áp dụng từ năm 2021

Thức Nguyễn Văn

Dịch vụ kế toán và hoàn thuế GTGT
Thành viên BQT
Top Poster Of Month
Tham gia
3/11/18
Bài viết
7,295
Thích
4,358
(Baocaotaichinh.vn) Căn cứ để khai thuế GTGT và khai bổ sung điều chỉnh thuế GTGT hiện nay là Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14Nghị định số 126/2020/NĐ-CP, Riêng thông tư thì chúng ta chờ đợi, khi có chúng tôi sẽ cập nhật lại sau.

Việc khai bổ sung bây giờ không còn quan tâm tới thời hạn nộp tờ khai còn hay không, chỉ cần mình đã nộp tờ khai thuế GTGT lần đầu rồi mà phát hiện sai thì chúng ta phải làm động tác KHBS. Trường hợp khai bổ sung không làm thay đổi nghĩa vụ thuế thì chỉ phải nộp Bản giải trình khai bổ sung và các tài liệu có liên quan, không phải nộp Tờ khai bổ sung.

A. Trường hợp 01: Khai bổ sung, điều chỉnh thuế GTGT làm giảm tiền thuế được khấu trừ chuyển sang kỳ sau

B. Trường hợp 02: Khai bổ sung, điều chỉnh thuế GTGT làm tăng tiền thuế được khấu trừ chuyển sang kỳ sau

C. Trường hợp 03: Khai bổ sung, điều chỉnh thuế GTGT làm giảm tiền thuế phải nộp vào ngân sách nhà nước

D. Trường hợp 04: Khai bổ sung, điều chỉnh thuế GTGT làm tăng tiền thuế phải nộp vào ngân sách nhà nước

E. Trường hợp 05: Khai bổ sung, điều chỉnh thuế GTGT làm giảm tiền thuế được khấu trừ chuyển sang kỳ sau đồng thời làm tăng tiền thuế phải nộp vào ngân sách nhà nước

F. Trường hợp 06: Khai bổ sung, điều chỉnh thuế GTGT làm tăng tiền thuế được khấu trừ chuyển sang kỳ sau đồng thời làm giảm tiền thuế phải nộp vào ngân sách nhà nước

G. Trường hợp 07: Khai bổ sung điều chỉnh thuế GTGT trường hợp đặc biệt khi phải khai liên tục các tờ khai kế tiếp nhau nếu tờ khai sau phát sinh thuế phải nộp

Trân trọng!
 

Thức Nguyễn Văn

Dịch vụ kế toán và hoàn thuế GTGT
Thành viên BQT
Top Poster Of Month
Tham gia
3/11/18
Bài viết
7,295
Thích
4,358
Khai bổ sung điều chỉnh, vấn đề sẽ nhiều người gặp.
 

Thức Nguyễn Văn

Dịch vụ kế toán và hoàn thuế GTGT
Thành viên BQT
Top Poster Of Month
Tham gia
3/11/18
Bài viết
7,295
Thích
4,358
Mình sẽ cập nhật thêm các ví dụ về xử lý KHBS bỏ chỉ tiêu 42 để kỳ sau mới hoàn.
Cả nhà còn trường hợp nào thì cập nhật mình sẽ làm ví dụ để có tài liệu tham khảo nhé.
 

ketoan8185

Kế Toán
Tham gia
23/10/21
Bài viết
4
Thích
3
Mình sẽ cập nhật thêm các ví dụ về xử lý KHBS bỏ chỉ tiêu 42 để kỳ sau mới hoàn.
Cả nhà còn trường hợp nào thì cập nhật mình sẽ làm ví dụ để có tài liệu tham khảo nhé.
Trường hợp còn trong thời hạn kê khai thì vẫn làm KHBS và nộp lại, (KHBS làm giảm số thuế khấu trừ từ kỳ trước chuyển sang) vậy qua kỳ sau thì có phải điền giảm trên chỉ tiêu 37 hay là phải điều chỉnh lại chỉ tiêu 22 đầu kỳ trên phần mềm HTKK.
Add có thể giải thích và căn cứ giúp không ah.
 

ketoan8185

Kế Toán
Tham gia
23/10/21
Bài viết
4
Thích
3
Trường hợp còn trong thời hạn kê khai thì vẫn làm KHBS và nộp lại, (KHBS làm giảm số thuế khấu trừ từ kỳ trước chuyển sang) vậy qua kỳ sau thì có phải điền giảm trên chỉ tiêu 37 hay là phải điều chỉnh lại chỉ tiêu 22 đầu kỳ trên phần mềm HTKK. vì bản chất thì do làm KHBS vẫn còn thời hạn nộp tờ khai quý trước.
Add có thể giải thích và căn cứ giúp không ah.
 

Moon Sailor

Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
26/3/21
Bài viết
864
Thích
515
Trường hợp còn trong thời hạn kê khai thì vẫn làm KHBS và nộp lại, (KHBS làm giảm số thuế khấu trừ từ kỳ trước chuyển sang) vậy qua kỳ sau thì có phải điền giảm trên chỉ tiêu 37 hay là phải điều chỉnh lại chỉ tiêu 22 đầu kỳ trên phần mềm HTKK. vì bản chất thì do làm KHBS vẫn còn thời hạn nộp tờ khai quý trước.
Add có thể giải thích và căn cứ giúp không ah.
Đã làm KHBS làm giảm số thuế khấu trừ thì điền vào chỉ tiêu 37 nhé, nguyên tắc làm KHBS là như thế dù cho là làm KHBS vẫn còn thời hạn nộp tk quý trước hay là làm KHBS ngoài thời hạn.
Bạn đọc NĐ 126/NĐ-CP, và Thông tư 80/2021/TT-BTC nhé.
 

phamoanh

Kế Toán
Tham gia
27/4/21
Bài viết
6
Thích
3
Trường hợp còn trong thời hạn kê khai thì vẫn làm KHBS và nộp lại, (KHBS làm giảm số thuế khấu trừ từ kỳ trước chuyển sang) vậy qua kỳ sau thì có phải điền giảm trên chỉ tiêu 37 hay là phải điều chỉnh lại chỉ tiêu 22 đầu kỳ trên phần mềm HTKK.
Add có thể giải thích và căn cứ giúp không ah.
kỳ sau mình làm ghi giảm trên chỉ tiêu 37, chỉ tiêu 22 đầu kỳ vẫn giữ nguyên. Chỉ tiêu 37,38 đc sử dụng để điều chỉnh tăng/giảm cho những tờ khai trc đã làm KHBS. chỉ tiêu 22 phải để số dư bằng số dư của chỉ tiêu 43 của tờ khai trc liền kề.
 

ketoan8185

Kế Toán
Tham gia
23/10/21
Bài viết
4
Thích
3
Đã làm KHBS làm giảm số thuế khấu trừ thì điền vào chỉ tiêu 37 nhé, nguyên tắc làm KHBS là như thế dù cho là làm KHBS vẫn còn thời hạn nộp tk quý trước hay là làm KHBS ngoài thời hạn.
Bạn đọc NĐ 126/NĐ-CP, và Thông tư 80/2021/TT-BTC nhé.
Vấn đề này trong NĐ: NĐ 126 và TT80/2021 thật sự ko nói rõ.
Còn nói về nguyên tắc KHBS thì em đồng ý với chị như trên.
Và theo em như trước đây hệ thống TMS của thuế thì họ add vào theo kỳ kê khai.
Nên vấn đề em cứ lấn cấn là nếu add theo vậy thì CT 22 sẽ bị lệch thôi.
Dù sao cũng rất cảm ơn chị.
 

Thức Nguyễn Văn

Dịch vụ kế toán và hoàn thuế GTGT
Thành viên BQT
Top Poster Of Month
Tham gia
3/11/18
Bài viết
7,295
Thích
4,358
Vấn đề này trong NĐ: NĐ 126 và TT80/2021 thật sự ko nói rõ.
Còn nói về nguyên tắc KHBS thì em đồng ý với chị như trên.
Và theo em như trước đây hệ thống TMS của thuế thì họ add vào theo kỳ kê khai.
Nên vấn đề em cứ lấn cấn là nếu add theo vậy thì CT 22 sẽ bị lệch thôi.
Dù sao cũng rất cảm ơn chị.
Vấn đề khai bổ sung Nghị định 126/2020/NĐ-CPLuật quản lý thuế đã nói rõ rồi em, khi đã nộp hồ sơ cho cơ quan thuế mà phát hiện sai sót thì được quyền khai bổ sung trong vòng 10 năm, không còn như trước nữa, cụ thể như sau

Khoản 4 Điều 7
Nghị định số 126/2020/NĐ-CP

4. Người nộp thuế được nộp hồ sơ khai bổ sung cho từng hồ sơ khai thuế có sai, sót theo quy định tại Điều 47 Luật Quản lý thuế và theo mẫu quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Người nộp thuế khai bổ sung như sau:

Điều 47
Luật quản thuế thuế số 38/2019/QH14

1. Người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai, sót thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế trong thời hạn 10 năm kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế có sai, sót nhưng trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định thanh tra, kiểm tra.

Còn trước đây là hết hạn khai thuế mới khai bổ sung, anh chỉ cần lấy theo
Thông tư số 156/2013/TT-BTC thôi còn Luật và nghị định vấn đề này em tự tìm hiểu nhé.

Khoản 5 Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC

a) Sau khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định, người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế.
 

Moon Sailor

Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
26/3/21
Bài viết
864
Thích
515
Vấn đề này trong NĐ: NĐ 126 và TT80/2021 thật sự ko nói rõ.
Còn nói về nguyên tắc KHBS thì em đồng ý với chị như trên.
Và theo em như trước đây hệ thống TMS của thuế thì họ add vào theo kỳ kê khai.
Nên vấn đề em cứ lấn cấn là nếu add theo vậy thì CT 22 sẽ bị lệch thôi.
Dù sao cũng rất cảm ơn chị.
Add vào kỳ kê khai thì rất khơp vì giữ nguyên chỉ tiêu 22, rui điền vào chỉ tiêu 37. Nếu em thay đổi chỉ tiêu 22 thì nó mới lộn xộn
 

Ứng dụng BCTC

APP BCTC - Hỗ trợ kế toán, kiểm toán

LIÊN KẾT WEBSITE

1. Tra cứu hạch toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC
https://baocaotaichinh.vn/thong-tu-200

2. Tra cứu hạch toán theo Thông tư 133/2016/TT-BTC
https://baocaotaichinh.vn/thong-tu-133

3. Tra cứu ngành nghề kinh doanh
https://baocaotaichinh.vn/nganh-nghe-kinh-doanh

4. Tra cứu chương, tiểu mục nộp thuế
https://baocaotaichinh.vn/ma-chuong-tieu-muc

5. Tải APP Báo Cáo Tài Chính dành cho IPHONE
https://apps.apple.com/us/app/b%C3%A1o-c%C3%A1o-t%C3%A0i-ch%C3%ADnh-bctc/id1459288162

6. Tải APP Báo Cáo Tài Chính dành cho ĐT khác
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bctc.myapp&hl=vi

7. Trang đăng ký kinh doanh
https://dangkykinhdoanh.gov.vn

8. Trang thuế điện tử
https://thuedientu.gdt.gov.vn

9. Trang cổng thông tin BHXH Việt nam
https://baohiemxahoi.gov.vn

10. Trang tổng cục hải quan
https://www.customs.gov.vn

11. Trang Dịch vụ công quốc gia
https://dichvucong.gov.vn

12. Bộ tài chính
https://mof.gov.vn/webcenter/portal/btcvn

13. Trang tra cứu MST TNCN
http://tracuunnt.gdt.gov.vn/tcnnt/mstdn.jsp

14. Tra cứu hóa đơn đã phát hành hay chưa
http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn

15. Danh sách doanh nghiệp rủi do về thuế
http://www.gdt.gov.vn/wps/portal

16. Tra cứu tờ khai hải quan
http://pus1.customs.gov.vn/TraCuuToKhaiHQ/ToKhaiHQ.aspx

17. Tra cứu bảo hiểm
https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/diem-thu-dai-ly.aspx

18. Tra cứu nợ thuế (Hải quan)
https://www.customs.gov.vn/SitePages/TraCuuNoThue.aspx

19. Quyết định cưỡng chế hóa đơn
http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/qdcchd1