APP BCTC - Hỗ trợ kế toán, kiểm toán
1 / 5
1 / 5
2 / 5

Cần hỏi Anh chị cho em hỏi nvu này e làm đúng chưa ạ? Em cảm ơn ạ ❤️

Phuongnga0605

Kế Toán
Tham gia
21/3/20
Bài viết
20
Thích
0
Tại cty K (cty chính), và 3 đơn vị thành viên là cty N, P, Q
Số dư đầu kì
1. Tại CTY K :
+ Tk 1361: 600000, trong đó 1361(N): 240000; 1361(P): 300000; 1361(Q):60000.
+ Tk 1368: 150000; trong đó 1368(N): 80000; 1368(P) : 70000.
2. Tại CTY N +tk336(K) 80000; tk 1368(Q) 60000.
3. Tại CTY P tk336:120000; trong đó 336 (K): 70000; 336(Q) 50000.
4.tại CTY Q: tk336(N) 60000; tk1368(P) 50000
II Các nvu ktps
1 Cty K xác nhận lợi nhuận từ các đơn vị thành viên tổng số tiền 50.000 trong đó công ty P 30.000 công ty N 15.000 công ty Q 5000
Nợ 1361/có411:50000
2. Công ty K trả hộ tiền vay dài hạn đến hạn trả cho công ty N 60000 bằng chuyển khoản.
Nợ 3361/có112: 60000.
3. Nhận lợi nhuận do các đơn vị thành viên nộp bằng chuyển khoản 50.000.
Nợ tk112/có tk 3361:50000
4. cấp vốn kinh doanh cho công ty Q bằng tài sản cố định nguyên giá 300.000 hao mòn lũy kế 50.000. Theo đánh giá tài sản cố định này được ghi nhận vốn cấp 240000
Nợ211: 300000
Nợ 214: 50000
..
 

HoangDung

Kế Toán Trưởng
Tham gia
14/8/19
Bài viết
1,216
Thích
346
Tại cty K (cty chính), và 3 đơn vị thành viên là cty N, P, Q
Số dư đầu kì
1. Tại CTY K :
+ Tk 1361: 600000, trong đó 1361(N): 240000; 1361(P): 300000; 1361(Q):60000.
+ Tk 1368: 150000; trong đó 1368(N): 80000; 1368(P) : 70000.
2. Tại CTY N +tk336(K) 80000; tk 1368(Q) 60000.
3. Tại CTY P tk336:120000; trong đó 336 (K): 70000; 336(Q) 50000.
4.tại CTY Q: tk336(N) 60000; tk1368(P) 50000
II Các nvu ktps
1 Cty K xác nhận lợi nhuận từ các đơn vị thành viên tổng số tiền 50.000 trong đó công ty P 30.000 công ty N 15.000 công ty Q 5000
Nợ 1361/có411:50000
2. Công ty K trả hộ tiền vay dài hạn đến hạn trả cho công ty N 60000 bằng chuyển khoản.
Nợ 3361/có112: 60000.
3. Nhận lợi nhuận do các đơn vị thành viên nộp bằng chuyển khoản 50.000.
Nợ tk112/có tk 3361:50000
4. cấp vốn kinh doanh cho công ty Q bằng tài sản cố định nguyên giá 300.000 hao mòn lũy kế 50.000. Theo đánh giá tài sản cố định này được ghi nhận vốn cấp 240000
Nợ211: 300000
Nợ 214: 50000
..
Tạm ổn rồi bạn, xem lại nghiệp vụ cuối và lợi nhuận góp của cty thành viên