Cần hỏi Bị lỗi khi nộp tờ khai quyết toán TNDN 2021

Tham gia
20/3/21
Bài viết
34
Thích
8
Anh chị ơi, e vào nộp tờ khai quyết toán thuế TNDN năm 2021 mà bị báo lỗi là: "Có lỗi trong quá trình xử lý tờ khai. Tờ khai phát sinh các lỗi sau:-Tờ khai chỉ có hiệu lực đến ngày 31/12/2020". Có anh chị nào gặp trường hợp như e ko ạ? Giúp e với
 

Moon Sailor

Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
26/3/21
Bài viết
1,757
Thích
845
Anh chị ơi, e vào nộp tờ khai quyết toán thuế TNDN năm 2021 mà bị báo lỗi là: "Có lỗi trong quá trình xử lý tờ khai. Tờ khai phát sinh các lỗi sau:-Tờ khai chỉ có hiệu lực đến ngày 31/12/2020". Có anh chị nào gặp trường hợp như e ko ạ? Giúp e với
Bạn làm tk theo mẫu mới nhất chưa ?
 
Tham gia
20/3/21
Bài viết
34
Thích
8
E vừa nâng cấp HTKK lên 4.6.5 thì thấy báo mẫu quyết toán TNDN 03 hết hiệu lực. Vậy giờ quyết toán thuế TNDN kê khai vào mẫu nào vậy chị?
 

Ứng dụng BCTC

APP BCTC - Hỗ trợ kế toán, kiểm toán

LIÊN KẾT WEBSITE

1. Tra cứu hạch toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC
https://baocaotaichinh.vn/thong-tu-200

2. Tra cứu hạch toán theo Thông tư 133/2016/TT-BTC
https://baocaotaichinh.vn/thong-tu-133

3. Tra cứu ngành nghề kinh doanh
https://baocaotaichinh.vn/nganh-nghe-kinh-doanh

4. Tra cứu chương, tiểu mục nộp thuế
https://baocaotaichinh.vn/ma-chuong-tieu-muc

5. Tải APP Báo Cáo Tài Chính dành cho IPHONE
https://apps.apple.com/us/app/b%C3%A1o-c%C3%A1o-t%C3%A0i-ch%C3%ADnh-bctc/id1459288162

6. Tải APP Báo Cáo Tài Chính dành cho ĐT khác
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bctc.myapp&hl=vi

7. Trang đăng ký kinh doanh
https://dangkykinhdoanh.gov.vn

8. Trang thuế điện tử
https://thuedientu.gdt.gov.vn

9. Trang cổng thông tin BHXH Việt nam
https://baohiemxahoi.gov.vn

10. Trang tổng cục hải quan
https://www.customs.gov.vn

11. Trang Dịch vụ công quốc gia
https://dichvucong.gov.vn

12. Bộ tài chính
https://mof.gov.vn/webcenter/portal/btcvn

13. Trang tra cứu MST TNCN
http://tracuunnt.gdt.gov.vn/tcnnt/mstdn.jsp

14. Tra cứu hóa đơn đã phát hành hay chưa
http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn

15. Danh sách doanh nghiệp rủi do về thuế
http://www.gdt.gov.vn/wps/portal

16. Tra cứu tờ khai hải quan
http://pus1.customs.gov.vn/TraCuuToKhaiHQ/ToKhaiHQ.aspx

17. Tra cứu bảo hiểm
https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/diem-thu-dai-ly.aspx

18. Tra cứu nợ thuế (Hải quan)
https://www.customs.gov.vn/SitePages/TraCuuNoThue.aspx

19. Quyết định cưỡng chế hóa đơn
http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/qdcchd1