Chia sẻ Các đối tượng được hỗ trợ và mức hỗ trợ theo Nghị quyết số 116/NQ-CP do ảnh hưởng của đại dịch Covid 19

Thức Nguyễn Văn

Administrator
Thành viên BQT
Top Poster Of Month
Tham gia
3/11/18
Bài viết
5,861
Thích
3,274
(Baocaotaichinh.vn) Ngày 24 tháng 09 năm 2021, Chính phủ đã ban hành Nghị Quyết số 116/NQ-CP tiếp tục hỗ trợ người lao động và chủ doanh nghiệp bị ảnh hưởng của đại dịch Covid 191. Người lao động được hỗ trợ theo Nghị quyết số 116/NQ-CP

Người lao động đang tham gia BHTN tại thời điểm ngày 30 tháng 9 năm 2021 (không bao gồm người lao động đang làm việc tại cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên).

Người lao động đã dừng tham gia BHTN do chấm dứt HĐLĐ hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2021 có thời gian đóng BHTN được bảo lưu theo quy định của pháp luật về việc làm, không bao gồm người hưởng lương hưu hàng tháng.

a) Mức hỗ trợ

Hỗ trợ 1.800.000 đồng/người nếu thời gian đóng BHTN dưới 12 tháng.

Hỗ trợ 2.100.000 đồng/người nếu thời gian đóng BHTN từ đủ 12 tháng đến dưới 60 tháng.

Hỗ trợ 2.400.000 đồng/người nếu thời gian đóng BHTN từ đủ 60 tháng đến dưới 84 tháng.

Hỗ trợ 2.650.000 đồng/người nếu thời gian đóng BHTN từ đủ 84 tháng đến dưới 108 tháng.

Hỗ trợ 2.900.000 đồng/người nếu thời gian đóng BHTN từ đủ 108 tháng đến dưới 132 tháng.

Hỗ trợ 3.300.000 đồng/người nếu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 132 tháng trở lên.

c) Nguồn kinh phí: khoảng 30.000 tỷ đồng từ kết dư Quỹ bảo hiểm thất nghiệp đến hết năm 2020.

d) Thời gian thực hiện việc hỗ trợ người lao động từ ngày 01 tháng 10 năm 2021 và hoàn thành chậm nhất vào ngày 31 tháng 12 năm 2021.

2. Doanh nghiệp, tổ chức được hỗ trợ theo Nghị quyết số 116/NQ-CP

Người sử dụng lao động quy định tại Điều 43 của Luật Việc làm (không bao gồm các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên) đang tham gia BHTN trước ngày 01 tháng 10 năm 2021.

a) Mức giảm đóng

Người sử dụng lao động được giảm mức đóng từ 1% xuống bằng 0% quỹ tiền lương tháng của những người lao động thuộc đối tượng tham gia BHTN.

b) Thời gian thực hiện giảm mức đóng:

12 tháng, kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2021 đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2022.

Chi tiết xem thêm ở: Nghị quyết số 116/NQ-CP