APP BCTC - Hỗ trợ kế toán, kiểm toán
1 / 5
1 / 5
2 / 5

Chia sẻ Các lỗi kế toán bị phạt theo nghị định số 41/2018/nđ-cp kế toán cần biết

Thức Nguyễn Văn

Administrator
Thành viên BQT
Top Poster Of Month
Tham gia
3/11/18
Bài viết
3,175
Thích
1,548
(BCTC) Theo nghị định số 41/2018/NĐ-CP, có các lỗi sau sẽ bị phạt, kế toán cần biết:

1. In sổ kế toán không có ngày, tháng, không ký, không đánh số trang, không giáp lai:

==> Phạt từ 1.000.000đ đến 2.000.0000đ

2. Không lập Báo cáo kiểm kê hoặc báo cáo kiểm kê tài sản không có đầy đủ chữ ký:

==> Phạt từ 1.000.000đ đến 2.000.000đ

3.Tẩy xóa chứng từ kế toán, ký chứng từ bằng mực đỏ hoặc đóng dấu chữ ký:

==> Phạt từ 3.000.000đ đến 5.000.000đ

4. Mẫu chứng từ kế toán không có đầy đủ các nội dung theo quy định:

==> Phạt từ 3.000.000đ đến 5.000.000đ

5. Không cung cấp đầy đủ tài liệu cho đoàn kiểm tra:

==>Phạt từ 3.000.000 đến 5.000.000đ

6. Chữ ký không thống nhất:

==> Phạt từ 5.000.000đ đến 10.000.000đ

7. Chứng từ không đầy đủ chữ ký theo quy định:

==> Phạt từ 5.000.000đ đến 10.000.000đ

8. Hư hỏng, mất mát chứng từ kế toán đang trong quá trình sử dụng:

==> Phạt từ 5.000.000đ đến 10.000.000đ

9. Hạch toán sai tài khoản kế toán:

==> Phạt từ 5.000.000đ đến 10.000.000đ

10. Lập Báo Cáo Tài Chính không đủ nội dung, không đúng biểu mẫu:

==> Phạt từ 5.000.000đ đến 10.000.000đ

11. Báo Cáo Tài Chính không có chữ ký của người lập, Kế toán trưởng giám đốc:

==> Phạt từ 5.000.000đ đến 10.000.000đ

12. Nộp Báo Cáo Tài Chính cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền chậm dưới 03 tháng:

==> Phạt từ 5.000.000đ đến 10.000.000đ

13. Bảo quản tài liệu kế toán không an toàn, hư hỏng, mất mát trong thời hạn lưu trữ:

==> Phạt từ 5.000.000đ đến 10.000.000đ

14. Không bổ nhiệm lại Kế toán trưởng theo thời hạn quy định, thay đổi nhưng không thông báo:

==> Phạt từ 5.000.000đ đến 10.000.000đ

15. Không dịch chứng từ kế toán bằng tiếng nước ngoài ra tiếng Việt:

==> Phạt từ 5.000.000đ đến 10.000.000đ

16. Áp dụng sai chế độ kế toán, chữ viết, chữ số, đơn vị tiền tệ:

==> Phạt từ 10.000.000đ đến 20.000.000đ

17. Không lập chứng từ kế toán khi có nghiệp vụ phát sinh:

==> Phạt từ 20.000.000đ đến 30.000.000đ

18. Chi tiền khi chứng từ chưa có ký duyệt của người có thẩm quyền:

==> Phạt từ 20.000.000đ đến 30.000.000đ

19. Lập Báo Cáo Tài Chính không đúng với số liệu trên sổ kế toán và chứng từ kế toán:

==> Phạt từ 20.000.000đ đến 30.000.000đ

20. Không nộp báo cáo tài chính cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền:

==> Phạt từ 40.000.000đ đến 50.000.000đ

Lưu ý: Thẩm quyền phạt theo nghị định số 41/2018/NĐ-CP: UBND Các Cấp, Thanh tra tài chính.

Xem thêm tại đây: Các lỗi kế toán bị phạt theo nghị định số 41/2018/nđ-cp kế toán cần biết