Cần hỏi Cần tìm 1 người giỏi IT giúp em chỉnh lại phần mềm in hóa đơn giấy

diemhuong0304

Kế Toán
Tham gia
21/10/21
Bài viết
23
Thích
3
Chuyện là cty em vẫn còn dùng phần mềm để in hóa đơn giấy. Giờ cty em thuộc đối tượng giảm 30% thuế GTGT nên cân phải điều chỉnh lại chỗ thuế suất. Đến giờ người viết phần mềm cho em bị f0 điều trị đến nay chưa khỏi mà còn nặng nữa. Giờ em cần xuất hóa đơn cho khách hàng mà ko suất được. Ở đây có ai cao nhân giúp em được không ak. Có gì em sẽ gửi phí ak. Em cảm ơn trước ak. Em, đang cần gấp lắm ak. Khách hàng hối xuất hóa đơn quá
 

HoangDung

Kế Toán Tổng Hợp
Tham gia
14/8/19
Bài viết
2,953
Thích
1,465
Chuyện là cty em vẫn còn dùng phần mềm để in hóa đơn giấy. Giờ cty em thuộc đối tượng giảm 30% thuế GTGT nên cân phải điều chỉnh lại chỗ thuế suất. Đến giờ người viết phần mềm cho em bị f0 điều trị đến nay chưa khỏi mà còn nặng nữa. Giờ em cần xuất hóa đơn cho khách hàng mà ko suất được. Ở đây có ai cao nhân giúp em được không ak. Có gì em sẽ gửi phí ak. Em cảm ơn trước ak. Em, đang cần gấp lắm ak. Khách hàng hối xuất hóa đơn quá
F0 thì họ cũng làm được online mà bạn? sao không kêu họ làm?
 

Ứng dụng BCTC

APP BCTC - Hỗ trợ kế toán, kiểm toán

LIÊN KẾT WEBSITE

1. Tra cứu hạch toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC
https://baocaotaichinh.vn/thong-tu-200

2. Tra cứu hạch toán theo Thông tư 133/2016/TT-BTC
https://baocaotaichinh.vn/thong-tu-133

3. Tra cứu ngành nghề kinh doanh
https://baocaotaichinh.vn/nganh-nghe-kinh-doanh

4. Tra cứu chương, tiểu mục nộp thuế
https://baocaotaichinh.vn/ma-chuong-tieu-muc

5. Tải APP Báo Cáo Tài Chính dành cho IPHONE
https://apps.apple.com/us/app/b%C3%A1o-c%C3%A1o-t%C3%A0i-ch%C3%ADnh-bctc/id1459288162

6. Tải APP Báo Cáo Tài Chính dành cho ĐT khác
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bctc.myapp&hl=vi

7. Trang đăng ký kinh doanh
https://dangkykinhdoanh.gov.vn

8. Trang thuế điện tử
https://thuedientu.gdt.gov.vn

9. Trang cổng thông tin BHXH Việt nam
https://baohiemxahoi.gov.vn

10. Trang tổng cục hải quan
https://www.customs.gov.vn

11. Trang Dịch vụ công quốc gia
https://dichvucong.gov.vn

12. Bộ tài chính
https://mof.gov.vn/webcenter/portal/btcvn

13. Trang tra cứu MST TNCN
http://tracuunnt.gdt.gov.vn/tcnnt/mstdn.jsp

14. Tra cứu hóa đơn đã phát hành hay chưa
http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn

15. Danh sách doanh nghiệp rủi do về thuế
http://www.gdt.gov.vn/wps/portal

16. Tra cứu tờ khai hải quan
http://pus1.customs.gov.vn/TraCuuToKhaiHQ/ToKhaiHQ.aspx

17. Tra cứu bảo hiểm
https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/diem-thu-dai-ly.aspx

18. Tra cứu nợ thuế (Hải quan)
https://www.customs.gov.vn/SitePages/TraCuuNoThue.aspx

19. Quyết định cưỡng chế hóa đơn
http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/qdcchd1