Cần hỏi Câu hỏi đúng/ sai về kiểm toán

Desi

Kế Toán
Tham gia
5/7/21
Bài viết
7
Thích
1
“Thủ tục hữu hiệu nhất để kiểm tra tiền mặt, hàng tồn kho, tài sản cố định
hữu hình và một số tài sản khác là chứng kiến kiểm kê. Chỉ có chứng kiến kiểm kê
mới cung cấp cho kiểm toán viên sự đảm bảo về độ chính xác của số tiền trên bảng
cân đối kế toán”.
Hãy cho biết các ý kiến nhận định trên Đúng/ Sai và giải thích lý do tại sao?
=> Anh/ chị giúp e trả lời câu hỏi này vs. E cảm ơn!
 
Tham gia
31/10/20
Bài viết
15
Thích
8
“Thủ tục hữu hiệu nhất để kiểm tra tiền mặt, hàng tồn kho, tài sản cố định
hữu hình và một số tài sản khác là chứng kiến kiểm kê. Chỉ có chứng kiến kiểm kê
mới cung cấp cho kiểm toán viên sự đảm bảo về độ chính xác của số tiền trên bảng
cân đối kế toán”.
Hãy cho biết các ý kiến nhận định trên Đúng/ Sai và giải thích lý do tại sao?
=> Anh/ chị giúp e trả lời câu hỏi này vs. E cảm ơn!
Vấn đề này là đúng rồi bạn, Có chứng kiến kiểm tra mới biết số liệu báo cáo có trung thực, khách quan, và đúng bản chất hay không.